De gemeente heeft een plan gemaakt wat een grote impact zal hebben op de binnenstad bewoners. Hoe autoluw gaat het worden? Waar laat je straks je auto? Is parkeren straks nog betaalbaar?

Wij, als Bewonersbelangen Binnenstad Gouda, hebben afgelopen jaar al onze input gegeven aan de opstellers van dit plan wat veel nu veel goede punten bevat.
Op een eerdere versie hebben wij al  al begin december een reactie aan het college van B&W gestuurd. Dat heeft op 13 December besloten om een  aangepaste versie naar de Gemeente Raad te sturen.

Deze nieuwe versie is ook op de website van de gemeente gepubliceerd.
Daar vind je alle informatie, inclusief deze link naar het plan zelf en de bijlagen.

 

Laat je mening horen!

Tot 25 januari kan iedereen de gemeente laten weten wat je van de plannen vindt. Maak daarvan gebruik want elke reactie telt.

Gewoon een mailtje naar gemeente@gouda.nl  is voldoende met als onderwerp: Zienswijze Wijkmobiliteitsplan Binnenstad.

Ook wij hebben een zienswijze ingediend op het Wijkbiliteitsplan Binnenstad naar de gemeente gestuurd.

Dit plan bevat veel elementen die wij van harte ondersteunen zoals:

 •  de insteek om in de binnenstad de voetganger voorop te stellen en de fietser te gast;
 •  uitbreiden van fietsparkeer capaciteit, ook inpandig;
 •  vergroten van de parkeercapaciteit op Klein Amerika door de touringcars en overnachting van campers te verplaatsen;
 •  uitbreiden reguleringstijden voor betaald parkeren in de binnenstad naar 09:00-24:00 uur;
 •  vereenvoudigd en duidelijk fietsverbod in kernwinkelgebied van 11:00-18:00;
 •  vereenvoudiging van de venstertijden voor laden/lossen in het voetgangersgebied;
 •  het bevorderen en faciliteren van deelauto’s door de gemeente;
 •  verbeteren van de toegang voor fietsers tot de Kazernebrug;
 •  selectieve toegang tot de binnenstad.

Maar er staat ook een aantal ingrijpende maatregelen in dit plan waarvan wij vinden dat deze aangepast moeten worden.

 

Belangrijkste aanpassingen die wij bepleiten:

 • Je kunt pas een vergunningenplafond instellen wanneer er (betaalbare) alternatieve parkeermogelijkheden zijn, met name voor  bewoners in de zuidwest hoek van de binnenstad.
 • Een vergunningenplafond moet voor alle jaarvergunningen gelden, dus niet alleen voor bewoners maar ook voor  ondernemers.
 • Het totaal aantal vergunningen over alle beschikbare plaatsen (parkeerterreinen, – garages en op straat) moet gelijk zijn (blijven) aan het huidige aantal van 1400.
 • De tarieven voor de vergunningen moeten betaalbaar blijven en niet hoger zijn dan in andere delen van Gouda.
 • De voorwaarde dat er eerst een herinrichtingplan gemaakt moet worden voordat er parkeerplaatsen verwijderd worden dient opgenomen te worden in dit plan.
 • De gewichtsbeperking van 20 ton is onvoldoende om trillingvrij te wonen en moet verder omlaag gebracht worden.
 • Geen selectieve toegang tot de binnenstad  (alleen met vergunning binnen) zonder dat duidelijk is welke groepen geweerd gaan worden.
 • Geen uitzondering voor de zondag bij het betaald parkeren.

Laat ook jouw mening horen aan de gemeente over deze plannen.
Daarbij staat het je vrij om (delen) van onze zienswijze over te nemen.