Archive for juli, 2020

Als het water weer gaat stromen…

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Als het water weer gaat stromen…

De groep mensen achter stichting Gouda, Sterk aan de IJssel zetten zich in om de Havensluis bij het Tolhuis weer te heropenen en om van Gouda weer een Stad aan de Rivier te maken, inclusief een IJsselboulevard.  Volgens de stichting is de tijd nu rijp om dat voor elkaar te krijgen want Rijnland gaat de dijk bij de binnenstad te verbeteren en Gouda wil het gebied langs de rivier verkeersluw gebied gaan maken.

Want wat is toch het verhaal achter die posters die het en der in de stad verschijnen met de tekst ‘ALS HET WATER WEER GAAT STROMEN’? Dat gaat inderdaad over twee zaken; maak van Gouda weer een stad aan de rivier en laat het water weer stromen door de Havensluis. Burgemeester en wethouders van Gouda hebben namelijk de ambitie uitgesproken om de binnenstad langs de Hollandsche IJssel verkeersluw te maken met een 30 kilometergebied, éénrichtingsverkeer of verkeersknip. Dat biedt geweldig mooie kansen om de binnenstad weer te verbinden met de rivier met een IJsselboulevard waar het goed toeven is. Zoals de Markt de huiskamer van de stad is kan dit het balkon van de stad worden. Gouda wordt  dan weer een echte Stad aan de Rivier.

Wanneer bij die plannen wel rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en parkeerbehoefte voor bewoners en bedrijven van de binnenstad, zullen velen hier waarschijnlijk blij van worden. Het gebied moet dan nog wel eerst flink op de schop, maar die werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met de komende dijkverbetering waar het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2023 mee denkt te gaan starten. Binnen dit omvangrijke werk ontstaat de unieke mogelijkheid om de Goudse Haven weer te verbinden met de rivier.

De Haven van Gouda is kort na de de watersnoodramp van 1953 voor de zekerheid afgesloten met een dikke dam. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 stond het water namelijk tot 2 meter hoog tegen het Tolhuis en golfde het als een waterval over de deuren van de Havensluis. Het is toen voor Gouda ook maar net aan goed afgelopen.  Inmiddels is de situatie zo veranderd dat de Havensluis weer open kan. Het water zal dan weer gaan stromen en dan nu voor de recreatievaart. “De waterkant is de mooiste kant van Nederland” en met meer bootjes en schepen en eventueel een terrasboot in de Haven en Gouwe kan het daar nog mooier worden. En als het water weer gaat stromen krijgt Gouda zijn ziel terug. Kortom, een aantrekkelijk vooruitzicht.

De heropening van de Havensluis stond al voor 2010 gepland, maar door de financiële crisis kreeg Gouda de financiën toen niet rond. De aanleg werd afgeblazen net als de dijkverbetering die ook in 2010 gepland stond. Daarbij sprak de gemeenteraad zich uit voor het behouden van de ambitie om de Havensluis te heropenen. Die kans om die ambitie te verzilveren doet zich nu voor. Daar dijkverbeteringen zo eens in de 50 en 100 jaar plaatsvinden is dit een kans van ’nu of nooit’. Al met al liggen hier kansen om ‘werk met werk’ te maken waarmee alle partijen geld kunnen besparen.

Bent u hier ook enthousiast over en/of denkt u een bijdrage te kunnen leveren om dit plan werkelijkheid te laten worden? Stuur dan een bericht aan de stichting via info@Goudasterkaandeijssel.nl

Meer informatie over alle projecten vind je op goudasterkaandeijssel.nl

Stevige stad – zienswijze Wateralliantie

Categories: Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Stevige stad – zienswijze Wateralliantie

Gemeente en waterschap willen de wateroverlast in de lage delen van de binnenstad tot 2050 aanpakken door de Zeugstraatgracht en de Turfmarktgracht af te dammen en het waterpeil in die grachten sterk te verlagen. De Wateralliantie heeft een zienswijze op dit plan ingediend omdat zij zich grote zorgen maakt over de gevolgen ervan voor de binnenstad. Zij verwacht schade aan huizen, kades en infrastructuur, en een aantasting van de monumentale waarde, de doorvaarbaarheid en de vitaliteit van de binnenstad. Het plan is duur, het duurt het minimaal 10 jaar voordat het klaar is, en de wateroverlast wordt maar tot 2050 gedeeltelijk opgelost.

Uitvoering van dit plan is niet alleen onverantwoord, het is ook niet nodig. Uit de studies die ten behoeve van dit zogeheten Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) zijn uitgevoerd, blijkt dat met een andere aanpak de wateroverlast minstens zo effectief bestreden kan worden, maar met veel minder schadelijke gevolgen. Deze aanpak, gebaseerd op een kleine peilverlaging in de hele stadsboezem, is bovendien veel goedkoper, eenvoudig uit te voeren en veel sneller klaar. De wateroverlast vermindert hiermee al binnen een jaar. Tevens biedt het tot 2050 een overbrugging naar een toekomstbestendige aanpak waarmee uiteindelijk alle gevolgen van bodemdaling in de hele binnenstad duurzaam kunnen worden opgelost.

De Wateralliantie is een samenwerkingsverband tussen: Gouda, sterk aan de IJssel, Gouds Watergilde, GoudAsfalt, Binnenhavenmuseum Turfsingel e.o., Historisch Platform en Singelpark.

Samenvatting Zienswijze Wateralliantie op KBB.

De volledige Zienswijze vind je op de site van Historische Vereniging Die Goude

Meer informatie over Stevige Stad vind je op de gemeentelijke website.