In 2018 komt Cyclus 6x per jaar het snoeiafval in de binnenstad ophalen, in plaats van de huidige 4x. Cyclus zal dit beter communiceren, is beloofd. Dit geldt ook voor de bladkorven die in het najaar op verschillende plaatsen neergezet worden. Op ons verzoek bekijkt de gemeente of de korven ook in het voorjaar geplaatst kunnen worden voor de bloesem.

De gemeente onderzoekt begin dit jaar in hoeverre er in de binnenstad behoefte is aan eigen rolcontainers voor tuinafval. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor bewoners met een grote tuin, maar alleen uitvoerbaar bij voldoende animo. Alle inwoners ontvangen hierover een brief van de gemeente.

De gemeente heeft nieuwe containers uitgekozen die de bestaande betonnen groencontainers vervangen. Cyclus heeft tot het einde van dit jaar om ze allemaal te vervangen. Wij hebben onze zorgen geuit over het feit dat niet alle bewoners de huidige groencontainers kunnen openen vanwege de zware deksel en de hoogte van de containers en dus (tot de vervanging) mogelijk hun afval niet kunnen scheiden. De nieuwe GFT containers werken jammer genoeg niet op een pasje, waardoor er ook restafval in deze containers terecht kan komen. De inhoud kan dan niet als GFT-afval verwerkt worden en gaat met het restafval mee.

De gemeente heeft aangegeven dat een aantal extra containers komt voor GFT afval zodat iedereen op korte afstand dit afval kwijt kan. Wij hebben daarnaast nog een 12-tal plaatsen aangegeven waar extra containers geplaatst zouden moeten worden, zoals in de Peperstraat en bij de nieuwbouw Vest/Verloren Kost.

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat de pilot-groencontainers op de Raam, Nieuwe Haven en het Regentesseplantsoen ook vervangen worden door de nieuwe containers. Deze pilot-GFTcontainers met pas hebben een kleine opening, waardoor bewoners hun tuinafval er niet in kwijt kunnen. Ons voorstel is om ze te verplaatsen naar locaties waar geen tuinen zijn, denk aan flats. De gemeente heeft hier nog niet op gereageerd. De pilot-groencontainers zijn trouwens binnenkort voor alle inwoners uit pilotgebied te openen met hun afvalpas.

Bij Huize Groeneweg vlakbij het Houtmansplantsoen staan twee pilot restafvalcontainers met kleinere openingen, speciaal voor 30 liter zakken.  Kosten voor het gebruik van deze restafvalcontainers bedragen € 0,75 per keer. Halverwege 2018 wordt deze pilot geëvalueerd.  Wil je ook toegang tot deze containers, stuur dan een e-mail naar afvalscheidenloont@gouda.nl.

Bewoners van het gebied waar vuilniszakken worden opgehaald, kunnen ook 30 liter vuilniszakken aanvragen. In onze overleggen met de gemeente, hebben we gevraagd of het ook mogelijk is voor bewoners buiten het huisvuilzakkengebied om 30 liter zakken aan te schaffen om deze dan wel op de juiste tijden en plekken aan te kunnen bieden. Hier hebben we nog geen antwoord op gekregen.

Als je gebruikt maakt van de restafvalcontainers, weet dan dat wat je vanaf nu (dit jaar) aan restafval aanbiedt, bepaalt wat je in 2019 moet betalen. In 2018 wordt namelijk bijgehouden hoe vaak je de restafvalcontainer opent. Het aantal openingen (x € 1,50) bepaalt het variabele bedrag aan afvalstoffenheffing dat je in 2019 moet betalen. Samen met het basisbedrag van € 209,- vormt dit je afvalstoffenheffing 2019.
Hiermee betaal je eigenlijk steeds ‘achteraf’. Want het bedrag dat je over 2020 moet betalen, wordt weer bepaald door hoe vaak je de restafvalcontainer in 2019 hebt geopend etc.

In die gedeelten van de binnenstad waar nog huisvuilzakken worden opgehaald, betaal je alleen het basisbedrag in 2019. Doordat je dan € 1,50 betaalt per speciale gele vuilniszak, betaal je in feite vooraf al extra voor je restafval.

De afgelopen maanden hebben we als bewonersplatform intensief contact gehad met de gemeente over de verschillende maatregelen rond Afval scheiden loont. Niet altijd naar tevredenheid moet we eerlijk zeggen. We hebben meerdere overleggen met de verantwoordelijk ambtenaar gevoerd en ook diverse brieven naar de wethouder gestuurd om onze zorgen te uiten en voorstellen te doen om zaken voor 1 januari op orde te krijgen.

2017  juni brief wethouder afval

2017 augustus verslag overleg afval

2017 november brief wethouder afval

2017 december verslag overleg afval

Ook in 2018 zullen we dit project en de inspanningen van de gemeente kritisch blijven volgen.