Nieuws

We houden je regelmatig op de hoogte via onze digitale nieuwsbrieven. Je kunt je hiernaast inschrijven voor de nieuwsbrief. Daarnaast geven we 1x per jaar een papieren Binnenstadsnieuws uit. Deze wordt in de hele binnenstad huis-aan-huis bezorgd. Nieuwsgierig naar de vorige Binnenstadsnieuws:

Facebook

We hebben een apart community page op Facebook met al heel wat likes. Like jij ons ook, dan houden we je ook via Facebook op de hoogte van diverse activiteiten in de binnenstad.

Diverse werkzaamheden

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Diverse werkzaamheden

Op verschillende plekken gaat de gemeente in oktober aan de slag met werkzaamheden. Zo krijgen de vier platanen op de Markt extra aandacht en worden de Vogelenzang en het Paradijs herstraat.

Platanen op de Markt
De vier grote platanen op de Markt voelen zich momenteel niet zo lekker en dit vertaalt zich in een slechte groei. Om de groeiplaats van deze bomen te verbeteren, gaat gemeente Gouda de kasseienverharding rondom de boom weghalen (de 3 buitenste rijen blijven gehandhaafd als zitrand). Het zand in de boombak wordt weggezogen en vervangen door grond waar de bomen weer voeding uit kunnen halen. Rondom de stam komt een voethekje en de boomspiegel wordt ingepland. Over de plantkeuze en het onderhoud is de gemeente nog in overleg met de ondernemers van de binnenstad. Als eindresultaat verwacht de gemeente weer vier mooie, vitale bomen. De werkzaamheden staan gepland voor de week van 30 oktober.

Vogelenzang en Paradijs
Vanaf 2 oktober gaat aannemer Van Drie aan de slag met het herbestraten van de rijbaan, trottoir en parkeervakken van het Paradijs en de rijbaan van de Vogelenzang. Als eerste wordt de Vogelenzang aangepakt, daar het Paradijs. De directe bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Update afval in de binnenstad

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Update afval in de binnenstad

Naar aanleiding van de brief die we eind juni naar de wethouder gestuurd, hebben we met de verantwoordelijk ambtenaar gesproken over de verschillende aandachtspunten rond de afvalinzameling in de binnenstad Enkele hightlights:.

  • Met het verzoek om ook kleinere zakken restafval te kunnen aanbieden voor (o.a.) ouderen is de gemeente aan de slag gegaan. Daar wordt zeker een oplossing voor geboden. Wij houden je daarvan op de hoogte.
  • De huidige groenafvalcontainers zullen in de loop van 2018 vervangen worden. Waarmee is nog niet bekend, maar dat zal niet hetzelfde model zijn als wat nu op de Raam en in de Nieuwehaven staat. Wij hebben geadviseerd om de ouderenbond in de keuze te betrekken. De huidige, betonnen, containers zijn zo hoog en de deksel is zo zwaar dat niet iedereen die kan gebruiken. Wij zijn van mening dat iedereen vanaf 1 januari zijn groenafval moet kunnen scheiden en hebben daarom verzocht om die containers toegankelijker te maken met goede opstapjes.
  • De nieuwe afvalzak die nog gebruikt morgen worden in een klein deel van de binnenstad, wordt geel. Zo ziet de nieuwe afvalzak eruit .
  • Tenslotte: Gouda is al gestart met afscheiden: Er wordt nu al 7% minder restafval opgehaald.

En wil je het hele verslag lezen? Klik hier.

Doe mee aan de RegentenSofa!

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Doe mee aan de RegentenSofa!

Werkgroep Mooiere Binnenstad wil samen met bewoners een bijzondere ontmoetingsplek maken via een comfortabele ‘Regentensofa’ met een mooi mozaïekontwerp. De werkgroep wil het Regentesseplantsoen – als deel van het toekomstig Singelpark – mooier en bruikbaarder maken.
Doe je mee? Ook je financiële bijdrage is welkom!

Je vindt informatie over deze crowdfundingactie op Voor je Buurt.

Herstel Collatiebrug en kademuren loopt uit

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Herstel Collatiebrug en kademuren loopt uit

De gemeente vervangt op dit moment de Collatiebrug aan de Jeruzalemstraat. Ook worden de aansluitende kademuren langs de Jeruzalemstraat en het Raoul Wallenbergplantsoen hersteld. Helaas lopen de werkzaamheden, door onvoorziene omstandigheden, uit. Op http://www.gouda.nl/…/Kades_sluizen_en_bruggen/Collatiebrug… vind je alle laatste informatie.

Update schouw Wilhelminastraat e.o.

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Update schouw Wilhelminastraat e.o.

In juni hebben we een schouw gehouden in de omgeving van de Wilhelminastraat. Er zijn diverse acties opgezet.  Van nieuwe bordjes, weghalen van oude borden tot het voortdurende overleg rond de handhaving en oplossingen voor het groenonderhoud in dit gedeelte van de binnenstad. Bekijk de Update Schouw Omgeving Wilhelminastraat voor de laatste informatie.

