2018 = 2019

2018 = 2019

Als je gebruikt maakt van de restafvalcontainers, weet dan dat wat je vanaf nu (dit jaar) aan restafval aanbiedt, bepaalt wat je in 2019 moet betalen. In 2018 wordt namelijk bijgehouden hoe vaak je de restafvalcontainer opent. Het aantal openingen (x € 1,50) bepaalt het variabele bedrag aan afvalstoffenheffing dat je in 2019 moet betalen. Samen met het basisbedrag van € 209,- vormt dit je afvalstoffenheffing 2019.
Hiermee betaal je eigenlijk steeds ‘achteraf’. Want het bedrag dat je over 2020 moet betalen, wordt weer bepaald door hoe vaak je de restafvalcontainer in 2019 hebt geopend etc.

In die gedeelten van de binnenstad waar nog huisvuilzakken worden opgehaald, betaal je alleen het basisbedrag in 2019. Doordat je dan € 1,50 betaalt per speciale gele vuilniszak, betaal je in feite vooraf al extra voor je restafval.