»
ma 1 aug

Voortgang restauratie Uiterste Brug


De gemeente is hard bezig aan de restauratie van verschillende watermonumenten in de stad. De restauratie van de Donkere Sluis/Sint Jansbrug en de Uiterste Brug is inmiddels al grotendeels voltooid. Deze objecten zijn ook onderdeel van het historische watersysteem van Gouda. Op deze pagina van de gemeentewebsite is meer informatie te vinden over de watermonumenten. ma 25 jul

Oproepen


Op de pagina Oproepen staan verschillende vragen voor de binnenstadsbewoners.

Het wijkteam is op zoek naar mensen die hun fiets op dit moment niet dichtbij hun binnenstadswoning kunnen stallen; misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Of bent u misschien deel van die oplossing en heeft u een ruimte beschikbaar? Ook dan zoeken we u. Kijk op de pagina Oproepen voor meer informatie. vr 24 jun

Rondje Binnenstad met Raadsleden


Op vrijdag 27 mei heeft weer het traditionele 'Rondje Binnenstad' plaatsgevonden met de Goudse raadsleden. Een samenvatting hiervan heeft u ook kunnen lezen in de nieuwste editie van de Binnenstadnieuws. Raadslid Theo Krins houdt al lang een blog bij, waarin hij ook verslag heeft gedaan van dit rondje. Dat totale verslag vindt u hier en onder downloads.
Met dank aan Theo Krins voor het verslag en de foto's. do 23 jun

Eerste resultaten verkeersschouw


In september 2010 jaar heeft het Wijkteam Binnenstad, samen met Cyclus en de gemeente, een zgn. ‘verkeersschouw' uitgevoerd rond de Nieuwehaven, de Herpstraat, het Regentesseplantsoen en de Lage Gouwe (tot de Nieuwehaven). Hier vindt u het volledige verslag hiervan.
Sinds kort zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo werden diverse overtollige verkeersborden verwijderd, bijvoorbeeld op de kop van de Nieuwehaven, bij de ingang van de Vrouwevestesteeg en op de hoek van de Nieuwehaven en de Kleiwegstraat.

Ook is het Regentesseplantsoen verkeersveiliger gemaakt, met name voor fietsers. Op sommige plekken was de fietssuggestiestrook verdwenen. Mede hierdoor kwamen fietsers wel eens klem tussen rijdende en geparkeerde auto's.

Een aantal andere knelpunten -zoals de kruising van de Nieuwehaven met de Lage Gouwe en de ingang van het Klooster- vragen nog nadere aandacht. ma 6 jun

Gouda Waterstad


Gouda Waterstad is een bruisend festival in het gezellige hart van Gouda. In het laatste weekend van juni staat Gouda jaarlijks in het teken van haar bijzondere watergeschiedenis. Op bijzondere locaties in de binnenstad vinden activiteiten plaats die passen bij de historie van de stad.

Wie op 25 juni Gouda Waterstad bezoekt kan aan het eind van de dag wel eens met heel andere ogen naar de stad kijken. Tientallen Verhalenvertellers op diverse plaatsen in de stad, sketches bekijken vanaf varende platte schuiten, demonstraties en presentaties: op vele manieren zullen bezoekers verhalen en anekdotes kunnen horen over de rijke waterhistorie van Gouda. Daarnaast blijft Gouda Waterstad natuurlijk een levendig evenement, met schepen in de grachten, optredens van shantykoren en andere muziekgroepen, een plein voor kinderen en een markt met nautische handel en ambachten.
Dit jaar staat vooral de historische vaart door de stad via de Donkere Sluis, de Haven, de monding van de Haven in de IJssel naast het Tolhuis naar de entree van de Krimpenerwaard via de gerestaureerde Stolwijkersluis in de belangstelling.

