Update 15 oktober:

Op 9 oktober heeft de wethouder een brief gestuurd naar de vergunninghouders in gebied 1B met de redenen waarom zij tot deze vergroening is overgegaan en dat ze het gebied 1B wil uitbreiden. Vergunninghouders in gebied 1B mogen binnen hun vergunning nl. ook op Klein Amerika parkeren. We hebben de gemeente gevraagd om deze informatie breder te verspreiden.

9 oktober brief gemeente aan vergunningshouders 1 B

—–

Het aantal reacties op onze enquête over het Houtmansgracht zijn overweldigend, bijna 20% van de omwonenden (91 reacties) heeft de enquête ingevuld. Dit geeft maar aan hoe de onderwerpen vergroening, maar ook bereikbaarheid en parkeren erg sterk leven bij de bewoners van de binnenstad. Zoals we al een beetje verwachtten vindt de meerderheid van de ondervraagden de vergroening een prima idee. Echter het weghalen van de parkeerplekken vindt een meerderheid geen goed idee.

In cijfers:
* Van de 91 mensen die de enquête hebben ingevuld, vindt 66% de vergroening een goed idee. Zo’n 16% vindt het geen goed idee.
* Wat betreft het weghalen van de parkeerplaatsen, vindt slechts 24% het een goed idee, maar zo’n 56% vindt het geen goed idee. 17% heeft een andere mening, maar zegt daarmee niet dat ze het weghalen van de parkeerplaatsen wel een goed idee vinden.

Resultaten Enquête Houtmansgracht-sept2020_Bewonersplatform Binnenstad

We hebben deze enquête gehouden omdat we bemerkten dat de participatie rond de vergroening van de Houtmansgracht vrij selectief is aangepakt. Het Singelpark is in gesprek gegaan met omwonenden over de vergroening, maar in alle informatie wordt het gevolg van deze vergroening, namelijk het verdwijnen van de parkeerplekken, niet genoemd. Ook de gemeente heeft dit niet opgepakt, ondanks dat we dit meerdere malen geadviseerd hebben.

We hebben de resultaten met begeleidend schrijven ter beschikking gesteld aan wethouder Niezen en haar nogmaals opgeroepen om bij zo’n gevoelig onderwerp in een gebied waar de parkeerdruk al zo hoog, met de omwonenden in gesprek te gaan.

2 oktober 2020 email van wethouder H Niezen_Houtmansgracht

6 oktober 2020 email aan wethouder H Niezen_houtmansgracht

 

 

Het Singelpark heeft mooie groenplannen voor de Houtmansgracht. Gemeente Gouda heeft helaas geen draagvlak gecreëerd/gevraagd voor de gevolgen van deze plannen, namelijk het verdwijnen van 15 parkeerplekken aan de Houtmansgracht. In een gebied waar de parkeerdruk al heel hoog is en waar andere plannen ook al 10 parkeerplekken doen verdwijnen. Vandaar dat we deze week een korte enquête hebben uitgedaan onder een bredere groep omwonenden hoe zij hier tegenaan kijken. Het gaat om zo’n 500 adressen aan de Conventstraat-Lem Dulstraat-Rozendaal-Paradijs-Wilhelminastraat-L.Tiendeweg-Geuzestraat-Groenweg-Jeruzalemstraat-gedeelte Spieringstraat.

We hebben 2 vragen gesteld:
1. Wat vindt u van de vergroening van de Houtmansgracht?
0 Goed idee, want …………………………………………………….
0 Geen goed idee, want ……………………………………………..
0 Ik heb geen mening
0 Anders, nl ………………………………………………………………

2. Wat vindt u van het weghalen van de 15 parkeerplekken?
0 Goed idee, want ……………………………………………………………
0 Geen goed idee, want …………………………………………………….
0 Ik heb geen mening
0 Anders, nl. ……………………………………………………………………

Zodra we de uitkomsten op een rij hebben gezet, koppelen we deze terug naar de gemeente en naar de omwonenden via deze website en onze socials.