»
wo 27 jun

Parkeerterrein Vest langer beschikbaar
In het kader van diverse werkzaamheden in de stad, waardoor tijdelijk parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn, heeft de gemeente het parkeerterrein aan de Vest langer ter beschikking voor vergunninghouders. Het gaat om dit terrein en in dit verslag staat een toelichting op de planning.
di 26 jun

Ondergrondse containers


De gemeente is, na de signalering van een aantal bezorgde bewoners, de plaatsing van de ondergrondse containers in de binnenstad opnieuw aan het bekijken. Tijdens en na de informatiebijeenkomsten hierover bleek namelijk, dat op een groot aantal plaatsen in de binnenstad deze containers slechts half ondergronds kunnen worden geplaatst. Hierdoor is het bovengrondse gedeelte bijna twee meter hoog; daar zijn de betrokken bewoners - en het Wijkteam met hen - niet gelukkig mee. In deze brief staat wat de gemeente nu van plan is. Houd ook vooral de website van de gemeente hierover in de gaten, wij houden vinger aan de pols.
di 22 mei

Evaluatie mixed parkeren


Enige tijd geleden is mixed parkeren ingevoerd. Kern van de maatregelen waren het verdwijnen van het onderscheid tussen vergunninghoudersplekken en de plekken voor kort-parkeren ('de tegels met de handjes') en het verhogen van de tarieven voor straatparkeren.

In de besluitvorming door de gemeenteraad is afgesproken dat er medio 2012 geëvalueerd zou worden. De vraag was namelijk of het vergroten van het beschikbare parkeerareaal voor binnenstadbezoekers wel voldoende 'tegengewerkt' werd door de verhoging van de kosten voor het straatparkeren om een autoluwe binnenstad te waarborgen. Bovendien was voor het wijkteam ook voor een bezoekersregeling voor bewoners, net als in de schil om de binnenstad geldt.

Deze evaluatie gaat in juni plaats vinden. Via slangen op de weg worden verkeerstellingen gehouden (net als voor de invoering), diverse kwantitatieve gegevens worden verzameld (uit de betaalautomaten en over parkeerbonnen) en het wijkteam organiseert een digitale enquete. Dit zal via de e-zine gaan, hou deze dus goed in de gaten. En attendeer uw buren hierop, zodat zij zich ook aanmelden voor de e-zine. di 15 mei

Wijkteambijeenkomst 14 mei


Maandag 14 mei was er weer een centrale wijkteambijeenkomst. In één van de ruimtes van de prachtige Jeruzalemkapel kwamen zo'n 20 binnenstadbewoners bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken. Aan de orde kwamen de opzet voor de evaluatie mixed parkeren, de voortgang op de muurschilderingen (trekker gezocht!!), ruimte voor de gierzwaluwen in Gouda, de preventiemarkt die het wijkteam wil organiseren, de ontwikkelingen rondom REAKT op de Hoge Gouwe en natuurlijk de (semi-)ondergrondse containers. Ook iets in te brengen? Mail dan naar info@binnenstadgouda.nl of kom ook naar een wijkteambijeenkomst, op 10 september is de volgende. za 12 mei

(Semi)ondergrondse containers


De gemeente Gouda heeft twee informatieavonden gehouden om bewoners te informeren over waar ondergrondse containers in de binnenstad zouden worden geplaatst. Tijdens deze inloopavonden bleek dat er op een aantal locaties geen volledig ondergrondse containers maar dat de containers deels onder- en deels bovengronds (semi ondergronds) komen. De locaties (29 van de 111 locaties) liggen hoofdzakelijk op de Oost- en Westhaven en Lage- en Hoge Gouwe. Exacte locaties moeten nog aangeleverd worden.

Door het grote aantal reacties op deze semi-ondergrondse containers is de realisatie van het project even stilgezet en gaat de gemeente eerst de mogelijkheden opnieuw onderzoeken. De gemeente is nog bezig met het voorlopig ontwerp en er is nog niets 100% definitief over locaties en types container op die locaties. Eerst zal er nu een ambtelijk advies komen waarop een bestuurlijke visie zal volgen. Er is toegezegd dat het wijkteam Binnenstad Gouda en het Platform Binnenstad en haar Randen nauw betrokken worden in dit verdere proces. We houden u op de hoogte en heeft u een reactie dan horen wij die graag. vr 13 apr

Werkzaamheden rondom Bolwerk


Door het herinrichten van de openbare ruimte rondom het Bolwerk worden de komende twee weken weer omleidingen ingesteld om de stad in en uit te komen rondom deze plek. Zie ook deze brief. Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 april is de St. Remeijnsbrug afgesloten voor al het verkeer. De week er na, van maandag 23 tot en met vrijdag 25 mei is de Hoge Gouwe tussen de St. Remeijnsbrug en het Nonnenwater helemaal afgesloten. Met borden worden de omleidingen aangegeven. zo 8 apr

