»
zo 6 okt

Binnenstadnieuws weer in de bus!


Dit weekend is hij weer bezorgd: de nieuwe Binnenstadnieuws! Met daarin aandacht voor de Goudse Bomenstichting, de Burendag en de mogelijkheden die wij bieden voor úw straat of buurt. Ook vindt u het eerste deel van een interview met burgemeester Milo Schoenmaker. Hier vindt u het complete interview. Ook leuk om weer eens te lezen: precies een jaar geleden interviewden we interim burgemeester Jan Mans. De Werkgroep Bereikbaarder trekt aan de alarmbel: gaat u hen helpen met een doorstart?
Daarnaast in de Binnenstadnieuws de eerste resultaten van de enquête die we onlangs hielden over de thema's voor de komende vier jaar. Hier vindt u de volledige resultaten nog eens.
Heeft u op 7 oktober de Binnenstadnieuws nog niet ontvangen, terwijl u wel binnen de singels woont? Laat het ons dan weten, dan zorgen we voor nabezorging. ma 30 sep

Binnenstadnieuws 4 -2013 verschijnt


Het eerste weekend van oktober wordt de nieuwe Binnenstadnieuws weer huis aan huis bezorgd binnen de Goudse singels. Met in deze editie onder meer aandacht voor de resultaten van de onlangs gehouden enquête over onze visie voor de komende vier jaar en een interview met burgemeester Schoenmaker, maar ook leuke resultaten van Burendag 2013 en minder leuke berichten vanuit de werkgroep Bereikbaarder. Woont u binnen de Goudse singels, maar heeft u de Binnenstadnieuws op maandag 7 oktober nog niet ontvangen? Neem dan even contact met ons op, dan zorgen we voor nabezorging. do 26 sep

Noodlokalen Casimirschool


Woensdag 25 september zijn twee noodlokalen geplaatst op het plein bij de Casimirschool aan de Groeneweg. De gemeente heeft een vergunning verleend voor een jaar. Over een jaar moet de school, die groeit, uitzien naar een andere ruimte. De school betrekt een vertegenwoordiging van de omwonenden bij een plan om het schoolplein volgend jaar opnieuw in te richten. Het Wijkteam is betrokken geweest bij de start van het overleg tussen de school, de gemeente en de bewoners van de Groeneweg en de Geuzenstraat. za 21 sep

Wijziging Hondenbeleid


Hondenpoep is één van de grote ergernissen voor bewoners in de Binnenstad, maar ook voor bewoners in andere wijken van Gouda. De gemeente heeft mede hierom besloten om de hondenpoepoverlast aanpakken middels drie maatregelen:
1. In de gehele gemeente geldt een opruimplicht, ook op de hondenuitlaatplaatsen.
2. Extra afvalbakken worden geplaatst, met name bij de hondenuitlaatplaatsen.
3. Er gaat een aanlijnplicht gelden in de gehele gemeente behalve in de grote groengebieden.
Voor de Binnenstad betekent dit dat de twee hondenuitlaatplaatsen in het Houtmansplantsoen wel blijven bestaan maar hondenpoep opgeruimd dient te worden en honden hier niet meer los mogen lopen. Wij horen graag wat u van deze beleidswijziging vindt. En of u een plek weet waar u vindt dat honden nog wel los kunnen rennen, in de binnenstad. zo 15 sep

Bestemmingsplan Binnenstad West


De gemeente maakt met een stedenbouwkundig bureau een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan voor het westelijk deel van de binnenstad. De grenzen van het gebied zijn Turfsingel, Kattensingel, Herpstraat, Slapperdel, begin van de Turfmarkt, Naaierstraat, stukje Achter de Vischmarkt, door de bebouwing naar het begin van de Lage Gouwe en vervolgens Peperstraat richting IJssel. Het Wijkteam binnenstad neemt deel aan een klankbordgroep samen met de Intiatiefgroep Raambuurt, het Platform Binnenstad en haar randen en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen. In november wordt een informatieavond georganiseerd. Let u op de definitieve aankondiging van deze avond. ma 19 aug

Wat doe jij op Burendag?


Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Dit jaar is de Burendag op 21 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Met Burendag willen ze mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom kunnen buurten een aanvraag tot €500,= indienen om het eigen Burendagplan uit te voeren. Burendag kan trouwens ook gehouden worden op 20en 22 september.

Vraag voor 2 september een bijdrage van max. €500,= aan voor jouw Burendagactiviteit op www.burendag.nl/aanvragen. za 6 jul

Binnenstadnieuws 3 - 2013


De nieuwste Binnenstadnieuws is dit weekend weer bezorgd in alle brievenbussen binnen de singels. Heeft u de Binnenstadnieuws op 6 juli nog niet ontvangen? Stuur ons dan even een email, dan bezorgen we 'm na.

Het derde nummer van dit jaar al weer staat boordevol nieuws en informatie. Zo roepen we u op uw ideeën met ons te delen - en we dragen er graag aan bij. Ook zoeken we zoals altijd mensen die eens iets voor hun leefomgeving willen doen. En in de nieuwe Binnenstadnieuws is ook ruimte voor een interview met de twee directeuren van de basisscholen in de binnenstad. do 27 jun

Casimirschool in gesprek met omwonenden


Op 26 juni vond een informatieavond plaats in de Casimirschool over het plan om op het schoolplein twee noodlokalen te plaatsen. De avond was georganiseerd door de school, de gemeente en het Wijkteam naar aanleiding van signalen van omwonenden.

Voor het onderbrengen van het groeiend aantal leerlingen heeft de Casimirschool twee groepen ondergebracht in het gebouw tegenover de school, dat nu nog in gebruik is bij het streekarchief. Dat gebouw komt over een jaar vrij als het streekarchief verhuist naar Klein Amerika. De noodlokalen zijn dan ook bedoeld voor een jaar. Het voornemen van de gemeente om een omgevingsvergunning af te geven voor de noodlokalen is op 26 juni gepubliceerd. De school en de gemeente willen in 2014 het schoolplein opnieuw gaan inrichten en willen de buurt daarbij betrekken omdat het schoolplein voor de buurt belangrijk is als trapveldje en speelgelegenheid.

