Wat doen wij

De afgelopen jaren hebben we aan meerdere initiatieven gewerkt. Tot 2015 kregen we als toenmalig wijkteam 3 euro per inwoner om jaarlijks diverse projecten te realiseren. Tegenwoordig zijn deze budgetten naar de GoudApot gegaan en hebben we als bewonersplatform meer een bemiddelende en adviesrol. Je kunt altijd bij ons terecht als je in jouw buurt iets wilt doen.

De afgelopen jaren hebben we diverse projecten gerealiseerd of bij betrokken:

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Schouw
We organiseren 2-4 per jaar een zogeheten ‘schouw’. Samen met o.a. de gemeente en Cyclus bekijken we een gedeelte van de binnenstad om grote en kleine problemen op te lossen. Houd het nieuws en onze Facebook pagina in de gaten om te weten wanneer de volgende schouw plaatsvindt.

Plannen gemeente
Het bewonersplatform heeft geregeld contact met de gemeente om zo op de hoogte te blijven van alle plannen in de binnenstad. In dit overleg brengen we steeds het belang van de binnenstadbewoner onder de aandacht. Via deze site en onze Facebook pagina houden we je zoveel mogelijk op de hoogte.

In een aantal gevallen houden we dan bijvoorbeeld enquêtes om de wensen en standpunten van de inwoners te horen. Zo hebben we in het verleden enquêtes gehouden over het parkeerbeleid en over de speelvoorzieningen.

Individueel
Het bewonersplatform houdt zich niet bezig met individuele problemen van bewoners. Daarvoor kun je je richten tot:

Als echter op specifieke plaatsen veelvuldig overlast is of als meerdere bewoners van hetzelfde probleem last hebben, meldt dit dan gerust bij ons. Dan kunnen we samen met jou actie ondernemen richting gemeente of andere partijen.

Privacy
Het Bewonersplatform Binnenstad verwerkt persoonsgegevens om met binnenstadbewoners te kunnen communiceren voor het verzenden nieuwsbrief (max.8 per jaar) en het verzenden van enquêtes (max.5 per jaar). En om actieve bewoners in werkgroepen/projecten te laten samenwerken.
Daartoe bewaren wij nooit meer dan de volgende gegevens (mits door u verstrekt):
– naam
– email adres
– woonadres
– telefoon nummer
Van personen binnen organisaties waarmee wij contact hebben (zoals gemeente, politie, ondernemers) registreren wij ook hun functie.
Bezoek aan onze website wordt niet geregistreerd, is anoniem. Alleen de bezoekersaantallen houden wij bij en welke webpagina’s het meest worden bezocht. Deze bezoekinformatie worden alleen gebruikt voor websiteverbetering en nooit ter identificatie van individuele personen.

Uitwisseling van gegevens
Het Bewonersplatform Binnenstad zal uw gegevens nooit met andere organisaties of personen delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging persoonsgegevens
Het Bewonersplatform Binnenstad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Het Bewonersplatform Binnenstad bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u het Bewonersplatform Binnenstad verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw verzoek sturen aan:
info@binnenstadgouda.nl of
Bewonersplatform Binnenstad
Spieringstraat 49
2801 ZH GOUDA