Bezoek op 25 juni de Vertellers in de stad en zij zullen het allemaal haarfijn uitleggen: ze staan onder meer op Amsterdams Verlaat, bij de schepen in de Museumhaven, op de kade aan de IJssel, bij het Tolhuis, bij de Mallegatsluis en bij de Visbanken/Donkere Sluis. zo 22 mei

Waterconferentie in de Sint Janskerk


Op donderdag 23 juni organiseert de Historische Vereniging Die Goude een Waterconferentie in de Sint Janskerk. De ondertitel van deze conferentie is 'In naam van Oranje doe open die sluis!' De conferentie wordt georganiseerd door het Gouds Watergilde (een werkgroep van de Historische Vereniging die Goude), in samenwerking met het Platform Binnenstad, de Stichting Gouda Waterstad en de gemeente Gouda. Met de Goudse Waterconferenties wil het Watergilde aandacht geven aan de cultuurhistorische betekenis van water in de historische stadskern.

Meer informatie over de Waterconferentie op 23 juni 2011 staat op www.diegoude.nl. do 19 mei

Wijkteam geeft advies over H&M


Het Wijkteam Binnenstad heeft een advies uitgebracht over de verbouwing van de huidige Zeeman winkel aan de Kleiweg 27-31 tot een H&M winkel. De plannen omvatten een forse uitbreiding van het aantal m² winkel, die met name aan de kant van de Slapperdel grote gevolgen heeft. De invloed van het plan op de leefbaarheid is groot. Reden genoeg voor het Wijkteam om het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren, geen omgevingsvergunning af te geven voor het plan in deze vorm. Het advies van het wijkteam is hier terug te lezen.
Door diverse belanghebbenden zijn zienswijzen over het plan ingediend. Deze worden nu behandeld door de gemeente. zo 15 mei

Zet het op de kaart succesvol


Het is alweer bijna twee maanden geleden dat het Wijkteam de inloopmiddag met als thema 'Zet het op de kaart!' organiseerde. De vrijwilligers binnen de werkgroepen van het wijkteam zijn op dit moment druk bezig, de verschillende suggesties en ideeën die uit deze middag naar voren zijn gekomen, te verwerken tot concrete acties. Binnenkort meer nieuws hierover. Een verslag van de inloopmiddag vindt u hier. vr 8 apr

Activiteiten Leger des Heils


Het Leger des Heils organiseert elke maand een aantal activiteiten. Elke tweede zaterdag van de maand is er de Kidsclub, voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De derde donderdagochtend van de maand is er een creatieve ochtend. En elke derde zaterdag van de maand houdt het Leger des Heils een maaltijd of high tea. Voor alle activiteiten geldt: iedereen is welkom. De activiteiten worden gehouden op de Turfmarkt 111. do 7 apr

Bouwplan H&M ter inzage


Sinds vandaag ligt het ontwerpbesluit voor de vergunning voor Kleiweg 27-31/H&M ter inzage in Stadswinkel Buytenerf. Van 7 april t/m 18 mei 2011 zijn de stukken daar in te zien, net als op www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.

U kunt uw zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086, 2800 BB Gouda, ondervermelding van ‘zienswijze' of telefonisch via 14 0182.
wo 6 apr

Voortgang restauratie Donkere Sluis/St. JansbrugBij de sloopwerkzaamheden bleek het brugdek St. Jansbrug in slechtere staat te verkeren dan gedacht. De gemeente heeft besloten het brugdek van beton volledig te slopen en te vervangen door een nieuw betonnen brugdek.
Het brugdek is inmiddels gesloopt en nu worden er berekeningen gemaakt voor een nieuw brugdek dat aan de hedendaagse eisen moet voldoen.

Hierdoor wordt de geplande opleverdatum van 15 april 2011 niet gehaald. Omdat de nieuw aan te brengen brugdekconstructie nog niet bekend is, is nu nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden gereed zijn. Dit is in grote mate afhankelijk van de levertijden van het materiaal. De gemeente gaat ervan uit dat het werk voor de zomer 2011 wordt opgeleverd.
ma 4 apr

Vergunningenparkeren wijzigt


De gemeenteraad heeft op 30 maart een voorstel om vergunningenparkeren in de binnenstad te wijzigen besproken. Alleen de 1e bewonersvergunning is nog maar geldig binnen de singels en de prijs gaat (fors) omhoog, van €60 via €144 in 2012 naar €240 in 2013. De 2e en evt. 3e vergunningen zijn alleen nog maar geldig op de parkeerterreinen buiten de stad (vooralsnog alleen Klein America), tegen een fors hoger tarief: €996 al in 2012.