Er was veel belangstelling van bewoners van de Groeneweg en de Geuzenstraat. Naast het informeren was er ook ruimte voor discussie waarbij alternatieve mogelijkheden werden aangedragen. Schoolleiding en buurtbewoners spraken af met elkaar in gesprek te willen blijven. Het Wijkteam en de gemeente zullen daarbij een ondersteunende rol spelen. za 15 jun

Bijeenkomst 10 juni: de binnenstad over 4 jaarEen goede opkomst op maandag 10 juni in de Jeruzalemkapel zorgde voor mooie discussies en zinvolle ideeën.

Aan de slag
Zo’n 30 mensen waren er bij die maandag. Na een korte introductie over de werkzaamheden van het Wijkteam werden drie groepen gevormd, die ieder met behulp van een flip-over vel en stiften aan de slag gingen met hun ideeën over de toekomst van de binnenstad van Gouda en de werkzaamheden van het Wijkteam hierin.

Bezoekers
Opvallend was, dat de binnenstadsbewoners niet alleen met hun eigen beleving van de stad bezig zijn, maar ze zijn ook begaan met de bezoekers van de stad. Onduidelijkheid over parkeren en de routing voor bezoekers werd vaak genoemd; we vinden het belangrijk om gastvrij te zijn naar onze bezoekers en tolerant naar alle gebruikers van de stad.

Ergernissen
Voor wat betreft de eigen beleving komen de ergernissen over te hard rijden, illegaal parkeren, zwerfvuil op straat en in de gracht en hondenpoep meerdere keren langs. Er is bij de bezoekers van de bijeenkomst geen behoefte aan meer bordjes en meer regels, maar wel meer duidelijkheid. Door signalen te geven in bijvoorbeeld de bestrating en de inrichting van de openbare ruimte wordt het bezoekers en bewoners gemakkelijker duidelijk waar men zich bevindt en wat er van hen verwacht wordt.

Thema’s

Wij zijn blij met de input die wij gekregen hebben tijdens de avond en we kijken er naar uit, de ideeën die naar boven zijn gekomen samen met bewoners concreet uit te werken. Mede op basis van deze avond hebben we voor de komende jaren de volgende thema’s geformuleerd:
- aantrekkelijke openbare ruimte voor alle leeftijden;
- samen doen;
- beter lopen, fietsen, rijden en stilstaan.

Samenwerking
Met deze thema’s gaan we de komende vier jaar aan de slag. Heeft u een idee voor uw buurt of straat dat in deze thema’s past, dan werken we graag met u samen om dit verder uit te werken! wo 29 mei

Uitnodiging 10 juni - WIJKTEAMBIJEENKOMST
Waar wil je over vier jaar zijn?

In de Goudse binnenstad, natuurlijk! In een leefbare, bereikbare, mooie en veilige binnenstad. Daar zetten wij ons als Wijkteam voor in en dat maken we graag samen met u concreet.

Thema's
Over een maand moeten we de thema's voor de komende vier jaar met de gemeente bespeken. Een belangrijke keuze, want binnen die thema's kunnen wij ons (subsidie)geld besteden. En omdat wij als Wijkteam de leefbaarheid voor de bewoners van de binnenstad (verder) willen verbeteren, willen wij graag uw input hiervoor. Daarom nodigen wij u uit voor de Wijkteambijeenkomst op maandag 10 juni aanstaande om 20.00 uur in de Jeruzalemkapel. De bijeenkomst is openbaar, dus neem gerust uw buurman, nichtje of collega mee.

Inspiratie
We beginnen de bijeenkomst met een korte presentatie over de binnenstad en de zaken waar we ons de afgelopen jaren op hebben geconcentreerd. Daarna gaan we in groepjes aan de slag met inspiratieworkshops, die ongeveer een uurtje duren. Tot slot voegen we de inspiraties bij elkaar en trekken we, onder het genot van een hapje en drankje, conclusies over de aandachtspunten die we belangrijk vinden.

Activiteiten
Met die aandachtspunten gaan we de komende jaren in de binnenstad aan de slag. Uw aanwezigheid tijdens deze avond verplicht u niet tot deelname aan de projecten of activiteiten die hieruit voortkomen. We blijven natuurlijk wel altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen bij onze activiteiten. Dat kan voor één keer een middag of avond zijn, of gedurende een periode wat vaker. Belangrijkste voor u en ons is, dat we binnen het Wijkteam samen aan de slag zijn met zaken die voor ons allemaal als bewoners van de Goudse binnenstad belangrijk zijn.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst, via info@binnenstadgouda.nl. do 18 apr

IJsselregatta


Bedrijven, verenigingen, vriendenclubs en andere organisaties kunnen inschrijven voor de IJsselregatta op 1 juni 2013. Ieder team bindt onder grote publieke belangstelling de sportieve strijd aan met andere teams. Deelname aan de IJsselregatta brengt natuurlijk ‘eeuwige roem’, maar zeker zo belangrijk is het plezier dat het evenement oplevert, zowel in de boot als op de IJsselkade. Wilt u met uw bedrijf, de buren, vriendenclub of vereniging de strijd aangaan met andere teams? Meld u dan aan bij: secretariaat@goudawaterstad.nl en u ontvangt alle informatie over deelname aan de 2e IJsselregatta.

Op zaterdag 1 juni 2013 wordt onder het motto ‘Water is de ziel van Gouda’ voor de 2e maal de IJsselregatta voor drakenboten georganiseerd. Dit evenement vond vorig jaar voor de eerste keer plaats aan de IJsselkade. Het was zowel voor deelnemers als voor het ruim toegestroomde publiek een bijzonder evenement. In vervolg op dit grote succes organiseert de stichting Gouda Waterstad met veel enthousiasme de nieuwe versie wederom aan de IJsselkade, de historische bakermat voor de groei en bloei van Gouda.