Afval scheiden loont

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Afval scheiden loont

Deze week hebben we als bewonersplatform een brief naar de verantwoordelijk wethouder en ambtenaar gestuurd met daarin een aantal onderwerpen waar we graag nog aandacht voor vragen, voordat ‘Afval scheiden loont’ begin 2018 wordt ingevoerd. We houden je de komende tijd op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Buurtschouw tussen Paradijs en Robaarstraat

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Buurtschouw tussen Paradijs en Robaarstraat

Overlast van de onderverhuur aan de Wilhelminastraat en van de klanten van de coffeeshop (ondanks alle inspanningen van de uitbater), waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de schouw van begin juni. Met zo’n 15 betrokken bewoners hebben we samen met de gemeente en cyclus een rondje gelopen tussen het Paradijs en de Robaarstraat.

Naast o.a. overlast door hardrijdende auto’s en parkeerproblemen,  is er ook gekeken naar het groen in dit gedeelte van de binnenstad,  overlopende groencontainers en een eventuele herstrating. We houden de komende tijd een overzicht bij met alle onderwerpen, acties en actiehouders. In de achterste kolom staat de laatste stand van zaken.

In het najaar houden we weer een zogeheten schouw in een ander gedeelte van de binnenstad.

Schouw gedeelte binnenstad op 7 juni

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Schouw gedeelte binnenstad op 7 juni

Veiligheid, groen, vuil, verkeer, onderhoud… Zijn er zaken in de buurt of in de straat die verbeterd kunnen worden? Op dinsdag 7 juni willen we met elkaar kijken waar het beter kan op deze onderwerpen. Op dit middag lopen we samen met bewoners, ondernemers, gemeente en cyclus, rond in een gedeelte van de binnenstad. We noemen dit een schouw. We lopen in het gedeelte tussen de Houtmansgracht en de Zeugstraat:

Loop je mee? We verzamelen op 7 juni om 15.00 uur bij de parkeerplaats op het Paradijs.

Kun je er niet bij zijn en je wilt graag verbeterpunten doorgeven? Stuur dan een mailtje naar info@binnenstadgouda.nl

Bewonersidee: poort naar de binnenstad

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Bewonersidee: poort naar de binnenstad

De gemeente werkt aan een verbeterplan voor de Kattensingel, het Stationsplein en de Vredebest. Het Kleiwegplein wordt in deze plannen echter niet meegenomen. Naar aanleiding van een oproep van het wijkteam van Nieuwe Park hebben twee inwoners (Sjaak de Keijzer en Onno Trim) een idee ontwikkeld om het Kleiwegplein een echte poort naar de binnenstad te laten zijn.

Het idee is om vijf naar elkaar toegebogen lichtmasten te plaatse die in het midden van het plein met elkaar verbonden zijn. Doel van het ontwerp is een ruimtelijk object aan het plein toe te voegen, als vervanging van de bestaande openbare verlichting, en het plein meer allure te geven. Daarnaast is het van belang dat het plein wordt opgeschoond van overbodige straatobjecten. In deze trailer krijg je een impressie.

Uiteraard zijn Sjaak en Onno benieuwd wat de inwoners van de binnenstad van dit idee vinden. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar sjaja@hetnet.nl

 

Afval scheiden moet gaan lonen

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Afval scheiden moet gaan lonen

Op de bewonersavond van 11 april heeft Hans Rijzenga (gemeente Gouda) voorlichting gegeven over het toekomstige afvalbeleid. Mensen worden gestimuleerd om afval beter te scheiden. Daarom gaat iedereen vanaf 2019 betalen voor de hoeveelheid restafval. Een afvalzak (met speciale kleur) aan straat zetten of afval storten in de ondergrondse container gaat dan € 1,50 kosten. Maar groente & fruitafval en verpakkingen worden gratis afgevoerd.
In de discussie hebben binnenstadbewoners erop gewezen dat kleine huishoudens en bewoners van flats een probleem hebben. Want men wordt afgerekend op een aanbieding van 60 liter en niet per kilogram. De mensen die het goed doen en weinig afval hebben, moeten hun restafval lang bewaren. En dat kan gaan stinken. Collectieve voorzieningen (zoals een container samen met de buren) passen niet in het nieuwe systeem. Ook mensen met een tuin en bewoners die hun straat vegen, krijgen een probleem. Er zijn te weinig voorzieningen voor tuinafval en bladeren, vooral in de herfst. Rijzenga heeft meerdere punten meegenomen voor verdere uitwerking.  Hij wijst erop dat men altijd Cyclus kan bellen voor een afspraak, wanneer er grote hoeveelheden organisch afval (bijv. snoeiafval en bladeren) zijn.