De algemene lijn (inperking 2e en 3e vergunningen binnen de singels) is in lijn met het beleid uit 2004 en 2009. Over de concretisering naar prijs, het feit dat 2e/3e vergunningen alleen voor Klein America geldig lijken te zijn en ook het feit dat het voor alle sectoren geldt, is nog wel wat te zeggen.
Het wijkteam heeft de volgende opmerkingen en vragen meegegeven aan de raadsleden. Aanvullingen of steunbetuigingen? Laat het ons weten via info@binnenstadgouda.nl! Want op 6 april spreekt de gemeenteraad er weer over. zo 3 apr

2e Sketchcrawl Gouda


Op zaterdag 16 april is er weer een Sketchcrawl Gouda, wederom in de binnenstad. Tussen 10 en 17 uur wordt er getekend aan de Hoge en Lage Gouwe, binnen en buiten. Ontvangst is bij Galerie Montulet aan de Hoge Gouwe 115.

Heb je zin om te komen? Wil je het doorvertellen? Woon of werk je aan de Hoge of Lage Gouwe? Wil je een volgende keer gastlocatie zijn? Kijk dan verder in de agenda of op de blog van Sketchcrawl. do 31 mrt

Wat is jouw passie?


Op 21 maart is de nieuwe Goudse actie 'Wat is jouw Passie?' van start gegaan.
We hopen dat heel veel mensen mee gaan doen, zodat Gouda komende maanden bol staat van passie en enthousiasme! Lees meer over de actie in bijgevoegde flyer en persbericht of neem een kijkje op de website van Goudse Hartstocht.
Wil je op de hoogte blijven van deze actie? Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Goudse Hartstocht.

De actie is onderdeel van The Passion. In de bijgevoegde brief is meer informatie voor direct omwonenden te lezen. Indien je vragen of suggesties hierover hebt, neem contact op met info@binnenstadgouda.nl. vr 25 mrt

Zet het op de kaart!


Op zaterdag 2 april, vanaf 14.00 uur in de Jeruzalemkapel, organiseert wijkteam binnenstad een Bewonersinloop. We roepen binnenstadbewoners op om hun ideeën voor de verbetering van de leefbaarheid van hun directe woonomgeving te delen

met het wijkteam. Ook presenteert het wijkteam op deze middag de diverse lopende projecten.

Wees welkom en zet uw idee, uw knelpunt of uzelf letterlijk op de kaart bij het wijkteam Binnenstad!
vr 25 mrt

Zuidelijke spoorzone


Afgelopen maanden heeft het wijkteam actief deelgenomen aan de focusgroepen rondom het Zuidelijke Spoorzone-project. Recent is het aangepaste Masterplan van MultiVastgoed verschenen.

Zoals het er nu uitziet zijn opmerkingen van het wijkteam, en ook andere betrokkenen, overgenomen. Zo blijft het station goed bereikbaar voor fietsers en wordt ook de fietstoegankelijkheid van de binnenstad verbeterd. Groot zorgpunt is nog wel het feit dat de parkeergarage gepland staat op 500 auto's, 100 minder dan dat o.b.v. de huidige parkeernormen zou moeten. Het wijkteam daagt de raadsleden dan ook uit om een goede parkeerbalans te eisen van Multi.

Het Masterplan en de onderliggende stukken worden op 30 maart inhoudelijk in de gemeenteraad besproken. di 22 mrt

Nieuwe Binnenstadnieuws


Afgelopen weekend is er weer een nieuwe Binnenstadnieuws verschenen. Met dit keer informatie over:
- de bomen op de Turfmarkt en Blauwstraat;
- de inloopbijeenkomst van het wijkteam;
- de concerten in het Houtmansplantsoen en andere evenementen;
- lessen uit bouwperikelen in de Spieringstraat.