De drakenboot is uit een eeuwenoude Chinese traditie van meer dan tweeduizend jaar geleden ontstaan. Drakenboten zijn lange slanke open boten. Elke boot is versierd met een drakenkop aan de voorzijde en een drakenstaart aan de achterzijde. Deze boten zijn ruim 9 lang en 1 meter breed.

Bij wedstrijden gaan echte drakenboten met teams van 8 peddelaars + 1 trommelaar (+ 1 stuurman) de strijd aan op het water. De stuurman is een ervaren medewerker van onze organisatie. Het varen met een drakenboot is een echte teamsport waarbij onderlinge samenwerking essentieel is. Een fotogeniek spektakel vol spanning en sensatie. Deelname is natuurlijk ook een schitterende promotie voor uw organisatie. zo 7 apr

Binnenstadnieuws 2 - 2013


Als het goed is ligt hij al weer in de bus, de nieuwe Binnenstadnieuws. Tenminste, als u in het gebied binnen de Goudse singels woont. Heeft u de Binnenstadnieuws op 15 april nog niet ontvangen? Dan ontvangen wij graag een email van u met uw adres, zodat we kunnen zorgen dat u 'm alsnog krijgt.

Bestuurslid Kees-Jaap Budding is ontwaakt uit zijn winterslaap, het als het hele Wijkteam natuurlijk. En we willen de lente, nu deze hopelijk dan écht begint, graag groen in! In het interview met Jan van Ingen kunt u lezen over het Goudse Oranjecomité en het volledige artikel over de heropening van de speelplaats Vrouwesteeg vindt u hier.

In de vorige Binnenstadnieuws hebben we u een enquête voorgelegd over het terrassenbeleid voor de Goudse Markt. Hier is goed op gereageerd, de conclusies vindt u in de Binnenstadnieuws. Ook staat er een kort verslagje in van onze actie tijdens NL Doet. Meer foto's van die dag vindt u hier.

De gemeente is gestart met de werkzaamheden voor de ondergrondse containers. Ze komen echter niet overal. Op dit kaartje kunt u zien waar nog gewoon de huisvuilzakken worden opgehaald. En we zijn op dit moment betrokken bij de discussie over de koffieshops. Een verslag van de afgelopen tijd vindt u terug in de Binnenstadnieuws. De bestemmingsplannen hebben we aan de orde gehad in de e-zine van maart.

En tot slot zijn we er trots op, dat de vergaderzaal in het Huis van de Stad op de zesde verdieping tegenwoordig de Binnenstadzaal heet. ma 1 apr

Reünie Casimirschool


In 1923 is de Neutrale School voor Bijzonder Onderwijs voor Gouda en Omstreken opgericht. Sinds 1957 heeft de school de huidige naam: de Casimirschool. De school bestaat in 2013 dus 90 jaar!
Voor alle leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen wordt er een reünie georganiseerd op 1 juni 2013, op school, Groeneweg 27 in Gouda.

Wilt u de reünie bijwonen of gewoon in contact komen met oud-leerlingen, dan kunt u zich inschrijven/ aanmelden op de speciale alumni-site. Dit platform is speciaal ingericht om in contact te komen met andere oud-leerlingen en zal ook na het lustrum actief blijven. Op deze site kunt u leuke verhalen kwijt over de school, oude foto’s uploaden en in contact komen met andere oud-leerlingen.
vr 15 mrt

Stemmen op de Kroonappels


Heeft u al gestemd, voor de Kroonappels?

Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van de Prins van Oranje en Prinses Máxima, organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. Duizenden organisaties die iets betekenen voor de samenleving, hebben hun activiteiten voorgedragen. Tijdens dit stemweekend vragen we u te stemmen op het beste of leukste initiatief bij u in de gemeente of eiland. Dit kunt u doen vanaf de stempagina. We rekenen op uw hulp bij het vinden van de Oranje Fonds Kroonappels!

U kunt hier een kijkje nemen bij alle voordrachten. Klik op de categorie Jeugd, Buurt of Helpende Hand en bekijk de voorgedragen initiatieven. ma 11 mrt

Koffieshops: het Wijkteam standpunt


De gemeenteraad heeft B&W verzocht om de vestiging van koffieshops buiten de singels mogelijk te maken. Het Wijkteam Binnenstad is blij met dit verzoek. Op dit moment kunnen koffieshops alleen in de binnenstad worden gedoogd. Reden hiervoor is, dat er in de binnenstad intensief toezicht is van politie, stadswacht en cameratoezicht. Maar de vestiging van de koffieshops in de binnenstad leidt ook tot onaanvaardbare overlast voor de omwonenden, dus dit toezicht is blijkbaar niet voldoende. Wij hebben naar aanleiding van de oproep in de e-zine van februari ook weer veel signalen ontvangen dat er sprake is van overlast.

Samen streven we al lang naar een autoluwe Goudse binnenstad. Maar de koffieshops hebben een regiofunctie en trekken dus veel autoverkeer. Deze auto’s staan vaak illegaal geparkeerd of met draaiende motor op plaatsen in de buurt van de koffieshops. Soms wordt zelfs het doorgaande verkeer hiermee geblokkeerd. De handhaving schiet tekort om dit tegen te gaan. Er wordt met name structurele (verkeers)overlast gemeld op de locaties Rozendaal/Paradijs/ Wilhelminastraat, Hoge en Lage Gouwe/Lange Groenendaal en zelfs bij de illegale coffeeshop op de Nieuwehaven. Daarnaast is er sprake van sociale onveiligheid.