Nulmeting maken


In elke stad vinden bouwwerkzaamheden plaats, soms erg dicht bij de bestaande bebouwing. Dat is niet altijd even prettig voor de omwonenden, maar vaak noodzakelijk. Helaas kunnen de bouwwerkzaamheden ook schade veroorzaken aan omliggende gebouwen. In het algemeen wordt door of namens een aannemer, als dit een risico vormt, wel een zogenaamde 'nulmeting' uitgevoerd, waarbij het bestaande gebouw gemeten en gefotografeerd wordt. Zo kan er, wanneer achteraf blijkt dat er schade is ontstaan, aan de verzekeraar worden aangetoond dat deze er niet was vóór de bouwwerkzaamheden. Maar wat nu, als je wat verder van de werkzaamheden af woont? Dan kom je vaak niet in aanmerking voor zo'n nulmeting en zelf een technisch bureau hiervoor inschakelen brengt al gauw flinke kosten met zich mee.

Het is ook mogelijk om zelf een nulmeting te maken, die juridisch geldig is. Maak hiervoor zo veel mogelijk foto's. Van wanden, hoeken, trappen, deuren, binnen- en buitenkant van het huis. Liefst van goede kwaliteit en ook een aantal detailopnamen. Deze brand je op een cd-rom en stuur je aangetekend naar jezelf. Bij ontvangst laat je de envelop dicht, zodat iedereen kan zien dat de foto's vóór de datum van ontvangst moeten zijn gemaakt. Bij eventuele discussie over schade sta je sterker, als je deze - nog steeds gesloten! - cd met foto's aan de instanties kunt overhandigen. Natuurlijk houd je zelf een kopie, zodat je in een discussie vooraf al wel kunt laten zien wat er dan op die cd staat. zo 8 apr

Binnenstadnieuws april 2012


Heeft u 'm ook ontvangen? De Binnenstadnieuws van dit voorjaar valt vandaag bij alle huishoudens binnen de Goudse singels in de bus. Als u wel in ons verspreidingsgebied woont, maar niets heeft gehad dan horen we het graag en bezorgen we 'm na.

In de Binnenstadnieuws onder meer informatie over de ondergrondse containers, daarover binnenkort meer nieuws op deze website en in ons maandelijkse e-zine. Het complete interview met Tjeu Bonten en Harold de Beer van aA architecten vindt u hier. Over parkeren hebben we inmiddels een stevig dossier opgebouwd. Dit wordt op dit moment verder aangevuld, maar vindt u hier. Goed nieuws over parkeren is in ieder geval dat er 60 parkeerplaatsen op de Vest langer beschikbaar blijven. De huurcontracten hiervoor zijn inmiddels ondertekend. Ook over de bouwwerkzaamheden aan de Slapperdel (H&M) hebben we altijd veel te melden gehad en ook dit wordt nu verzameld in een dossier op deze website. Dat zelfde geldt voor het Raoul Wallenbergplantsoen. do 29 mrt

Schrijf u in voor onze e-zine


Behalve onze nieuwsbrief Binnenstadnieuws, die vier keer per jaar huis-aan-huis in het gebied binnen de singels wordt bezorgd, komt ook maandelijks (behalve in de zomer) een e-zine uit. Steeds meer van onze activiteiten doen wij digitaal. Wij brengen bijvoorbeeld binnenkort een enquête uit over parkeren, een onderwerp dat veel mensen raakt. Wilt u meedoen aan deze enquête en ander nieuws van het Wijkteam in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hieronder in voor de e-zine. Uitschrijven kan heel eenvoudig onderaan elke nieuwsbrief of via de website, maar we blijven u natuurlijk liever zo lang mogelijk informeren. vr 24 feb

Onderhoud beweegbare bruggen


Nagekomen bericht: aan de Pottersbrug is meer onderhoud nodig dan verwacht. Deze gaat dus een extra dag dicht, op vrijdag 30 maart van 09.00 - 15.00 uur. Zie hier de brief van de gemeente hierover.


--- Oorspronkelijk bericht ---

Onder meer door de vorst zijn tijdens de afsluiting eind januari en begin februari niet alle voorgenomen werkzaamheden aan de beweegbare bruggen Pottersbrug, Rabatbrug en St. Remeynsbrug uitgevoerd. Daarom zijn extra tijden ingepland om de werkzaamheden af te ronden.