De Binnenstadnieuws niet gekregen?
Bekijk hem dan online en geef daarnaast je naam en adres door via info@binnenstadgouda.nl. Dan zorgen wij dat hij alsnog in de bus valt. za 19 mrt

Wilde Wandeling: bomen


Ook in 2011 is er maandelijks een wilde wandeling. Gouwenaars laten daarbij aan elkaar de stad zien. Het kost helemaal niets en de reacties tot nu toe zijn enthousiast. Ging de vorige wandelingen langs bruggen & sluizen en langs industrieel erfgoed, tijdens de komende wandeling leidt Marc Meijer de deelnemers langs het Goudse groen. Bomen staan dit keer centraal. Op zondag 27 maart om 11.00 uur verzamelen bij het stadhuis.

Heb je suggesties voor onderwerpen of wil je dat je bedrijf of activiteit opgenomen wordt in een van de routes? Laat het dan weten aan de initiatiefnemers van de wilde wandelingen in Gouda, via cilia.denboer@xs4all.nl of telefoon (0182) 599 997. vr 25 feb

Help de gierzwaluw!


Nog zo'n 2 maanden en dan zijn de gierzwaluwen weer in onze binnenstad! Ze komen naar Gouda om te broeden en zoeken hun bekende plekjes onder de dakpannen en in gaten in muren.
Als u gemerkt heeft, dat er bij u gierzwaluwnesten zijn of nesten verdwenen zijn, dan kunt u de vogels helpen door huifjes van aardewerk op uw dak te plaatsen vóór de vogels aankomen (uiterlijk voor 15 april). Lees hier meer.

U kunt deze huifjes bestellen bij P&P keramiek, Naaierstraat 12, tel. 581810.
U wordt dan slechts om een donatie gevraagd ten behoeve van de vogelbescherming of de gierzwaluwbescherming. Over de beste plaatsing van de huifjes kunnen zij u ook advies geven. wo 23 feb

De Kunst Van Kringloop


Een mooie (tijdelijke) invulling voor leegstaande panden is de oprichting van Stichting De Kunst Van Kringloop. De Kunst van Kringloop is werkplaats, winkel, atelier, workshop en expositieruimte in 1.

Ze exposeren en demonstreren om te inspireren wat je zoal doen kunt met afvalmateriaal, onder het motto AFVAL=VOEDSEL. De Kunst Van Kringloop is gevestigd in de Spoorstraat.
ma 21 feb

Landelijke Opschoondag


Op 12 maart a.s. is de startdag van de Week van Nederland Schoon, met een landelijke Opschoondag. Wijkteam Binnenstad roept de binnenstadbewoners, scholen, bedrijven en organisaties op om de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen.

Wat kunt u doen:
- help mee bij (het opzetten van) schoonmaakacties in uw eigen buurt/straat;
- organiseer als school, bedrijf of organisatie een schoonmaakactie in de straat/buurt waar u gevestigd bent, helemaal mooi om dat met (personeels-)leden samen met omwonenden te doen natuurlijk (zie ook de website van Nederland Schoon voor meer ideeën).

Meld de actie aan via goudaschoontop@gouda.nl, de gemeente regelt dat er een fotograaf langs komt en er een mooie foto in de krant komt. Aanmelden kan tot 2 maart a.s. En verspreid de informatie ook graag in uw netwerk. zo 20 feb

Straatnamenboek


De Historische Vereniging die Goude geeft in 2012 en volgende jaren een vier delen tellend straatnamenboek uit. Het eerste deel verschijnt in oktober 2012 ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van die Goude. De volgende delen verschijnen met een frequentie van een half jaar.

Uitgangspunt van het straatnamenboek vormen de wijkbeschrijvingen. Hierin wordt het verleden en heden van de Goudse wijken in een doorlopend verhaal geschetst. Uiteraard met foto's en kaarten, die de fysieke ontwikkeling van de wijken zichtbaar maken. Na elke wijkbeschrijving volgen de straatnamen, elk voorzien van een korte beschrijving. Van veel straten wordt een foto opgenomen. Tot slot volgen de namen van de bruggen, sluizen en waterwegen.

