Groen Fruit Tuin (GFT) afval

Groen Fruit Tuin (GFT) afval

De gemeente heeft nieuwe containers uitgekozen die de bestaande betonnen groencontainers vervangen. Cyclus heeft tot het einde van dit jaar om ze allemaal te vervangen. Wij hebben onze zorgen geuit over het feit dat niet alle bewoners de huidige groencontainers kunnen openen vanwege de zware deksel en de hoogte van de containers en dus (tot de vervanging) mogelijk hun afval niet kunnen scheiden. De nieuwe GFT containers werken jammer genoeg niet op een pasje, waardoor er ook restafval in deze containers terecht kan komen. De inhoud kan dan niet als GFT-afval verwerkt worden en gaat met het restafval mee.

De gemeente heeft aangegeven dat een aantal extra containers komt voor GFT afval zodat iedereen op korte afstand dit afval kwijt kan. Wij hebben daarnaast nog een 12-tal plaatsen aangegeven waar extra containers geplaatst zouden moeten worden, zoals in de Peperstraat en bij de nieuwbouw Vest/Verloren Kost.

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat de pilot-groencontainers op de Raam, Nieuwe Haven en het Regentesseplantsoen ook vervangen worden door de nieuwe containers. Deze pilot-GFTcontainers met pas hebben een kleine opening, waardoor bewoners hun tuinafval er niet in kwijt kunnen. Ons voorstel is om ze te verplaatsen naar locaties waar geen tuinen zijn, denk aan flats. De gemeente heeft hier nog niet op gereageerd. De pilot-groencontainers zijn trouwens binnenkort voor alle inwoners uit pilotgebied te openen met hun afvalpas.