De Rabatbrug is van maandag 5 maart 07.00 uur t/m donderdag 8 maart 15.00 uur en van maandag 12 maart t/m donderdag 15 maart tussen 09.00 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

De Pottersbrug is van maandag 19 maart 07.00 uur t/m donderdag 22 maart 15.00 uur en van maandag 26 maart t/m donderdag 29 maart tussen 9.00 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Sint Remeynsbrug is van maandag 19 maart 07.00 uur t/m donderdag 22 maart 15.00 uur gesloten voor al het verkeer.

Hier kunt u meer lezen over deze afsluitingen.
do 23 feb

Landelijke Opschoondag


Op zaterdag 10 maart 2012 is het weer Landelijke Opschoondag! Heeft u zin om met uw buren samen eens de straat of buurt eens lekker schoon te maken, dan kunt u uw actie aanmelden bij goudaschoontop@gouda.nl. Lees hier ook meer informatie. wo 22 feb

Wijkteambijeenkomsten 2012


Op 6 februari vond de eerste centrale wijkteambijeenkomst van het jaar plaats. Niet meer aan tafel met TL licht aan de hand van een agenda vergaderen, maar in een wat gezelliger omgeving met een zelf meegenomen drankje in de hand en een hapje op tafel van gedachten wisselen over wat het Wijkteam Binnenstad doet en gaat doen.
Ondanks de beperkte opkomst was deze avond een succes. Deze manier van uitwisseling van informatie en ervaringen past bij de aanpak van het Wijkteam, die uitgaat van een gezamenlijke kern in het bestuur en de drie werkgroepen Bereikbaarder, Mooier en Veiliger en daaromheen de verschillende betrokkenen bij projecten en activiteiten.
De volgende centrale wijkteambijeenkomst is op 14 mei in de Jeruzalemkapel. Bent u benieuwd wat het Wijkteam Binnenstad doet, wilt u mensen leren kennen in de Goudse Binnenstad of wilt u misschien een keer meewerken aan één van onze projecten of activiteiten? Kom dan langs op 14 mei om 20.00 uur in de Jeruzalemkapel. di 31 jan

Artikel Raoul Wallenbergplantsoen


De definitieve vormgeving voor de herinrichting van het Raoul Wallenbergplantsoen komt nu erg dichtbij. Ook door de kranten wordt aandacht besteed aan het plan, dat mede door de inspanningen van het Wijkteam Binnenstad tot stand gekomen is. Hier kunt u het artikel lezen. di 24 jan

Raoul Wallenbergplantsoen


Het Wijkteam Binnenstad is al lange tijd bezig met een plan voor de herinrichting van het Raoul Wallenbergplantsoen. Op 1 februari vindt een inloopavond plaats in de Jeruzalemkapel. Het ontwerp voor de herinrichting vindt u hier en de detaillering en uitwerking er van vindt u hier.
Het groene gebouwtje dat nu midden op het terrein staat, wordt in het plan verwijderd en voor een aantal bomen die nu in het gebied staan, moet een kapvergunning worden aangevraagd om meer licht en veiligheid in het plan te creëren. Dit gebeurt door de gemeente, hier wordt uitgelegd over welke bomen het gaat.
Komt u ook allemaal naar de inloopavond op 1 februari? U bent van harte welkom! do 5 jan

Resultaten enquête Veiliger


Op zaterdag 26 november 2011 heeft het Wijkteam een ludieke enquete georganiseerd in de binnenstad. Met een speciaal voor de gelegenheid gepimpte bakfiets zijn door wijkteamleden en zelfs de wijkagent maar liefst 135 Gouwenaren, waarvan er 78 in de binnenstad wonen, ondervraagd over hun beleving van veiligheid. En wat er aan gedaan kan worden indien dat gevoel van veiligheid soms onvoldoende is. Ook hebben wij de bewoners gevraagd of ze in 2012 willen meewerken aan een bijeenkomst om het onderwerp dusdanig aan te pakken dat het een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel.

De reacties waren overweldigend en we kunnen al een eerste indruk geven van de resultaten. Opvallend was dat er hoge rapportcijfers werden gegeven voor het gevoel van veiligheid. Door 80% van de bewoners is een 7 of hoger gegeven, 58% gaf zelfs een 8 of hoger. Heel lage cijfers werden met name gegeven als bewoners zelf nare ervaringen hebben meegemaakt.
Over het geheel genomen voelt de bewoner zich dus best heel veilig in de Binnenstad. In die gevallen waar dat niet zo is werden hoofdzakelijk twee aspecten benoemd:
1. Verkeersveiligheid, denk aan gevaarlijk rijgedrag van scooters, fietser en auto's;
2. In de avond en 's nachts, tijdens uitgaansuren en op koopavond, waarbij groepen jongeren rondhangen, zeker ook waar de verlichting slecht is en er veel bossages zijn.
Verbeteringen werden voorgesteld zoals meer blauw op straat, vooral op bepaalde tijdstippen, betere verlichting, slecht rijgedrag aanpakken en trouwens ook minder coffeeshops.