Om de wijkbeschrijvingen ‘kleur' te geven, neemt de redactie korte kaderteksten op. Daarbij gaat het om bijzondere gebeurtenissen, opvallende veranderingen en kleurrijke bewoners. De redactie roept de bewoners van de oude binnenstad op één of meer kaderteksten te schrijven en deze uiterlijk 1 mei 2011 te mailen naar Nico Habermehl. za 19 feb

Wilde wandeling


Ook in 2011 is er maandelijks een wilde wandeling. Gouwenaars laten daarbij aan elkaar de stad zien. Het kost helemaal niets en de reacties tot nu toe zijn enthousiast. Ging de vorige wandeling langs bruggen en sluizen, tijdens de komende wandeling leidt Willem de Boer de deelnemers langs industrieel erfgoed. Op zondag 27 februari om 11.00 uur verzamelen bij het stadhuis.

Heb je suggesties voor onderwerpen of wil je dat je bedrijf of activiteit opgenomen wordt in een van de routes? Laat het dan weten aan de initiatiefnemers van de wilde wandelingen in Gouda, via cilia.denboer@xs4all.nl of telefoon (0182) 599 997.
zo 30 jan

Open Huis Hospice


De Stichting Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland gevestigd aan de Ridder van Catsweg 67, organiseert op zaterdag 5 februari 2011 van 11.00 uur - 13.00 uur een ‘open huis'.

Belangstellenden kunnen informatie krijgen over palliatieve terminale zorg in het Hospice en in de thuissituatie. Eén van de vrijwilligers zal u enthousiast vertellen over deze zorg en het doen van vrijwilligerswerk.

U kunt parkeren op de parkeerplaats van het Groene Hart Ziekenhuis, vanuit hier is toegang tot het Atelier van het Hospice via de achter ingang. Een uitrijkaart à € 1,- kan in het Hospice gekocht worden. do 27 jan

Nieuwe bestuursleden


Het wijkteam heeft er sinds de jaarwisseling weer 2 nieuwe bestuursleden bij. Marie-Louise Pierson en Jaap van Driel hebben het bestuur versterkt.

Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden. Clarence Biesmeijer heeft na zo'n 15 jaar zijn werkzaamheden voor het wijkteam beëindigd. En Trudi Budding heeft haar functie als penningmeester overgedragen aan Marie-Louise. We bedanken hen beiden voor hun inzet en betrokkenheid bij het wijkteam en de binnenstad van Gouda. Dit laatste zal zeker blijven! di 18 jan

Klus te klaren?


Op 18 en 19 maart is de grootste vrijwilligersactiviteit in Nederland: NL Doet.
Wilt u uw straat groener maken met geveltuintjes? Of het speelplekje schoonmaken? Wellicht boodschappen doen voor de oudere/minder mobiele bewoners van de straat? Geef deze klus dan op via de website van NL Doet, zodat mensen die willen helpen zich bij je kunnen melden. Ook als je die dagen een uurtje wilt helpen, maar geen concrete klus hebt, kun je terecht op de website van NL Doet.
Doe dit voor 31 januari a.s., om promotiemateriaal te krijgen en kans te maken op extra financiële ondersteuning.

Het wijkteam heeft ook een aantal ideeën en zal die binnenkort op http://www.nldoet.nl/ aanmelden. ma 17 jan

Conceptplan Raoul Wallenberg plantsoenZoals eerder bericht, heeft begin oktober de workshop 'Wat wil jij doen in het Raoul Wallenberg Plantsoen' plaatsgevonden. Doel was om te peilen hoe omwonenden en belanghebbenden het Raoul Wallenberg plantsoen opgeknapt zouden willen zien. We waren erg blij met de enthousiasme en creatieve inbreng van de deelnemers aan de workshop. De resultaten waren heel divers, maar toch zagen we een paar ideeën steeds terugkomen. De resultaten van de workshop zijn gebruikt om een plan te maken voor het plantsoen.

Mariska Thieme van bureau RIS heeft de resultaten vertaald naar een prachtig ontwerp. Het wijkteam heeft met dit ontwerp geprobeerd zoveel mogelijk ideeën en wensen terug te laten komen. Dat was niet makkelijk, maar wij hebben het idee dat met dit ontwerp een hoop wensen zijn verwerkt. Enerzijds het genieten van het groen, de parkbeleving, anderzijds het 'doen' via spelen en optreden. Ook hebben we zoveel mogelijk oog willen houden voor het historische karakter en de link met het streekarchief.

