Proef 30 liter zakken restafval

Proef 30 liter zakken restafval

Bij Huize Groeneweg vlakbij het Houtmansplantsoen staan twee pilot restafvalcontainers met kleinere openingen, speciaal voor 30 liter zakken.  Kosten voor het gebruik van deze restafvalcontainers bedragen € 0,75 per keer. Halverwege 2018 wordt deze pilot geëvalueerd.  Wil je ook toegang tot deze containers, stuur dan een e-mail naar afvalscheidenloont@gouda.nl.

Bewoners van het gebied waar vuilniszakken worden opgehaald, kunnen ook 30 liter vuilniszakken aanvragen. In onze overleggen met de gemeente, hebben we gevraagd of het ook mogelijk is voor bewoners buiten het huisvuilzakkengebied om 30 liter zakken aan te schaffen om deze dan wel op de juiste tijden en plekken aan te kunnen bieden. Hier hebben we nog geen antwoord op gekregen.