Nieuws

Gevraagd: ervaringen nieuwe groencontainers

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Gevraagd: ervaringen nieuwe groencontainers

Eind november hebben we via onze nieuwsbrief naar de ervaringen gevraagd rond de nieuwe groencontainers. Deze ervaringen hebben we gebundeld en aan wethouder Niezen en de verantwoordelijk ambtenaar en wethouder Niezen gestuurd. Samenvattend:
1) Er zijn verdeelde meningen over de esthetiek van de groencontainers: mooi (ca.1/4 van
inzenders) tegenover lelijk (lomp en groot) en niet passend in binnenstad (zo’n ¾).
2) Alle inzenders vinden het een onbruikbaar, op z’n minst onhandig en vies ding.
3) De trommel draait naar gebruiker toe, waardoor veel afval op straat beland. Daardoor
vliegen en stankoverlast.
4) De container is te hoog voor kleine mensen.
5) Tuinafval en zelfs een bos uitgebloeide bloemen kun je er niet in kwijt.
6) Ontbreken of verdwijnen van kleine restafvalbakken nabij GFT bakken.
7) Bakken zijn snel vol door o.a. vermoedelijk dumping van rest- en zwerfafval.

De gemeente evalueert het gebruik van de groencontainers en is bezig met een aantal verbeteringen. Hierover volgt snel bericht.

Ideeën gevraagd: hoe verlichten we de parkeerdruk?

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Ideeën gevraagd: hoe verlichten we de parkeerdruk?

Iedere binnenstadbewoner die ’s avonds wil parkeren, kent het probleem. Een parkeerplek vinden. In beleidstermen heet dat een hoge parkeerdruk. Met evenveel parkeervergunningen als er parkeerplaatsen zijn, is het vaak zoeken en soms zelfs niets te vinden.

De werkgroep Verkeer heeft al een aantal ideeën die verlichting zouden kunnen geven:

  • Efficiënter gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door het opheffen van 24 uurs los-/laad plekken en ervoor zorgen dat parkeerplaatsen zo min mogelijk en zo kort mogelijk uit de roulatie zijn (bv bezet door bouwcontainers).
  • De keuze bieden voor een parkeervergunning op Klein Amerika i.p.v. in de binnenstad.
  • Laag Bewonerstarief in P&R garage naast Huis van de Stad voor weekend en de avonden.
  • Verlaging bewonerstarief in de Q-Park garages.
    • Bolwerk 7x24u voor € 80,24 euro per maand voor bewoners
    • Nieuwe Markt: € 105, 90 voor weekenden + avond/nacht

Wat vind je van deze ideeën? En mogelijk heb je zelf ook ideeën om de zogeheten parkeerdruk te verminderen? Laat het ons weten via info@binnenstadgouda.nl

SocialSofa nummer 2

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor SocialSofa nummer 2

Eind september is de eerste SocialSofa in Gouda, de Regentensofa, feestelijk onthuld door wethouder Niezen. En ondertussen is de tweede alweer in de maak. Deze SocialSofa wordt een DiversiteitsSofa en krijgt een plek op het Erasmusplein. Een SocialSofa is een betonnen buurtbank die wordt bekleed met mozaïeksteentjes vanuit een speciaal ontwerp. Deze keer komen er ook enkele mozaïekbollen naast de DiversiteitsSofa. De bollen zijn “jeugdplaneten” die door jongeren van 8 tot 16 jaar in speciale cursussen worden gemozaiekt.

Het ontwerp is geïnspireerd op het zonnestelsel en de bollen zijn de planeten. Wil jij meehelpen deze 2e SocialSofa te bekleden met mozaieksteentjes? Geef je dan op via Rob Schröder robschroder2807@gmail.com  of 06- 53 750 654

Gouwestad TV heeft een reportage gemaakt over de eerste SocialSofa.

Trillingsonderzoek

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Trillingsonderzoek

Mede naar aanleiding van een gesprek dat we als Bewonersplatform en de Vereniging Turfmarktkerk hebben gevoerd met wethouder Van Vugt rond de sloop van de Turfmarktkerk, heeft de gemeente de afgelopen weken een algemeen trillingsonderzoek gehouden. Het college van b en w onderzoekt hiermee welke mogelijke effecten zwaar vrachtverkeer kan hebben op onze historische binnenstad. Begin 2019 wordt bekend wat de uitkomsten van dit onderzoek voor de binnenstad gaan betekenen.