Het ontwerp is gepresenteerd aan de gemeente. Het is de bedoeling dat de gemeente het nu verder oppakt. Zij gaan nu een begroting maken en kijken of uitvoering past binnen gemeentelijk beleid. Het ontwerp is geen definitief ontwerp, maar geeft aan hoe de bewoners, belanghebbenden en het wijkteam het plantsoen graag opgeknapt zou zien en dient als basis voor het verdere overleg met de gemeente en overige belanghebbenden.
Vorderingen volgen via de (digitale) nieuwsbrief, maar mail gerust naar het wijkteam voor tussentijdse vragen.
za 15 jan

Wilde Wandelingen


Een heel aardige informele en goedkope manier om Gouda en de Gouwenaars beter te leren kennen is via een wandeling. Het idee ontstond bij een groepje Gouwenaars tijdens een avondje van de Ideeënbrouwerij. Op 5 september 2010 vond de eerste stadswandeling plaats en daarna volgden er meer. Onbekend groen, schepen en kaden, de Goudse sporen van Erasmus en beelden in de binnenstad waren thema's.

Ook in het nieuwe jaar zal er maandelijks een wilde wandeling zijn. Heeft u een interessante hobby, een bijzonder beroep of een onderneming die u graag onder de aandacht van Gouwenaars wilt brengen, reageer dan bij Cilia den Boer (0182-599997). De wandelingen worden gehouden op vrijdagmiddag en zondagmorgen, zijn gratis en vertrekpunt is altijd de ster voor het stadhuis.

Op zondag 30 januari zal Willem den Boer de wandeling leiden langs bruggen en sluizen. Voor overige data en onderwerpen zie de website van Gouda Bruist en de huis-aan-huisbladen. wo 12 jan

Prijsuitreiking leegstaande panden


Op woensdag 26 januari is om 19 uur in Zoet & Zalig de prijsuitreiking van de prijsvraag rondom leegstaande panden. Iedereen die een bouwplaat heeft gemaakt, deze voor het raam heeft gezet en een foto heeft ingestuurd is uitgenodigd.
Maar ook anderen zijn welkom. Meldt je wel even aan via info@binnenstadgouda.nl.
vr 7 jan

Binnenstadservice Gouda kiest uitvoerderStichting Binnenstadservice Gouda heeft op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de uitvoerder van de dienstverlening bekend gemaakt. Bunnik's Logistics wordt het nieuwe duurzame servicepunt voor binnenstadondernemers op logistiek gebied. Ook is de gemeente Gouda verwelkomd als 1e klant. Binnenstadondernemers die ook willen deelnemen, kunnen zich melden bij gouda@binnenstadservice.nl.

Hiermee komt een belangrijk doel van het wijkteam, een binnenstad met minder vervuilende, grote en zware vrachtwagens, weer een stapje dichterbij.
zo 2 jan

Meepraten over bezuinigingen


Vanaf maandag 10 januari worden er verspreid door de stad 4 avonden georganiseerd waarop burgers mee kunnen praten over de noodzakelijke bezuinigingen in Gouda. Inloop is vanaf 19.30 uur, met start om 20 uur.

Op 17 januari is het in Concordia, op de Westhaven, en op 20 januari in de Garenspinnerij.
di 28 dec

Nieuwe Binnenstadnieuws


Deze week is weer een nieuwe Binnenstadnieuws verschenen.
Met artikelen over onder meer:
- informatie over de ontwikkelingen in de Spoorzone;
- de oprichting van de Binnenstadservice Gouda;
- een mooi initiatiefplan van het wijkteam voor het Raoul Wallenbergplantsoen.
Plus enkele successen vanuit het €3-budget: de binnenplaats van de Clarissenhof is aangekleed en de Lombardsteeg is na bouwwerkzaamheden weer vergroend!

Alle binnenstadbewoners hebben deze als het goed is in de brievenbus gevonden. U niet? Laat het ons weten, zodat we de bezorging kunnen verbeteren. En kijk hier voor de digitale versie.
vr 10 dec

Gladheidsbestrijding


De winter is dit jaar vroeg ingevallen. Het Gladheidbestrijdingsplan 2010/2011 is in november jl. vastgesteld en Cyclus kon meteen vol aan de bak. En niet te vergeten de meldpunten van gemeente Gouda en Cyclus.