Het huidige koffieshopbeleid is er op gericht, koffieshops niet in woonwijken toe te laten (naast de afstand tot scholen). De binnenstad is een multifunctioneel gebied: er wordt uitgegaan, gewinkeld, maar ook gewoond! Door het wonen boven winkels te stimuleren wil de gemeente het aantal woningen in de binnenstad graag verder uitbreiden en doordat steeds meer winkels voor langere tijd leeg staan verandert hiervan vaak de functie in (meer) wonen. Dus de binnenstad wordt meer en meer een woongebied. Dat bewoners de overlast van andere functies maar voor lief moeten nemen is niet meer zo vanzelfsprekend. Het Wijkteam vindt daarom dat koffieshops op plaatsen die wonen als hoofdfunctie hebben gekregen, niet aanvaardbaar zijn.

De binnenstad kent het meest intensieve toezicht op veiligheid. Dat toezicht met camera’s , politiepatrouilles en door stadswacht is helaas onvoldoende gebleken om met name de verkeersoverlast (rondom de koffieshops) tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Dat het toezicht intensiveren een oplossing biedt, is daarom niet erg geloofwaardig. Het Wijkteam mengt zich niet in een discussie over het bestaansrecht van koffieshops, maar wil graag meewerken aan praktische en effectieve oplossingen om een eind te maken aan overlast voor bewoners in de binnenstad.

Benieuwd hoe het verder gaat met de ontwikkeling van het beleid rondom de Goudse koffieshops? Op woensdag 13 maart is er weer een (openbare) hoorzitting in de Gemeenteraad. Omwonenden van de koffieshop aan de Wilhelminastraat zijn hierbij uitgenodigd en ook het Wijkteam zal aanwezig zijn. vr 1 mrt

Werkzaamheden Noodgodsbrug


De gemeente is bezig met het opknappen van de Noodgodsbrug. In de periode van 6 tot en met 13 mei is de brug afgesloten. De omwonenden zijn geïnformeerd met deze brief. di 5 feb

Noodopvang dak- en thuislozen


De gemeente heeft de omwonenden van de Herpstraat eerder deze brief gestuurd over de noodopvang van dak- en thuislozen tijdens de winterperiode. Vanaf donderdag 7 februari gaat deze winterregeling weer in.

Het aantal opvangplaatsen wordt gedurende de winterregeling uitgebreid, omdat de gemeente het niet verantwoord vindt dat er mensen buiten slapen of verblijven als het zo koud is. In Gouda wordt de opvang van daklozen verzorgd door het Leger des Heils. Daar hebben zij een vaste locatie voor in Gouda. Met de brandweer is afgesproken dat er tijdens de winterregeling tijdelijk ook méér mensen op die locatie mogen verblijven. Wanneer deze locatie vol raakt, wordt in overleg met de instanties gebruik gemaakt van het leegstaande schoolgebouw aan de Herpstraat.

De nachtopvang start rond de klok van 19:00 en duurt tot ca. 9:00 u in de ochtend. Tijdens die uren zal er altijd binnen begeleiding aanwezig zijn. De winterregeling stopt zodra enkele dagen op rij de minimumtemperatuur weer boven de nul graden komt en wordt hervat wanneer de temperaturen weer dalen.

De gemeente zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u hier geen overlast van ondervindt. Mocht u toch overlast ondervinden, dan kunt u dit melden bij de politie. ma 4 feb

Koopzondagen


Op dit moment heeft Gouda jaarlijks 12 koopzondagen. Recent heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om het aantal koopzondagen te verruimen. Gemeenten krijgen op basis van het wetsvoorstel de vrijheid om zelf de koopzondagen in te vullen.

De gemeente inventariseert momenteel de wensen onder de ondernemers maar ook onder de inwoners van Gouda. Hiervoor zijn koopzondagscenario’s opgesteld. U kunt de scenario’s bekijken op en uw voorkeur doorgeven via deze pagina. Reageren kan tot 15 februari. zo 13 jan

Enquête terrassenbeleid


De enquête over de terrassen op de Markt vindt u hier digitaal.
Alvast bedankt voor uw deelname. vr 11 jan

Binnenstadnieuws 1 - 2013


Is hij al bezorgd? De nieuwste Binnenstadnieuws komt dit weekend weer in alle brievenbussen binnen de singels. Heeft u de Binnenstadnieuws op 14 januari nog niet ontvangen? Stuur ons dan even een email, dan bezorgen we 'm na.

Want u kunt er weer lekker voor gaan zitten. Na een woordje van het bestuur, deze keer over gratis bier (morgen dan hè), een interessant interview met Goudse horecaondernemer Mark Maree. Ook roept het Wijkteam u op om zich aan te melden als vrijwilliger. Het VIP zet zich hier ook voor in.

In oktober hebben we de Binnenstad weer eens opnieuw verkend in ons tweejaarlijkse wijkteamuitje. Dit keer moesten de deelnemers aan de slag met emmers en stiften. Het verslag staat in de Binnenstadnieuws. En misschien heeft u ook wel mooie foto's gemaakt tijdens de Winterevenementen in de Goudse binnenstad? We zetten ze graag bij de onze op de website!

Binnen het Wijkteam hebben we graag contact met Buurt- en Straatverenigingen. Deze keer komt de Buurtvereniging Naaierstraat aan het woord. Wilt u ook eens iets vertellen over uw vereniging? Stuur ons dan een email. Ook het team van Buurtzorg Gouda Zuid stelt zich als goede buur aan de binnenstad voor. En u vindt een korte samenvatting van de resultaten van de evaluatie van het mixed parkeren in de Binnenstadnieuws. Hier vindt u de complete analyse.

