Mede naar aanleiding van een gesprek dat we als Bewonersplatform en de Vereniging Turfmarktkerk hebben gevoerd met wethouder Van Vugt rond de sloop van de Turfmarktkerk, heeft de gemeente de afgelopen weken een algemeen trillingsonderzoek gehouden. Het college van b en w onderzoekt hiermee welke mogelijke effecten zwaar vrachtverkeer kan hebben op onze historische binnenstad. Begin 2019 wordt bekend wat de uitkomsten van dit onderzoek voor de binnenstad gaan betekenen.