De gladheidbestrijding roept elk jaar weer vragen op. Dat komt vast omdat de omstandigheden elk jaar weer anders zijn. De ongemakken die gladheid met zich meebrengt komt voor velen telkens weer als een verrassing. Dat is de reden dat de gemeente hebben geprobeerd een ruime bekendheid te geven aan het Gladheidbestrijdingsplan en een brief heeft gestuurd aan het wijkteam.


Het Gladheidsbestrijdingsplan kunt u vinden op www.gouda.nl/gladheidsbestrijding. Op deze site staat het plan zelf en ook de plattegronden met de te strooien routes. Met de kennis van de gladheidbestrijding kan men bijv. de route aanpassen om een bestemming te bereiken via een gestrooide route.
vr 10 dec

Spoorzone/Multi Vastgoed


Voor de zuidelijke spoorzone ontwikkelt Multi Vastgoed plannen voor de bouw van een winkelcentrum met bovenwoningen aan de centrumzijde van het station. Vooral grote winkelbedrijven moeten hier een plek kunnen vinden. De historische binnenstad belemmert de komst van deze bedrijven. Denk dan b.v. aan Mediamarkt.
Het is een ingrijpende operatie in het gebied. Grenzend aan de binnenstad is de opdracht om een vanzelfsprekende loop te creëren van het nieuwe naar het oude winkelcentrum. Het gebied wordt autovrij en fietsvrij, met uitzondering van bezorgend verkeer in de venstertijden. Net zoals in het huidige kernwinkelgebied.

Dit plan wordt op dit moment in diverse focusgroepen besproken. Er wordt gesproken over verkeerstechnische zaken, parkeeroplossing, fietsroutes, stedenbouwkundige zaken en ondernemersbelangen. Zie voor de belangrijkste achtergronddocumenten de website van wijkteam Nieuwe Park.

Voor de binnenstad zijn er twee zaken die eruit springen: de verkeersafwikkeling van auto's en fietsen. Naar beide zaken wordt momenteel nog druk onderzoek naar gedaan, maar we zien wel een aantal knelpunten. Wijkteam Binnenstad heeft daarom samen met de wijkteams Nieuwe Park, Kadebuurt en Kort Haarlem een brief aan het college geschreven. Inmiddels is daar een formele reactie op.
Tevens is een conceptplanning bekend gemaakt:
  • Januari: verwerken eerdere besprekingen, afronden integrale verkeersstudie en andere onderzoeken
  • Februari: overleg in de focusgroepen, betrokken platforms, klankbordgroep en adviezen wijkteams
  • Maart: vergadering door het college van burgemeester en wethouders op 1 en/of 8 maart 2011
  • Maart/april: besluitvorming door de gemeenteraad in stappen:
    * een verkennende bijeenkomst op 30 maart 2011. Op deze avond kan worden ingesproken
    * een debat op 6 april 2011
    * besluitvorming op 20 april 2011.
NB: Deze planning moet nog worden goedgekeurd door het presidium van de gemeenteraad en is dus onder voorbehoud. wo 8 dec

Gouda Ontmoet


Op 8 december is de nota Gouda Ontmoet in de gemeenteraad behandeld. Strekking daarvan is om het programma te beëindigen en het resterende geld over 3 jaar uit te smeren.

De Ideeënbrouwerij kon op 8 december niet bij de raadsvergadering kon zijn omdat zij een Bruispunt organiseerden. Bruispunt wordt ongeveer tweemaandelijks georganiseerd en wordt mede gefaciliteerd door Gouda Ontmoet. Het is een soort open podium voor nieuwe burgerinitiatieven en ideeën en voor het delen van successen en aansprekende voorbeelden.

Daarom hebben ze op afstand op een wel speciale wijze hun inbreng geleverd, met een filmpje. Dit filmpje is 8 december om 20.30 uur opgenomen in het IJsselhuis in de Museumhaven. Om 21 uur is het filmpje in de gemeenteraad vertoond. Nieuwsgierig? Kijk op http://gallery.me.com/pauterpeel/100079/Gouda%20Bruist.

