Op verschillende plekken gaat de gemeente in oktober aan de slag met werkzaamheden. Zo krijgen de vier platanen op de Markt extra aandacht en worden de Vogelenzang en het Paradijs herstraat.

Platanen op de Markt
De vier grote platanen op de Markt voelen zich momenteel niet zo lekker en dit vertaalt zich in een slechte groei. Om de groeiplaats van deze bomen te verbeteren, gaat gemeente Gouda de kasseienverharding rondom de boom weghalen (de 3 buitenste rijen blijven gehandhaafd als zitrand). Het zand in de boombak wordt weggezogen en vervangen door grond waar de bomen weer voeding uit kunnen halen. Rondom de stam komt een voethekje en de boomspiegel wordt ingepland. Over de plantkeuze en het onderhoud is de gemeente nog in overleg met de ondernemers van de binnenstad. Als eindresultaat verwacht de gemeente weer vier mooie, vitale bomen. De werkzaamheden staan gepland voor de week van 30 oktober.

Vogelenzang en Paradijs
Vanaf 2 oktober gaat aannemer Van Drie aan de slag met het herbestraten van de rijbaan, trottoir en parkeervakken van het Paradijs en de rijbaan van de Vogelenzang. Als eerste wordt de Vogelenzang aangepakt, daar het Paradijs. De directe bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Naar aanleiding van de brief die we eind juni naar de wethouder hebben gestuurd, hebben we met de verantwoordelijk ambtenaar gesproken over de verschillende aandachtspunten rond de afvalinzameling in de binnenstad Enkele highlights:.

  • Met het verzoek om ook kleinere zakken restafval te kunnen aanbieden voor (o.a.) ouderen is de gemeente aan de slag gegaan. In september zal daarover een besluit worden genomen.
  • De huidige groenafvalcontainers zullen in de loop van 2018 vervangen worden. Waarmee is nog niet bekend, maar dat zal niet hetzelfde model zijn als wat nu op de Raam en in de Nieuwehaven staat. Wij hebben geadviseerd om de ouderenbond in de keuze te betrekken. De huidige, betonnen, containers zijn zo hoog en de deksel is zo zwaar dat niet iedereen die kan gebruiken. Wij zijn van mening dat iedereen vanaf 1 januari zijn groenafval moet kunnen scheiden en hebben daarom verzocht om die containers toegankelijker te maken met goede opstapjes.
  • De nieuwe afvalzak die nog gebruikt mag worden in een klein gedeelte van de binnenstad, wordt geel.
  • Tenslotte: Gouda is al gestart met afscheiden: Er wordt nu al 7% minder restafval opgehaald.

En wil je het hele verslag lezen? Klik hier