Tot slot weer een nieuwe enquête, deze keer over de terrassen op de Markt. Wat wilt ú dat hiermee gebeurt? We horen graag uw mening. Vul de enquête hier digitaal in of scheur 'm uit de Binnenstadnieuws en gooi hem bij ons in de bus! Alvast bedankt voor uw deelname. vr 11 jan

Terrassenbeleid: wijkteam bij Lokaal JournaalVrijdagavond zijn opnames gemaakt van de activiteiten van het wijkteam rondom de aanpassing van het terrassenbeleid.
Benieuwd? Beluister dan de opnames op zaterdag, van 18-19 uur, of in de herhaling op zondag van 17-18 uur en maandag van 9-10 uur. Via de ether frequentie 106.2, Rekam kabel 97.7.

Of ga naar "uitzending gemist" van Lokaal Journaal. do 10 jan

Tiendewegbrug - deel 2


De Tiendewegbrug wordt vervangen. De brug is verouderd en aan vervanging toe. De werkzaamheden aan de brug zijn gestart in oktober 2012 en duren tot de zomer van 2013.
Om de binnenstad goed bereikbaar te houden komen er twee tijdelijke bruggen, één voor auto's en fietsers en één voor voetgangers. Op de website van de gemeente leest u meer over deze werkzaamheden, bijvoorbeeld over omleidingsroutes.

‘Het uurtje van de Tiendewegbrug’
Om u ook tijdens de bouw van de Tiendewegbrug op de hoogte te houden kunt u gedurende de bouwtijd van de brug vanaf januari elke maandagochtend van 10:00 tot 11:00 uur naar de bouwkeet komen. Tijdens dit uurtje worden uw vragen betreffende de bouw van de nieuwe Tiendewegbrug beantwoord. Let op: de keet staat op de bouwplaats en u dient deze met voorzichtigheid te betreden. do 13 dec

Licht dragen naar de zandtovenaar


Op zondagavond 16 december vindt "Kerst met de Zandtovenaar', een groot muzikaal familie-evenement plaats op de Markt in Gouda. Op het historische marktplein wordt het kerstverhaal op eigentijdse wijze verteld en verbeeld. Het evenement wordt tijdens de kerstdagen zowel in Nederland als in België uitgezonden.

Het is een geweldig kerstcadeau voor Gouda dat we weer zo bijzonder in de positieve aandacht komen. Gouwenaren mogen trots zijn op hun stad. Hoe bijzonder zou het daarom zijn als de Gouwenaren die dag in een bijzonder licht komen te staan. Alle Gouwenaren zijn van harte uitgenodigd om op 16 december naar de binnenstad te komen en dit spektakel mee te maken. Dat kan als individu, maar er is een prachtig plan bedacht om de veelkleurigheid, het licht, de vrede en de verbinding van Gouwenaren zichtbaar te maken.

Allerhande organisaties zoals kerken, scholen, moskee, koren, sportclubs, buurthuizen, muziekscholen, verenigingen enz. worden uitgenodigd om als groep die zondag naar de markt te willen komen. De verschillende groepen dragen vanaf diverse locaties in de stad het licht door de straten naar de markt. Ieder op zijn eigen unieke manier, al zingend of juist heel stil, dansend enz. enz.

Van alle kanten komen dan de groepen de markt oplopen. Daar zal onder de kerstboom gezamenlijk het Gouda kerstlied worden gezongen. Dit lied is vooraf online beschikbaar op de site van de gemeente Gouda en op www.samma.nl , zodat iedereen het vast kan leren.

Daarna zal het kerstevenement en de TV productie beginnen waar we als Gouwenaren dan ook allemaal getuige van mogen zijn.
Voor de ‘opmars’naar dit kerstevenement zijn speciale handgemaakte houten lichtdragers ontworpen waarin een led-waxiinelichtje zit. Het idee is dat er duizenden van deze lichtjes die avond op de markt te zien zullen zijn. De lichtdragers zijn o.a. te koop bij de Illusie, Tiendeweg 78, Samma, Turfmarkt 18, Het Boefje, Kreatiek het Boefje, Wilhelminastraat 38 en op de kerstmarkt tijdens Gouda bij Kaarslicht in de Wilhelminastraat. Ze kosten slechts 2 euro per stuk, inclusief lichtje. do 13 dec

Potentiële huurder stadhuis


Na je trouwerij met zijn allen borrelen, dineren en feesten in de burgerhal. En in de toekomst misschien zelfs de huwelijksnacht doorbrengen boven in het stadhuis. Een expositie bezoeken in de historische stadhuiszalen en aansluitend in de lunchroom van de burgerhal een broodje eten, samen met vrienden die net zijn wezen winkelen in Gouda. In de avond die lezing bijwonen van die auteur. Of vergaderen met het bedrijf in een van de vergaderzalen met uitzicht op de wereldberoemde Sint Janskerk. Het hart van Gouda gaat weer kloppen, door alle activiteiten die de toekomstige huurder voor ogen heeft met ons stadhuis op de Markt van Gouda.

Na een zorgvuldige selectie van planmakers voor de invulling van het stadhuis heeft de gemeente één partij het recht tot onderhandeling gegeven. De gemeente zit midden in die onderhandeling. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2013 een definitief plan aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd en zal het huurcontract kunnen worden ondertekend. Voor het verder uitwerken van het plan moeten de gemeente en de onderhandelaar nu gaan spreken met lokale organisaties.

Om die reden heeft de planmaker Timo Kruft van de TeKa Holding zich gisteren eerst aan de gemeenteraad voorgesteld. En zijn ideeën voor het stadhuis toegelicht. “Uw geliefde stadhuis mag niet leeg blijven staan, maar verdient een levendige invulling. Het is een prachtige uitdaging hier voor te zorgen”, aldus Kruft.

Huis van de Stad
Door de bouw van het nieuwe kantoor voor de gemeente – het Huis van de Stad – is het stadhuis vrijgekomen. De gemeente is met specialisten van binnen en buiten de stad op zoek gegaan naar een nieuwe functie voor het stadhuis. Een functie die het beste recht doet aan de stad, de bewoners en aan het gebouw.