De ideeenbrouwerij maakt hierbij een compliment aan Gouda Ontmoet!
vr 3 dec

Definitief ontwerp Turfmarkt/ BlauwstraatNu het definitieve ontwerp voor de Turfmarkt/Blauwstraat er ligt, nodigt de gemeente omwonenden en geïnteresseerden uit voor een informatieavond.

Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op het ontwerp en is er de gelegenheid om voorkeuren kenbaar te maken over het soort bomen dat er geplant wordt. Tevens wordt de werkwijze en planning van de aanpassingen toegelicht.


De bijeenkomst start om 19.30 uur in het stadhuis op de Markt.
wo 1 dec

Renovatie Goudse waterwerken


Na lange tijd voor voorbereiding is het binnenkort zo ver. Dan start de restauratie van een aantal historische watermonumenten aan de Oost- en Westhaven.


In het voorjaar van 2011 start de restauratie van de Donkere Sluis/Sint Jansbrug en de Uiterste Brug. Deze objecten zijn onderdeel van het historische watersysteem van Gouda. Restauratie van deze objecten staat al lange tijd op de wensenlijst, er is voor gespaard en nu worden ze in combinatie met elkaar opgepakt.

Als voorbereiding op de restauratie wordt nog dit jaar het dek van de Uiterste brug verwijderd. Omdat de brug dan niet meer niet toegankelijk is, wordt het verkeer omgeleid via een ter plaatse aangegeven omleidingsroute.


Tijdens een informatieavond begin 2011 (datum volgt) hoort u meer over dit bijzondere historische gebied en de restauratiewerkzaamheden die er
staan te gebeuren.
ma 29 nov

Wijkteamuitje


De vrijwilligers van het wijkteam zetten zich in voor de belangen van de binnenstad en haar bewoners. Dat vergt soms best wat inspanning. Daarom was het op zondag 31 oktober tijd voor vooral ontspanning en heeft een groot deel van het wijkteam de stad weer eens met andere ogen bekeken.

Aan het begin van de middag zijn twee groepen (Blauw en Nog niet blue) gevormd die tegen elkaar moesten strijden door het mooiste en origineelste promotiefilmpje over de binnenstad te maken. Maar in elk team zat ook een saboteur: de mol! Na een opstart binnen zijn beide teams naar buiten gegaan en hebben foto's gemaakt. Deze zijn tot een kort promotiefilmpje omgezet. Nieuwsgierig naar de filmpjes? Kijk dan op YouTube:

1. Blauw: http://www.youtube.com/watch?v=OVl5bZznDFU
2. Nog niet blue: http://www.youtube.com/watch?v=0TCQE3Vqz5o

En klik door voor een uitgebreder verslag van dit wijkteamuitje.
do 25 nov

Gouda GeeftEr komt in december wederom een heel mooi initiatief in Gouda. Dit keer is het een goed doel, de Goudse variant op Glazen Huis met bands op de markt. Het heet Gouda Geeft.Wanneer?
21 & 22 december, in het kader van Serious Request. Gouda op de bres voor HIV Kinderen! Meer informatie via info@goudageeft.nl en binnenkort ook www.goudageeft.nl.
vr 19 nov

Wilde Wandeling


Op zondag 28 november wordt voor de vierde maal wild gewandeld. Thema van deze Wilde Wandeling is Beelden in de binnenstad.
Verzamelen om 11.00 uur vóór het stadhuis. Aanmelden is niet nodig en deelnemen is gratis.

Voor nieuwe en oude Gouwenaars is deze wandeling een nadere kennismaking met beelden in parken, op stoepen en aan gevels. Ze vertellen iets over de stad, haar geschiedenis en de mensen. Maakt een mooie, kunstrijke en creatieve stad ons gelukkiger? Die vraag, ingegeven door het boek "De architectuur van het geluk" van de bekende levensfilosoof Alain de Botton, stelt Heleen Janssens centraal wanneer zij met de deelnemers aan de wilde wandeling op pad gaat

nieuwsarchief