Het college heeft  eind september het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. In dit verkeerscirculatieplan heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor een autoluwe binnenstad. Met dit verkeerscirculatieplan is ook het vernieuwde parkeerbeleid vastgesteld. Alle informatie en stukken vind je op de site van de gemeente.

Voor het parkeerbeleid hebben we een Zienswijze Parkeerbeleid ingediend bij het college gericht op het efficiënter benutten van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

In de aanloop naar de vaststelling van het verkeerscirculatieplan door het college hebben we bij het college onze zienswijze aangegeven:
– het vormgeven van het verkeerscirculatieplan heeft volledig zonder inbreng van bewoners en ondernemers plaatsgevonden;
– een oproep om dit in ieder geval wel te doen bij het verder vormgeven van de verschillende plannen.

Over zowel het voorgestelde parkeerbeleid als het VCP hebben we op 14 oktober jl. ingesproken bij de gemeenteraad.

Ondertussen heeft het college na forse kritiek van meerdere kanten, het VCP ingetrokken en komt hier in maart 2020 weer op terug.