Beeldbepalend gebouw
Het stadhuis is nationaal en internationaal een beeldbepalend gebouw, waar we trots op zijn. Het proces voor een herbestemming van dit unieke monument is daarom een uitdagend en ook spannend proces. Bij deze zoektocht heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten geformuleerd die een rol spelen bij de herbestemming. Zo blijft het gebouw in eigendom van de gemeente Gouda, haar cultuurhistorische waarde moet behouden blijven, het stadhuis blijft toegankelijk voor publiek en trouwen blijft mogelijk. di 30 okt

Brede School Mentorproject


Gezocht: thuismentoren voor brugklassers!

Voor komend schooljaar is weer plaats voor 30 aankomende brugklassers! Daarvoor zoekt de Brede School nu nog 22 mentoren. Wil jij als vrijwilliger een leerling een goede start geven op zijn of haar nieuwe school? Je helpt de leerling bij hem of haar thuis met alles wat aan school raakt. Je bent hier gedurende anderhalf jaar zo’n anderhalf uur per week mee bezig. Je begint in het voorjaar van groep 8 en gaat hiermee door tot halverwege de 2e klas van de middelbare school. De gemeente Gouda, de Brede School Gouda, het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, Mozaïek Wonen, Woonpartners en de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject dragen financieel bij aan dit project.

Wil je bijdragen aan de schoolloopbaan van een leerling?
En zijn of haar sociale netwerk vergroten? Meld je dan aan bij Laetitia Kuijpers, Projectleider Brede School Mentorproject – School’s cool Gouda. Telefoon: 06 1277 9306 of email: bredeschoolmentorproject@hetnet.nl. Meer informatie via: www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject.
zo 7 okt

Binnenstadnieuws 4-2012


Hij ligt al in de brievenbus of is onderweg als u binnen de singels woont: de nieuwe Binnenstadnieuws! Met weer volop nieuws en informatie. Zoals het interview met waarnemend burgemeester Mans. De volledige tekst hiervan vindt u hier.

Meer over de Tiendewegbrug en de taxi's in de Tiendeweg vindt u in de nieuwsberichten hieronder en de foto's van de opening van het Raoul Wallenbergplantsoen zijn hier terug te vinden.

Binnenkort komt ook de complete analyse van de parkeerenquête beschikbaar, houd hier de website voor in de gaten! za 6 okt

Illegale taxistandplaats Lange TiendewegDe Goudse Binnenstad kent één grote discotheek: Woody’s, aan de Zeugstraat. Hier wordt in de weekenden tot laat in de nacht doorgefeest. Het aantal bezoekers dat tussen 02:00 en 06:00 uur het pand dan verlaat is zo groot dat de taxi’s op de Lange Tiendeweg vanaf de kruising met de Zeugstraat soms tot aan Perry Sport in de rij staan om hen naar huis te brengen.

Het op deze wijze snel afvoeren van de (vaak luidruchtige) feestgangers wordt door omwonenden gewaardeerd. Het kort durende rumoer van vertrekkende bezoekers hoort bij het wonen in de buurt van een discotheek.
Maar wanneer één taxi vertrekt stappen de 4-6 andere chauffeurs in hun auto, starten de motor, schuiven een plaatsje op en wachten vervolgens gezamenlijk op de volgende klanten. In de stille nachtelijke uren wordt het voortdurende geronk van de motoren, slaande deuren, automuziek en langdurige gesprekken tussen chauffeurs als overlast ervaren door omwonenden. Aanspreken van chauffeurs helpt meestal wel, maar helaas niet langdurig.

Overleg
Na diverse meldingen bij de politie heeft deze begin dit jaar alle taxibedrijven aangeschreven over de problematiek. Ook dat heeft jammer genoeg maar een korte tijd geholpen.
Daarom werden afgelopen augustus alle 7 Goudse taxibedrijven uitgenodigd voor een overleg met politie, gemeente en bewoners. Doel van het overleg was te kijken hoe de overlast verminderd kon worden.
Helaas kwamen alleen TaxiOne en één eigen rijder naar het overleg. Het andere grote taxibedrijf, Thalia, was afwezig in verband met overname.

Dat omwonenden meer last hebben van de taxi’s en hun chauffeurs dan van het vertrekkende uitgaanspubliek was moeilijk te accepteren voor TaxiOne. Meedenken over mogelijke oplossingen was niet aan de orde. Verder dan: “bewoners moeten maar laten weten welke chauffeur wanneer over de schreef is gegaan”, kwam het niet. Zelfs het argument dat taxi’s alleen vergunning hebben om door de binnenstad te rijden, NIET om de Tiendeweg als taxistandplaats te gebruiken was geen aanleiding om constructief mee te denken. En dat terwijl omwonenden de taxi’s helemaal niet weg willen hebben, alleen de lange rij auto’s en het gepraat van de chauffeurs willen terugdringen.

Overlast melden
Gemeente en politie komen ook niet verder dan reactief reageren op meldingen van bewoners: ervaar je overlast? Bel dan direct met de politie: 0900-8844. Dan zal men direct de horeca-bikers (mits die nog dienst hebben en geen ander klusje) eropaf sturen. Alleen dan wordt geregistreerd dat er ook echt iets aan de hand is (door politie “objectief” geconstateerd).

Het is opnieuw duidelijk geworden dat politie en gemeente alleen in actie komen voor een structurele oplossing als er heel veel meldingen binnenkomen, dus moeten bewoners die overlast ervaren dat direct doorgeven aan de politie: 0900-8844. Veel bellen is dus het devies als je iets veranderd wilt hebben.

Wij laten het hier niet bij. Er volgt nog een tweede overleg (waar dan hopelijk ook Thalia aanwezig zal zijn) en wellicht nog meer. Graag horen wij of u ideeën heeft die de overlast zouden kunnen verminderen. Alle input is welkom via info@binnenstadgouda.nl. do 20 sep

Informatieavond Binnenstad-Oost


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 4 september jongstleden ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad-Oost. Deze week ontvangen de insprekers de reactie van het college op de ingekomen inspraak- en overlegreacties.

