Alle ervaringen en reacties op de nieuwe groencontainers hebben we gebundeld en aan zowel de betrokken ambtenaar als de wethouder verzonden. We kregen van de gemeente de volgende update over de groencontainers:

  • Er zijn 100 nieuwe GFT-containers geplaatst door heel Gouda. Vanwege de vele klachten, heeft de gemeente de plaatsing tijdelijk on hold gezet.
  • Cyclus is in overleg met de leverancier over een gebruiksvriendelijkere opening, die makkelijk te bedienen is en waarbij minder GFT naast de opening valt.  Zodra Cyclus en de leverancier een oplossing hebben, zal deze eerst door een groepje kritische gebruikers worden getest. Na deze test volgt nog een korte praktijkpilot. Als deze pilot hetzelfde beeld oplevert als de test, wordt de plaatsing verder afgemaakt.
  • In december hebben binnenstadbewoners die hebben aangegeven dat ze interesse hebben, een brief ontvangen over de rol-/minicontainers GFT. Als het goed is, zijn deze containers ondertussen uitgedeeld. De inzameling van deze rol-/minicontainers start in januari. Tip: als je een GFT-minicontainer hebt gekregen, is het misschien een idee om deze met je buren te delen.
  • De gemeente onderzoekt op dit moment mogelijke nieuwe locaties voor extra ondergrondse containers. Hiermee zou de inzameling van de gele restafvalzakken op termijn wellicht niet meer nodig zijn.

Dank voor alle reacties op onze oproep in november 2018 om ideeën aan te leveren om de parkeerdruk te verlichten in de Goudse binnenstad! Zo’n 20 bewoners hebben gereageerd met een breed scala aan ideeën. We hebben alle reacties op een rij gezet en geanalyseerd. Deze analyse is aan de betrokken verkeersambtenaar ter informatie en inspiratie gestuurd.

Parkeren en verkeersstromen blijven een ingewikkeld vraagstuk waar veel kanten aan zitten. De gemeente heeft in ieder geval aangegeven met de suggesties aan de slag te gaan. Het komende jaar wil de gemeente een aantal wijzigingen doorvoeren rond het parkeren stadsbreed, waaronder mogelijk het uitbreiden van het gereguleerde gebied, de parkeertarieven en maatregelen om de toestroom van campers te beteugelen. Als Bewonersplatform blijven we met de gemeente in ieder geval continu in overleg om creatief om te gaan met het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad. Wordt vervolgd dus.