Maar liefst 39 bewoners hebben aangegeven graag mee te willen werken aan een bijeenkomst over dit onderwerp.
Als vervolg organiseren we daarom in het eerste kwartaal van 2012 een bijeenkomst. Het idee is om in een 'arena' de verbinding tot stand te brengen tussen genoemde 'groepen jongeren' en 'groepen bewoners'. Houd voor de definitieve invulling en deelname de website www.binnenstadgouda.nl en de E-zine in de gaten. zo 1 jan

Het Wijkteam Binnenstad in 2012


Ook in 2012 gaat het Wijkteam Binnenstad door met de nieuwe aanpak zoals in 2011 al ingezet. Daarbij worden met name de centrale wijkteamvergaderingen, die vier keer in 2012 op het programma staan, wat informeler. Het doel van deze bijeenkomsten is vooral om elkaar te informeren over de voortgang van de verschillende werkgroepen en informatie uit te wisselen over de onderwerpen.

In 2012 gaan we dit alles doen onder het genot van een glas 'bring your own' wijn of bier. U bent van harte uitgenodigd op de volgende maandagen van acht tot tien uur 's avonds: 6 februari, 14 mei, 10 september en 17 december 2012. De locatie, bij voorkeur met sfeerverlichting en bewegingsvrijheid, wordt nog definitief bepaald. Kijk regelmatig op deze site voor actuele informatie.

Ook worden in 2012 weer vier themabijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn gepland in april, juni, september en november. ma 19 dec

Ontwikkelingen parkeerbeleid


Per 1 januari 2012 veranderen er dingen in het parkeerbeleid. Zo worden tweede vergunningen omgezet in abonnementen voor terreinen rondom de stad en gaat de prijs van de eerste vergunning fors omhoog. Zie eerdere berichten en onze inspraakreactie hierover.

Dit beleid is in lijn met de maatregelen die al sinds de parkeernota van 2004 worden aangekondigd. In diverse bewonersavonden heeft het wijkteam gepolst hoe binnenstadbewoners hiertegenover stonden. De grote lijn daarvan was dat, gezien de schaarste aan parkeerplekken en de wens om de binnenstad autoluwer te krijgen, dit soort maatregelen nodig zijn en gesteund worden. Vandaar dat het wijkteam de ontwikkelingen kritisch, maar positief heeft gevolgd.

Onze inspraakreactie van maart heeft bijvoorbeeld geleid tot een verschuiving van de 2e verhoging naar 2014 (waar we overigens überhaupt nog zeer kritisch zijn) én een flexibelere invulling voor bewoners met twee auto's. Maar de feitelijke verhoging van de kosten komt nu wel erg dichtbij en wordt direct voelbaar. Niemand is blij als iets duurder wordt, ook al ondersteun je het doel. Vandaar dat ons naast steunbetuigingen ook protesten bereiken. Wij horen graag beiden, om een goed beeld te hebben van hoe dit onderwerp leeft in de binnenstad. Voor meer informatie over de bezwaren, kijk op ForumGouda. Door een standaard bezwaarschrift te downloaden kunt u protesteren tegen de prijsverhoging van de parkeervergunning. Via info@binnenstadgouda.nl kunt u zowel uw protesten als uw steunbetuigingen laten horen. zo 20 nov

Enquête Binnenstad Veiliger


Op zaterdag 26 november waren de leden van de werkgroep Binnenstad Veiliger in de binnenstad te vinden om bezoekers, maar vooral bewoners, te bevragen over hun gevoel van veiligheid in de Goudse binnenstad. Wij willen graag van u weten waar wij ons als wijkteam vanuit het thema Veiliger volgens u op moeten richten.
Het is ook mogelijk de enquête hier online in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking, uw mening is belangrijk voor ons! za 22 okt

Binnenstad veiliger


Om de juiste onderwerpen op de agenda te krijgen is ondermeer overleg met de gemeente, stadstoezicht en de wijkagent. Daaruit is gebleken dat met name een gezamenlijke aanpak voor en eenduidige communicatie naar de binnenstadbewoners van belang is.
De werkgroep is betrokken bij regelmatig overleg met partijen in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In dat kader is er 22 september door het wijkteam een schouw georganiseerd met betrekking tot de openbare straatverlichting en hangplekken in de binnenstad. De niet werkende straatverlichting is gemeld bij het MOG. Wij houden de vinger aan de pols of reparaties worden uitgevoerd. Met betrekking tot de hangplekken zijn er ideeën om hangjongeren in contact te brengen met de omwonenden die hiervan overlast ervaren. Een uitdagend idee dat in 2012 verder vorm moet worden gegeven.