Vanaf 20 september wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en op donderdag 27 september 2012 vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het Huis van de Stad. ma 17 sep

Wethouders openen vernieuwde RWP


Wethouders Wendy Ruwhof (Wijkaanpak) en Daphne Bergman (Cultuurhistorie) openen op vrijdag 21 september het vernieuwde Raoul Wallenbergplantsoen in de binnenstad van Gouda. Het plantsoen is opnieuw ingericht op basis van een plan dat het Wijkteam Binnenstad en de gemeente samen hebben ontwikkeld. Het plantsoen is een mooie, groene plek geworden in de oudste buurt van Gouda. Met deze opening markeren gemeente en wijkteam het resultaat van de goede samenwerking.

In oktober 2010 organiseerde het Wijkteam Binnenstad een workshop met alle belanghebbende partijen bij het Raoul Wallenbergplantsoen: buurtbewoners, twee basisscholen, gemeente, bibliotheek, streekarchief, 4 mei stichting en Stichting Gouds Metaheerhuis. Op basis van de ideeën uit de workshop maakte Mariska Thieme van Bureau RIS een ontwerp dat vervolgens met bewoners en gemeente werd besproken en uitgewerkt. In opdracht van de gemeente werkte zij het verder uit tot een definitief plan dat nu is uitgevoerd. De basis voor de nieuwe inrichting ligt er; in het najaar volgt de beplanting onder de monumentale bomen die bijna allemaal zijn behouden.

Om recht te doen aan alle belangen, zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie, volgde heel veel overleg. Uiteindelijk besloot de gemeente tot sloop van de schuur. Daardoor is nu een open plek ontstaan die uitnodigt om door het plantsoen te lopen, te gaan zitten en te spelen. Buurtbewoners, kinderen en hun ouders en bezoekers van de binnenstad vinden er nu een mooie groene en rustige plek. Er zijn nog wensen voor kunstuitingen en enkele schalen van natuursteen in het midden waarvoor nog sponsors worden gezocht.

De opening vindt plaats op vrijdag 21 september om 13.30 uur. Ontvangst is vanaf 13.00 uur in de Jeruzalemkapel naast het plantsoen aan de Jeruzalemstraat.
ma 16 jul

Enquête evaluatie mixed parkerenWe hebben het al op verschillende manieren verteld: na anderhalf jaar wordt het tijd om het mixed parkeren in de Goudse binnenstad te evalueren. Om dit te kunnen doen hebben we een enquête opgesteld, die te vinden is op de laatste pagina van de Binnenstadnieuws die begin juli huis-aan-huis bezorgd is. U kunt deze pagina uitscheuren en op verschillende adressen in de brievenbus stoppen. Maar u kunt ook hier de enquête digitaal invullen. Alvast bedankt voor uw medewerking! vr 13 jul

Tiendewegbrug - deel 1


De Tiendewegbrug wordt vervangen. De brug is verouderd en aan vervanging toe. De werkzaamheden aan de brug starten in oktober 2012 en duren tot de zomer van 2013. Om de binnenstad goed bereikbaar te houden komen er twee tijdelijke bruggen, één voor auto's en fietsers en één voor voetgangers. In deze brief van de gemeente leest u meer over deze werkzaamheden. di 10 jul

Burendag


Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Ook in Gouda vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goed doen voor elkaar en de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.
Heeft u een leuk plan voor Burendag? Wilt u bijvoorbeeld uw straat opfleuren, een straatfeest of een gezellige koffieochtend organiseren? Maakt u een buurtbankje of doen alle kinderen mee aan een sportdag? U heeft vast zelf leuke ideeën.

Het Oranje Fonds en Douwe Egberts willen mensen op Burendag dichter bij elkaar brengen. Daarom kan iedereen tot en met 31 augustus als buurt een aanvraag tot € 500,00 indienen om een Burendagplan te kunnen uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen wanneer u Burendag op 21, 22 of 23 september viert.

Meer informatie is te vinden op de website van Burendag. za 7 jul

Binnenstadnieuws juli 2012


Daar is hij weer: de nieuwe Binnenstadnieuws, boordevol nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de Goudse Binnenstad. Heeft u 'm niet ontvangen? U kunt hem hier ook online lezen. Woont u in het gebied binnen de singels en heeft u de Binnenstadnieuws op 10 juli nog niet in de bus, dan horen we dit graag van u per email, we bezorgen hem dan graag na. Ook ontvangen we graag uw gegevens als u betrokken bent bij een straat-, buurt- of wijkvereniging in de binnenstad.

In deze editie verder aandacht voor het groen in de Blauwstraat en Turfmarkt, kijk ook eens hier voor meer foto's. De korte versie van het verslag van het Rondje Binnenstad met de raadsleden staat in de Binnenstadnieuws. Hier vindt u de volledige versie in de blog van Theo Krins, en op onze site vindt u hier nog een aantal extra foto's. Het volledige interview met Heleen van Praag en Peterpaul Kloosterman vindt u hier. En als u de enquête over parkeren graag digitaal wilt invullen, dan kan dat via deze link. wo 27 jun

Parkeerterrein Vest langer beschikbaar
In het kader van diverse werkzaamheden in de stad, waardoor tijdelijk parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn, heeft de gemeente het parkeerterrein aan de Vest langer ter beschikking voor vergunninghouders. Het gaat om dit terrein en in dit verslag staat een toelichting op de planning.
di 26 jun

Ondergrondse containers


De gemeente is, na de signalering van een aantal bezorgde bewoners, de plaatsing van de ondergrondse containers in de binnenstad opnieuw aan het bekijken. Tijdens en na de informatiebijeenkomsten hierover bleek namelijk, dat op een groot aantal plaatsen in de binnenstad deze containers slechts half ondergronds kunnen worden geplaatst. Hierdoor is het bovengrondse gedeelte bijna twee meter hoog; daar zijn de betrokken bewoners - en het Wijkteam met hen - niet gelukkig mee. In deze brief staat wat de gemeente nu van plan is. Houd ook vooral de website van de gemeente hierover in de gaten, wij houden vinger aan de pols.
di 22 mei

Evaluatie mixed parkeren


Enige tijd geleden is mixed parkeren ingevoerd. Kern van de maatregelen waren het verdwijnen van het onderscheid tussen vergunninghoudersplekken en de plekken voor kort-parkeren ('de tegels met de handjes') en het verhogen van de tarieven voor straatparkeren.