Regentensofa onthuld

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Regentensofa onthuld

Onder genot van een heerlijk nazomer zonnetje heeft wethouder Hilde Niezen de Regentensofa onthuld. Een mooie Socialsofa waar 16 vrijwilligers een half jaar hard aan gewerkt hebben. Volgens Hilde Niezen staat de mooiste en zwaarste bank van Gouda nu op het Regentesseplantsoen.

Het ontwerp van de bank is van Goudse kunstenares Mieke de Haan. Diverse fondsen, bedrijven en particuliere giftgevers hebben het realiseren van deze social sofa mogelijk gemaakt.

 

Reactie college op Advies Klankbordgroep Weeshuiscomplex

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Reactie college op Advies Klankbordgroep Weeshuiscomplex

Update: 3 oktober
College geeft gemeenteraad informatie hoe zij met advies klankbordgroep om wil gaan. 181002 memo gemeenteraad advies klankbordgroep weeshuis DEF

Woensdag 10 juli jl. heeft de klankbordgroep Weeshuiscomplex haar advies uitgebracht aan het college van b en w over de verschillende onderwerpen die spelen bij de herontwikkeling van het Weeshuiscomplex door White House Development. Het college maakt uiteindelijk de definitieve keuze over de verschillende behandelde onderwerpen.

2018-07-03 Advies Klankbordgroep Weeshuiscomplex Gouda

Eind december 2017 heeft de gemeente ons benaderd om vanuit het bewonersperspectief plaats te nemen in de klankbordgroep Weeshuiscomplex en daarnaast de communicatie richting geïnteresseerde bewoners te verzorgen. De afgelopen periode heeft de klankbordgroep zich in zes vergaderingen gebogen over de cultuurhistorische waarden van het project, het gebruik van de Jeruzalemkapel, de duurzaamheid, de mogelijke geluidsoverlast, de groene randen van het project en het parkeren van hotel- en restaurantgasten.

Met een bewonersavond, een parkeerenquête en een speciale nieuwsbrief hebben we de direct omwonenden steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Naast het Bewonersplatform waren de volgende partijen in de klankbordgroep vertegenwoordigd: Die Goude, Casimirschool, Firma van Drie, Platform Binnenstad en haar randen, museum Gouda, Sint Jan en de ondernemers van de binnenstad. En uiteraard de gemeente zelf en de ontwikkelaar White House Development.

Bijlage 2 advies klankbordgroep – afspraak_WHD_en_Museum_Gouda_kapel_schoolmeesterwoning
Bijlage 3 advies klankbordgroep – advies Peutz
Bijlage 4 advies klankbordgroep – schets woonhof
Bijlage 5 advies klankbordgroep – schets inrichting Vroesenplein

20180710 Persbericht Klankbordgroep Weeshuis

20180615 Uitwerking enquête parkeren weeshuis

20180226 update_bewoners_klankbordgroep-weeshuis 1
20180521 update_bewoners_klankbordgroep-Weeshuis 2
20180627 update_bewoners_klankbordgroep_Weeshuis3
20180710 update_bewoners_klankbordgroep_Weeshuis4

RegentenSofa komt er!

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor RegentenSofa komt er!

Er komt een SocialSofa in het Regentesseplantsoen, de RegentenSofa. Een SocialSofa is een betonnen buurtbank, bekleed met mozaïekkunst. Er zijn er al tientallen gerealiseerd. De vorm is overal dezelfde, maar de bekleding met mozaïeksteentjes is uniek voor elke plek. De Goudse kunstenares Mieke de Haan heeft het ontwerp van de RegentenSofa gemaakt waar vrijwilligers/omwonenden in april mee aan de slag gaan. Dit gebeurt op GOUDasfalt. De sofa wordt in juni geplaatst.

