De Gemeente Gouda heeft het Bewonersplatform Binnenstad onlangs laten weten tot uitvoering van enkele concrete maatregelen over te gaan waardoor er iets meer parkeergelegenheid in de binnenstad komt.

  1. Opheffen in onbruik geraakte laad- en losplaatsen
  2. Aanduiding van tijden waarop een aantal laad- en losplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
  3. Aanduiding van tijden waarop een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
  4. Het opheffen van de artsenplaatsen

Alle maatregelen moeten dit voorjaar uitgevoerd zijn.

Het Bewonersplatform Binnenstad dringt er al een aantal jaren bij de gemeente op aan dat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

Zo zijn er diverse laad/los plekken niet meer nodig of zijn de tijden onnodig lang (soms zelfs 7×24 uur!). Buiten de laad/lostijden kunnen bewoners hun auto hier parkeren, zodat ze optimaal benut kunnen worden. Helaas voert de gemeente geen actief beleid om de noodzaak van de 31 laad/los plaatsen in de binnenstad te evalueren, noch om de tijden te limiteren.

Hetzelfde geld voor de 7 artsen bordjes in de binnenstad. Eenmaal geplaatst is er geen enkele controle op blijvende noodzaak. Ooit waren deze gereserveerde plekken bedoeld voor artsen die bij nacht en ontij acuut naar patiënten moesten rijden. Maar die tijd is met de HAP gelukkig voorbij.
Weetje: de artsenborden hebben geen wettelijke grondslag, dus mag iedereen ook nu al daar gewoon parkeren.

Tenslotte zijn er in de binnenstad 20 invalide parkleerplaatsen, bedoeld voor bezoekers aan de binnenstad. Aangezien er zelden mensen na 21:00 nog de binnenstad inrijden om op bezoek te gaan heeft het Bewonersplatform Binnenstad gepleit voor het beschikbaar stellen van deze plekken aan bewoners tot 09:00 in de ochtend. De Gemeente Gouda heeft ons laten weten deze wensen nu (deels) te zullen honoreren. Zo is er sprake van efficiënt benutten van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

Op zaterdagmiddagen staan er in de Binnenstad van Gouda minstens zo’n 2200 fietsen geparkeerd, waarvan 1/3 fout. De capaciteit van de fietsenstallingen is dan zeer onvoldoende!  Ook op andere tijdstippen in de week is er te weinig capaciteit bij de fietsenrekken in de binnenstad. Dit zijn o.a. de uitkomsten van een onderzoek dat onlangs in opdracht van de gemeente is gedaan.


De gemeente Gouda werkt aan het opstellen van een fietsparkeerplan voor de Goudse binnenstad. Waarom?
De gemeente:

  • ziet dat in de binnenstad Fietsen vaak ‘fout’ geparkeerd staan.
  • verwacht dat het straatbeeld verandert door nieuwe vormen van vervoer: elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen en deel scooters.
  • heeft om deze nieuwe ontwikkelingen goed op te vangen zijn er nog onvoldoende goede ideeën.
  • wil een autoluwe binnenstad en werkt aan een “duurzame mobiliteitstransitie”. Het vervoer in de binnenstad moet milieuvriendelijker en voor minder uitstoot zorgen.

Om op al deze zaken goed in te kunnen spelen heeft de gemeente nu de praktijk van het fiets parkeren in de binnenstad laten onderzoeken. Een onderzoeksbureau is bezig de onderzoeksresultaten te controleren en doende met het ‘ophalen’ van knelpunten bij bewoners, bezoekers en ondernemers. Dat alles moet begin 2022 leiden tot een adviesrapport op basis waarvan de gemeenteraad nieuw beleid kan vaststellen.

Enkele vertegenwoordigers van het bewonersplatform hebben op 29 november jl. deelgenomen aan een (digitale)bijeenkomst waarop de eerste uitkomsten van het onderzoek zijn besproken en waarbij er gelegenheid was om aanvullende opmerkingen en suggesties te doen.

Van de kant van de bewoners is ingebracht dat het rapport spreekt van foutgeparkeerde fietsen. Maar in Gouda bestaat geen beperking op het parkeren van fietsen in de openbare ruimte, behalve bij het NS-station en bij het Huis van de Stad. Voor bewoners en bezoekers is het juist aantrekkelijk om bijna overal, ook in het centrum, met de fiets te kunnen komen. Die goede bereikbaarheid willen we graag behouden.
Wanneer je als overheid bewoners én bezoekers wilt stimuleren om meer gebruik te maken van fietsenstallingen, dan zal je die stallingen moeten uitbreiden, liefst gratis en, als het kan, ook enkele bewaakt.
Een belangrijke vraag is of we bijv. een Lange Tiendeweg als koopgoot zónder fietsen willen, zoals de Kleiweg of een aantrekkelijke Kleiweg mét fiets zoals de Lange Tiendeweg? Sommige ondernemers willen bijv. de Agnietenstraat afsluiten voor het fietsverkeer, terwijl deze straat juist voor gebruikers een belangrijke verbindingsschakel is.

Heb je ook een opvatting over het fietsparkeren? De Gemeente wil dit graag van je horen. Vul daarvoor een speciale enquête in die iedere gouwenaar mag invullen: naar enquete

We houden je op de hoogte.