Tenslotte is de werkgroep bezig om een ‘veiligheidsmarkt’ te organiseren, indien mogelijk in samenwerking met de gemeente, politie en andere partijen. We willen veiligheid voor bewoners van de binnenstad tastbaarder maken en een podium bieden waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.
Om input en ideeën te krijgen van bewoners organiseren wij in november eerst een enquête in de binnenstad. U kunt zich hiervoor opgeven via info@binnenstadgouda.nl. U ontvang dan de definitieve datum en verdere informatie. Meer hierover volgt via de e-zine, houdt uw mail dus in de gaten. do 20 okt

Te hard rijden in Minderbroedersteeg


Via de mail ontving het wijkteam een melding van bewoners van de Minderbroedersteeg, over het feit dat er in hun straat nogal eens flink doorgereden wordt. Met name van de Oosthaven richting Houtmansplantsoen wordt het gaspedaal in deze zeer smalle tweerichtingsstraat nogal eens ingedrukt. Maandag 3 oktober hebben bewoners, wijkteam en gemeente ter plekke de situatie bekeken. Eénrichtingsverkeer (zoals geopperd door de bewoners) is geen handige oplossing. Allereerst omdat dit de verkeerstromen in de rest van dat deel van de binnenstad ook beïnvloed, maar ook maakt dat sneller rijden juist verleidelijker (‘er komen toch geen tegenliggers’).

Afgesproken is dat bewoners met het wijkteam een ‘bewustheidsactie’ zullen gaan opzetten. Vooral omdat het meestal binnenstadbewoners zijn die daar rijden. Ook gaat de gemeente bekijken of een wegversmalling (zoals in de Naaierstraat is aangelegd) technisch en beleidsmatig mogelijk is. Zo’n versmalling wordt vervolgens natuurlijk ook op draagvlak onder de direct omwonenden getoetst.

Rijdt u zelf wel eens door de Minderbroedersteeg? Denk dan aan de bewoners en dit artikeltje en druk uw gaspedaal iets minder ver in.
Dank daarvoor! ma 17 okt

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad-Oost


Zoals eerder in het Binnenstadnieuws vermeld, is het wijkteam betrokken bij het herzien van het Bestemmingsplan Binnenstad-Oost (BpBO). Inmiddels is dit traject zo ver dat er een Voorontwerp van het BpBO gereed is.

Dit betreft gevel- en kaptypekaarten, de feitelijke bestemmingsplankaarten en natuurlijk de toelichtingen. Het wijkteam bekijkt nog, samen met de gemeente en Platform Binnenstad en haar Randen, op welke wijze de belanghebben-den het beste geïnformeerd en geconsulteerd kunnen worden. Enige uitleg bij de kaarten en toelichtingen is wel wenselijk, vinden we als wijkteam. Via de link kunt u alvast uw directe woon-/werkomgeving opzoeken. Zienswijzen kunnen tot 30 november ingediend worden bij de gemeente. za 15 okt

Nieuwe Binnenstadnieuws


Dit weekend weer bij alle binnenstadsbewoners in de brievenbus: de nieuwe Binnenstadnieuws. Met daarin informatie over fietsenstallingen, de resultaten van de straatenquête van de werkgroep Bereikbaarder, nieuws van de werkgroep Veiliger en de stand van zaken van verschillende projecten van de werkgroep Mooier.
Heeft u de Binnenstadnieuws aanstaande maandag niet ontvangen en woont u wel in de Goudse binnenstad? Stuur dan even een email naar info@binnenstadgouda.nl met uw adres, dan bezorgen wij 'm alsnog! zo 9 okt

Resultaten enquête Binnenstad BereikbaarderDe enquête op 10 september, die in het teken stond van de meningen van bewoners en bezoekers over de autoluwheid van de Goudse binnenstad heeft een vrij eenduidig beeld opgeleverd. Een paar gegevens op een rij:
  • In totaal zijn gesprekken gevoerd met 53 personen. Van de ondervraagde personen is de overgrote meerderheid afkomstig uit Gouda en groot deel daarvan woont in de binnenstad.
  • Ongeveer de helft van de ondervraagden komt wel eens met de auto naar de binnenstad.
  • Ongeveer driekwart van de ondervraagden is van mening dat nu geen sprake is van een autoluwe binnenstad.

Hoewel uit deze gesprekken blijkt dat het merendeel van mening is dat geen sprake is van een autoluwe binnenstad kan daaruit niet worden geconcludeerd dat men dat ook erg vindt. Integendeel: vrijwel iedereen accepteert de aanwezigheid van auto's. Volgens velen is het een noodzakelijk kwaad, volgens anderen is het gewoon onderdeel van de samenleving en moet het centrum goed bereikbaar zijn voor bewoners en bezoekers (mooie quote: "Het is geen openluchtmuseum, er wonen en werken mensen!"). Dit neemt niet weg dat de overgrote meerderheid van de ondervraagden het zou toejuichen als de binnenstad enkel toegankelijk zou zijn voor bewoners en een aantal belanghebbenden. De voorwaarde is dan wel dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn buiten de singels voor bezoekers van de binnenstad.

