Zoals je mogelijk nog weet, heeft het VCP al eerder in de gemeenteraad gelegen en is toen niet in stemming gebracht. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om participatieproces van het VCP te verbeteren. De afgelopen paar maanden hebben we als Bewonersplatform Binnenstad daarom deelgenomen aan de zogeheten Denktank. In deze Denktank zijn heel veel verschillende belangen vertegenwoordigd, denk aan alle wijkteams, de Fietsersbond, Rover, De Driestar, de sint Jan, Gouda Sterk aan de IJssel, Platform Binnenstad en haar randen. Ondernemers hebben een apart participatieproces gevolgd.

Op de speciale VCP-pagina vind je o.a. het rapport participatieproces Denktank. Daarin vind je al onze bijdragen en op welke punten we vanuit het bewonersbelang steeds de nadruk op hebben gelegd.

Inbreng VCP Bewonersplatform Binnenstad

De gemeente heeft nieuwe verkeersplannen gemaakt in het zogeheten Verkeerscirculatieplan (VCP) waarvan sommige maatregelen grote impact hebben op de binnenstad, dus ook op jou als bewoner. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Zero-emissie zone
Vanaf 2025 mogen er alleen nog vrachtwagens en bestelwagens met een schone motor de binnenstad in. Controle hierop gaat via camera’s aan de randen van de binnenstad.

Parkeerplaatsen vervangen door groen
Vermindering parkeerplaatsen door afgifte van minder vergunningen en parkeren buiten de singels/in P-garages beschikbaar te maken voor bewoners.  Zo kunnen parkeerplaatsen op de grachten (vooral op Oost- , Westhaven, Hoge-,  Lage Gouwe en Turfmarkt) vervangen worden door groen.

Binnenstad alleen gemotoriseerd toegankelijk voor bewoners en laden/lossen
Dit is al ingevoerd in Delft en Amersfoort. Ook hier controle via camera’s.

Voetgangers als hoofdgebruikers
Bij onderhoudswerkzaamheden zal een groot deel van de straten in de binnenstad een ‘woonerf-inrichting’ krijgen en zijn auto’s en fietsen voortaan ‘te gast’.

Nieuwe Veerstal autoluw
Er zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn op de Rotterdamseweg tussen de Croda fabriek en de Haastrechtse brug. Er worden eerst proeven gehouden om te zien of dit geen ongewenste gevolgen heeft.  Men verwacht hiermee het gebied aan de IJssel te kunnen verfraaien.

Aanpassing Kleiwegplein
Om het plein te vereenvoudigen en veiliger te maken, wil men de Kattensingel afsluiten van het Kleiwegplein. Alleen bussen mogen nog vanuit de Vredebest de Kattensingel inrijden.

Kijk voor alle plannen op de gemeentelijke website.