Overleg over afval

Overleg over afval

De afgelopen maanden hebben we als bewonersplatform intensief contact gehad met de gemeente over de verschillende maatregelen rond Afval scheiden loont. Niet altijd naar tevredenheid moet we eerlijk zeggen. We hebben meerdere overleggen met de verantwoordelijk ambtenaar gevoerd en ook diverse brieven naar de wethouder gestuurd om onze zorgen te uiten en voorstellen te doen om zaken voor 1 januari op orde te krijgen.

2017  juni brief wethouder afval

2017 augustus verslag overleg afval

2017 november brief wethouder afval

2017 december verslag overleg afval

Ook in 2018 zullen we dit project en de inspanningen van de gemeente kritisch blijven volgen.