Werkgroep Mooiere Binnenstad heeft de afgelopen jaar hard gewerkt om de benodigde gelden binnen te halen. Bijdragen van de GoudApot, RABOfonds Gouwestreek, Bewonersplatform Binnenstad, Fysiotherapie Gouda, De Groene Computershop, De Lichtfabriek, Coachtime en 10 particuliere giftgevers, maken het mogelijk dat de Regentensofa er gaat komen.

Plannen parkeertijden

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Plannen parkeertijden

Twee weken geleden werden we wat overvallen door een artikel in het AD over nieuwe plannen van de gemeente rond de parkeertijden.

Naar aanleiding van dit artikel hebben we bij de gemeente gevraagd wat de plannen zijn. Dit antwoord kregen we:
“In Gouda is sprake van een grote differentiatie in gebieden, tijden en tarieven waar betaald parkeren van toepassing is. Het streven is hier meer eenduidigheid in aan te brengen en het langdurig bezoek aantrekkelijker te maken. In het najaar van 2018 zal de raad daartoe een voorstel ontvangen.
Er is dus geen sprake van wijzigingen of besluiten, alleen weergave van stand van zaken en voornemens tot onderzoek en voorstellen.”

De voorstellen zijn: “Daarbij kan gedacht worden aan het verlagen van het dagtarief op de parkeerterreinen en de Stationsgarage, het verhogen van de tarieven op straat en het verlengen van de betaald parkeertijden in sector 1 (binnenstad, momenteel tot 21 uur) en sector 2 (schil, momenteel tot 18 uur)”.

We hebben ondertussen een afspraak staan met de ambtenaar parkeerbeleid om met hem te praten over de invulling van de plannen en een eventuele draagvlakmeting onder bewoners.

Wordt vervolgd dus.

Groot tuinafval

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Groot tuinafval

In 2018 komt Cyclus 6x per jaar het snoeiafval in de binnenstad ophalen, in plaats van de huidige 4x. Cyclus zal dit beter communiceren, is beloofd. Dit geldt ook voor de bladkorven die in het najaar op verschillende plaatsen neergezet worden. Op ons verzoek bekijkt de gemeente of de korven ook in het voorjaar geplaatst kunnen worden voor de bloesem.

De gemeente onderzoekt begin dit jaar in hoeverre er in de binnenstad behoefte is aan eigen rolcontainers voor tuinafval. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor bewoners met een grote tuin, maar alleen uitvoerbaar bij voldoende animo. Alle inwoners ontvangen hierover een brief van de gemeente.

Groen Fruit Tuin (GFT) afval

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Groen Fruit Tuin (GFT) afval

De gemeente heeft nieuwe containers uitgekozen die de bestaande betonnen groencontainers vervangen. Cyclus heeft tot het einde van dit jaar om ze allemaal te vervangen. Wij hebben onze zorgen geuit over het feit dat niet alle bewoners de huidige groencontainers kunnen openen vanwege de zware deksel en de hoogte van de containers en dus (tot de vervanging) mogelijk hun afval niet kunnen scheiden. De nieuwe GFT containers werken jammer genoeg niet op een pasje, waardoor er ook restafval in deze containers terecht kan komen. De inhoud kan dan niet als GFT-afval verwerkt worden en gaat met het restafval mee.

De gemeente heeft aangegeven dat een aantal extra containers komt voor GFT afval zodat iedereen op korte afstand dit afval kwijt kan. Wij hebben daarnaast nog een 12-tal plaatsen aangegeven waar extra containers geplaatst zouden moeten worden, zoals in de Peperstraat en bij de nieuwbouw Vest/Verloren Kost.

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat de pilot-groencontainers op de Raam, Nieuwe Haven en het Regentesseplantsoen ook vervangen worden door de nieuwe containers. Deze pilot-GFTcontainers met pas hebben een kleine opening, waardoor bewoners hun tuinafval er niet in kwijt kunnen. Ons voorstel is om ze te verplaatsen naar locaties waar geen tuinen zijn, denk aan flats. De gemeente heeft hier nog niet op gereageerd. De pilot-groencontainers zijn trouwens binnenkort voor alle inwoners uit pilotgebied te openen met hun afvalpas.