In de besluitvorming door de gemeenteraad is afgesproken dat er medio 2012 geëvalueerd zou worden. De vraag was namelijk of het vergroten van het beschikbare parkeerareaal voor binnenstadbezoekers wel voldoende 'tegengewerkt' werd door de verhoging van de kosten voor het straatparkeren om een autoluwe binnenstad te waarborgen. Bovendien was voor het wijkteam ook voor een bezoekersregeling voor bewoners, net als in de schil om de binnenstad geldt.

Deze evaluatie gaat in juni plaats vinden. Via slangen op de weg worden verkeerstellingen gehouden (net als voor de invoering), diverse kwantitatieve gegevens worden verzameld (uit de betaalautomaten en over parkeerbonnen) en het wijkteam organiseert een digitale enquete. Dit zal via de e-zine gaan, hou deze dus goed in de gaten. En attendeer uw buren hierop, zodat zij zich ook aanmelden voor de e-zine. di 15 mei

Wijkteambijeenkomst 14 mei


Maandag 14 mei was er weer een centrale wijkteambijeenkomst. In één van de ruimtes van de prachtige Jeruzalemkapel kwamen zo'n 20 binnenstadbewoners bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken. Aan de orde kwamen de opzet voor de evaluatie mixed parkeren, de voortgang op de muurschilderingen (trekker gezocht!!), ruimte voor de gierzwaluwen in Gouda, de preventiemarkt die het wijkteam wil organiseren, de ontwikkelingen rondom REAKT op de Hoge Gouwe en natuurlijk de (semi-)ondergrondse containers. Ook iets in te brengen? Mail dan naar info@binnenstadgouda.nl of kom ook naar een wijkteambijeenkomst, op 10 september is de volgende. za 12 mei

(Semi)ondergrondse containers


De gemeente Gouda heeft twee informatieavonden gehouden om bewoners te informeren over waar ondergrondse containers in de binnenstad zouden worden geplaatst. Tijdens deze inloopavonden bleek dat er op een aantal locaties geen volledig ondergrondse containers maar dat de containers deels onder- en deels bovengronds (semi ondergronds) komen. De locaties (29 van de 111 locaties) liggen hoofdzakelijk op de Oost- en Westhaven en Lage- en Hoge Gouwe. Exacte locaties moeten nog aangeleverd worden.

Door het grote aantal reacties op deze semi-ondergrondse containers is de realisatie van het project even stilgezet en gaat de gemeente eerst de mogelijkheden opnieuw onderzoeken. De gemeente is nog bezig met het voorlopig ontwerp en er is nog niets 100% definitief over locaties en types container op die locaties. Eerst zal er nu een ambtelijk advies komen waarop een bestuurlijke visie zal volgen. Er is toegezegd dat het wijkteam Binnenstad Gouda en het Platform Binnenstad en haar Randen nauw betrokken worden in dit verdere proces. We houden u op de hoogte en heeft u een reactie dan horen wij die graag. vr 13 apr

Werkzaamheden rondom Bolwerk


Door het herinrichten van de openbare ruimte rondom het Bolwerk worden de komende twee weken weer omleidingen ingesteld om de stad in en uit te komen rondom deze plek. Zie ook deze brief. Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 april is de St. Remeijnsbrug afgesloten voor al het verkeer. De week er na, van maandag 23 tot en met vrijdag 25 mei is de Hoge Gouwe tussen de St. Remeijnsbrug en het Nonnenwater helemaal afgesloten. Met borden worden de omleidingen aangegeven. zo 8 apr

Nulmeting maken


In elke stad vinden bouwwerkzaamheden plaats, soms erg dicht bij de bestaande bebouwing. Dat is niet altijd even prettig voor de omwonenden, maar vaak noodzakelijk. Helaas kunnen de bouwwerkzaamheden ook schade veroorzaken aan omliggende gebouwen. In het algemeen wordt door of namens een aannemer, als dit een risico vormt, wel een zogenaamde 'nulmeting' uitgevoerd, waarbij het bestaande gebouw gemeten en gefotografeerd wordt. Zo kan er, wanneer achteraf blijkt dat er schade is ontstaan, aan de verzekeraar worden aangetoond dat deze er niet was vóór de bouwwerkzaamheden. Maar wat nu, als je wat verder van de werkzaamheden af woont? Dan kom je vaak niet in aanmerking voor zo'n nulmeting en zelf een technisch bureau hiervoor inschakelen brengt al gauw flinke kosten met zich mee.

Het is ook mogelijk om zelf een nulmeting te maken, die juridisch geldig is. Maak hiervoor zo veel mogelijk foto's. Van wanden, hoeken, trappen, deuren, binnen- en buitenkant van het huis. Liefst van goede kwaliteit en ook een aantal detailopnamen. Deze brand je op een cd-rom en stuur je aangetekend naar jezelf. Bij ontvangst laat je de envelop dicht, zodat iedereen kan zien dat de foto's vóór de datum van ontvangst moeten zijn gemaakt. Bij eventuele discussie over schade sta je sterker, als je deze - nog steeds gesloten! - cd met foto's aan de instanties kunt overhandigen. Natuurlijk houd je zelf een kopie, zodat je in een discussie vooraf al wel kunt laten zien wat er dan op die cd staat.

nieuwsarchief