Verder nog wat opvallende zaken:
  • Verschillende keren werd opgemerkt dat het mixed parkeren voor een verlichting van de parkeerdruk heeft gezorgd.
  • Maximum parkeertijd van een uur in de binnenstad is te kort voor familiebezoek.
  • Beleid van geen 2e vergunning is voor sommigen moeilijk te accepteren.
  • De aanwezigheid van de bus in de binnenstad zorgt voor onbegrip.
zo 2 okt

H&M - het vervolg


De Goudse kranten hebben er vol mee gestaan: H&M komt naar de binnenstad. Een onderwerp, waaraan het wijkteam al veel aandacht heeft besteed. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en beraden de bewoners zich op vervolgstappen.
Voor het wijkteam bestaan die vervolgstappen met name uit het bewaken van de door de Raad en het College gedane belofte, dat het proces rondom projecten in Gouda voortaan met meer inspraak plaatsvindt; een belofte die al vaker is gedaan door de gemeente, getuige verschillende stukken die we hierover uit onze archieven hebben opgediept.
Maar goede voornemens zijn altijd goed, dus wij helpen de gemeente graag bij het nakomen daarvan. Wat ons betreft speelt het formele adviesrecht van het wijkteam ook een belangrijke rol in dit inspraakproces; op die manier kunnen wij u als bewoners helpen om de leefbaarheid van uw woonomgeving op peil te houden!
do 25 aug

Goudkistje XL


Op veel plaatsen in de Goudse binnenstad hangen ze al: de Goudkistjes. Maar nu is er ook het Goudkistje XL! Dit is een mobiel straatpodium voor muziek, toneel, voorstellingen, huldigingen enzovoort.

Het idee voor de grote versie ontstond vorig jaar tijdens een bijeenkomst van de Ideeenbrouwerij in het kader van Gouda Bruist.

Sinds 1 juni 2011 is Goudkistje XL te huur. Bijvoorbeeld voor straat- en buurtfeesten en andere Goudse evenementen. Kijk op www.goudkistje.nl voor de mogelijkheden. za 20 aug

Groene Hart Marktwagen


Elke vrijdag achter de Waag in Gouda: De Groene Hart Marktwagen. Dit is een rijdende 'winkel' voor verse en uiterst smakelijke streekproducten en een toeristisch informatieloket.

In de Groene Hart Marktwagen worden exclusieve Groene Hart Streekproducten verkocht, die in kleine hoeveelheden geproduceerd worden door boerenbedrijven.
Over het Groene Hart is er allerlei informatie voorhanden over activiteiten, fietsroutes, wandelplekjes, restaurants, watersport, polderactiviteiten, enz. Van veel deelnemers van 'Groene Hart, kloppend hart' zijn folders, brochures, kaarten en routebeschrijvingen verkrijgbaar. Bezoekers kunnen zelf rondsnuffelen en advies vragen.

Meer informatie: http://www.groenehartmarktwagen.nl/. ma 15 aug

Stand van zaken H&M


Medio mei verliep de termijn waarop belanghebbenden zienswijzen konden indienen op het plan van Green Real Estate voor de verbouwing van de huidige Zeeman winkel aan de Kleiweg 27-31 tot een filiaal van modeketen H&M. Het wijkteam heeft, net als een aantal andere belanghebbenden, een zienswijze hierover ingediend. Alle zienswijzen over het plan vindt u hier.

Door het aantal en de inhoud van de zienswijzen is de behandeling hiervan in de gemeenteraad uitgesteld tot na het zomerreces. Voorlopig wordt nu uitgegaan van de volgende planning:
Procedurestap
Planning/gereed
Ambtelijk becommentariëren zienswijzen
gereed 4 juli 2011
Ambtelijke bespreking en aanpassing commentaren
gereed eind juli 2011
Bespreking concept-beantwoording met wethouder
begin augustus 2011
Agendering BenW (laaste voor raadsbehandeling)
23 augustus 2011
Aanleveren stukken bij Griffie
24 augustus 2011
Presidium
31 augustus 2011
Verkenning verklaring v geen bedenkingen in raad
14 september 2011 *)
Debat verklaring v geen bedenkingen in raad
21 september 2011 *)
Besluit verklaring v geen bedenkingen in raad
28 september 2011 *)
Verlening omgevingsvergunning (bij pos. besluit)
begin oktober 2011

*) Vooralsnog wordt uitgegaan van drie momenten waarop het dossier in de gemeenteraad wordt behandeld. Het kan zijn dat uiteindelijk door de Griffie wordt besloten om de verkenning en het debat in één vergadering samen te brengen. In ieder geval is besluitvorming gepland op 28 september 2011.

