Privacybeleid

Stichting Wijkteam Binnenstad Gouda, handelend als Bewonersbelangen Binnenstad Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda
p/a Spieringstraat 51
2801ZH Gouda
info@binnenstadgouda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u in contact komt met ons en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij registreren nooit meer dan de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Woonadres

– Telefoon nummer

Van personen binnen organisaties waarmee wij contact hebben (zoals gemeente, politie, ondernemers) registreren wij ook hun functie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda verwerkt persoonsgegevens om met binnenstadbewoners te kunnen communiceren voor het verzenden nieuwsbrief (max.8 per jaar) en het verzenden van enquêtes (max.5 per jaar). Tevens om actieve bewoners in werkgroepen/projecten te laten samenwerken.

Bezoek aan onze website wordt niet geregistreerd, dat is anoniem. Alleen de bezoekersaantallen houden wij bij en welke webpagina’s het meest worden bezocht. Deze bezoekinformatie worden alleen gebruikt voor websiteverbetering en nooit ter identificatie van individuele personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda zal uw gegevens alleen met uw toestemmng delen met andere organisaties of personen en daarnaast om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bewonersbelangen Binnenstad Gouda gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen en die kunt u ook niet weigeren. Wij maken geen gebruik van analytische- of tracking-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Bewonersbelangen Binnenstad Gouda heeft geregistreerd, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen, verwijderen of aan te passen.

Zie de contact gegevens bovenaan deze Privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@binnenstadgouda.nl