De bewoners van de Slapperdel, verenigd in de bewonersgroep "Respecteer Slapperdel" hebben al aangekondigd, het plan en de nadelen hiervan voor hun leefomgeving in september nog eens extra onder de aandacht te zullen brengen. wo 10 aug

Speelplaats achter Leger des Heils


Achter het Leger des Heils aan de Turfmarkt ligt een speelplek. Deze wordt goed gebruikt door de omwonenden en onlangs is er ook een nieuw plan opgesteld voor het beheer en gebruik van deze plek. Binnenkort is een aantal toestellen op deze speelplek aan vernieuwing toe. De gemeente wil de door haar gemaakte ontwerpschets graag bespreken met ouders en kinderen uit de buurt en organiseert daarom een inloopmiddag op 17 augustus van 16.30 - 18.00 uur, zie de bijgaande brief. vr 5 aug

Voortgang Zuidelijk Stationsgebied


Net buiten de binnenstad, maar van grote invloed op ons leefgebied, ligt het Zuidelijk Stationsgebied. Een gebied waar de komende jaren ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden, met een ontwikkeling van Multi Vastgoed. Het wijkteam Binnenstad denkt en praat mee over de verschillende aspecten van het plan die de leefbaarheid raken. De gemeente houdt de betrokkenen op de hoogte van de voortgang, zoals met deze brief.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Zuidelijk Stationsgebied of wilt u het wijkteam misschien in dit project vertegenwoordigen? Neem dan eens contact met ons op. ma 1 aug

Voortgang restauratie Uiterste Brug


De gemeente is hard bezig aan de restauratie van verschillende watermonumenten in de stad. De restauratie van de Donkere Sluis/Sint Jansbrug en de Uiterste Brug is inmiddels al grotendeels voltooid. Deze objecten zijn ook onderdeel van het historische watersysteem van Gouda. Op deze pagina van de gemeentewebsite is meer informatie te vinden over de watermonumenten. ma 25 jul

Oproepen


Op de pagina Oproepen staan verschillende vragen voor de binnenstadsbewoners.

Het wijkteam is op zoek naar mensen die hun fiets op dit moment niet dichtbij hun binnenstadswoning kunnen stallen; misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Of bent u misschien deel van die oplossing en heeft u een ruimte beschikbaar? Ook dan zoeken we u. Kijk op de pagina Oproepen voor meer informatie. vr 24 jun

Rondje Binnenstad met Raadsleden


Op vrijdag 27 mei heeft weer het traditionele 'Rondje Binnenstad' plaatsgevonden met de Goudse raadsleden. Een samenvatting hiervan heeft u ook kunnen lezen in de nieuwste editie van de Binnenstadnieuws. Raadslid Theo Krins houdt al lang een blog bij, waarin hij ook verslag heeft gedaan van dit rondje. Dat totale verslag vindt u hier en onder downloads.
Met dank aan Theo Krins voor het verslag en de foto's. do 23 jun

Eerste resultaten verkeersschouw


In september 2010 jaar heeft het Wijkteam Binnenstad, samen met Cyclus en de gemeente, een zgn. ‘verkeersschouw' uitgevoerd rond de Nieuwehaven, de Herpstraat, het Regentesseplantsoen en de Lage Gouwe (tot de Nieuwehaven). Hier vindt u het volledige verslag hiervan.
Sinds kort zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo werden diverse overtollige verkeersborden verwijderd, bijvoorbeeld op de kop van de Nieuwehaven, bij de ingang van de Vrouwevestesteeg en op de hoek van de Nieuwehaven en de Kleiwegstraat.

Ook is het Regentesseplantsoen verkeersveiliger gemaakt, met name voor fietsers. Op sommige plekken was de fietssuggestiestrook verdwenen. Mede hierdoor kwamen fietsers wel eens klem tussen rijdende en geparkeerde auto's.

Een aantal andere knelpunten -zoals de kruising van de Nieuwehaven met de Lage Gouwe en de ingang van het Klooster- vragen nog nadere aandacht. ma 6 jun

Gouda Waterstad


Gouda Waterstad is een bruisend festival in het gezellige hart van Gouda. In het laatste weekend van juni staat Gouda jaarlijks in het teken van haar bijzondere watergeschiedenis. Op bijzondere locaties in de binnenstad vinden activiteiten plaats die passen bij de historie van de stad.

Wie op 25 juni Gouda Waterstad bezoekt kan aan het eind van de dag wel eens met heel andere ogen naar de stad kijken. Tientallen Verhalenvertellers op diverse plaatsen in de stad, sketches bekijken vanaf varende platte schuiten, demonstraties en presentaties: op vele manieren zullen bezoekers verhalen en anekdotes kunnen horen over de rijke waterhistorie van Gouda. Daarnaast blijft Gouda Waterstad natuurlijk een levendig evenement, met schepen in de grachten, optredens van shantykoren en andere muziekgroepen, een plein voor kinderen en een markt met nautische handel en ambachten.
Dit jaar staat vooral de historische vaart door de stad via de Donkere Sluis, de Haven, de monding van de Haven in de IJssel naast het Tolhuis naar de entree van de Krimpenerwaard via de gerestaureerde Stolwijkersluis in de belangstelling.

Bezoek op 25 juni de Vertellers in de stad en zij zullen het allemaal haarfijn uitleggen: ze staan onder meer op Amsterdams Verlaat, bij de schepen in de Museumhaven, op de kade aan de IJssel, bij het Tolhuis, bij de Mallegatsluis en bij de Visbanken/Donkere Sluis. zo 22 mei

Waterconferentie in de Sint Janskerk


Op donderdag 23 juni organiseert de Historische Vereniging Die Goude een Waterconferentie in de Sint Janskerk. De ondertitel van deze conferentie is 'In naam van Oranje doe open die sluis!' De conferentie wordt georganiseerd door het Gouds Watergilde (een werkgroep van de Historische Vereniging die Goude), in samenwerking met het Platform Binnenstad, de Stichting Gouda Waterstad en de gemeente Gouda. Met de Goudse Waterconferenties wil het Watergilde aandacht geven aan de cultuurhistorische betekenis van water in de historische stadskern.

Meer informatie over de Waterconferentie op 23 juni 2011 staat op www.diegoude.nl. do 19 mei

Wijkteam geeft advies over H&M


Het Wijkteam Binnenstad heeft een advies uitgebracht over de verbouwing van de huidige Zeeman winkel aan de Kleiweg 27-31 tot een H&M winkel. De plannen omvatten een forse uitbreiding van het aantal m² winkel, die met name aan de kant van de Slapperdel grote gevolgen heeft. De invloed van het plan op de leefbaarheid is groot. Reden genoeg voor het Wijkteam om het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren, geen omgevingsvergunning af te geven voor het plan in deze vorm. Het advies van het wijkteam is hier terug te lezen.
Door diverse belanghebbenden zijn zienswijzen over het plan ingediend. Deze worden nu behandeld door de gemeente. zo 15 mei

Zet het op de kaart succesvol


Het is alweer bijna twee maanden geleden dat het Wijkteam de inloopmiddag met als thema 'Zet het op de kaart!' organiseerde. De vrijwilligers binnen de werkgroepen van het wijkteam zijn op dit moment druk bezig, de verschillende suggesties en ideeën die uit deze middag naar voren zijn gekomen, te verwerken tot concrete acties. Binnenkort meer nieuws hierover. Een verslag van de inloopmiddag vindt u hier. vr 8 apr

Activiteiten Leger des Heils


Het Leger des Heils organiseert elke maand een aantal activiteiten. Elke tweede zaterdag van de maand is er de Kidsclub, voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De derde donderdagochtend van de maand is er een creatieve ochtend. En elke derde zaterdag van de maand houdt het Leger des Heils een maaltijd of high tea. Voor alle activiteiten geldt: iedereen is welkom. De activiteiten worden gehouden op de Turfmarkt 111. do 7 apr

Bouwplan H&M ter inzage


Sinds vandaag ligt het ontwerpbesluit voor de vergunning voor Kleiweg 27-31/H&M ter inzage in Stadswinkel Buytenerf. Van 7 april t/m 18 mei 2011 zijn de stukken daar in te zien, net als op www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.

U kunt uw zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086, 2800 BB Gouda, ondervermelding van ‘zienswijze' of telefonisch via 14 0182.
wo 6 apr

Voortgang restauratie Donkere Sluis/St. JansbrugBij de sloopwerkzaamheden bleek het brugdek St. Jansbrug in slechtere staat te verkeren dan gedacht. De gemeente heeft besloten het brugdek van beton volledig te slopen en te vervangen door een nieuw betonnen brugdek.
Het brugdek is inmiddels gesloopt en nu worden er berekeningen gemaakt voor een nieuw brugdek dat aan de hedendaagse eisen moet voldoen.

Hierdoor wordt de geplande opleverdatum van 15 april 2011 niet gehaald. Omdat de nieuw aan te brengen brugdekconstructie nog niet bekend is, is nu nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden gereed zijn. Dit is in grote mate afhankelijk van de levertijden van het materiaal. De gemeente gaat ervan uit dat het werk voor de zomer 2011 wordt opgeleverd.

nieuwsarchief