Ideeën verlichten parkeerdruk

Dank voor alle reacties op onze oproep in november 2018 om ideeën aan te leveren om de parkeerdruk te verlichten in de Goudse binnenstad! Zo’n 20 bewoners hebben gereageerd met een breed scala aan ideeën. We hebben alle reacties op een rij gezet en geanalyseerd. Deze analyse is aan de betrokken verkeersambtenaar ter informatie en inspiratie gestuurd.

Parkeren en verkeersstromen blijven een ingewikkeld vraagstuk waar veel kanten aan zitten. De gemeente heeft in ieder geval aangegeven met de suggesties aan de slag te gaan. Het komende jaar wil de gemeente een aantal wijzigingen doorvoeren rond het parkeren stadsbreed, waaronder mogelijk het uitbreiden van het gereguleerde gebied, de parkeertarieven en maatregelen om de toestroom van campers te beteugelen. Als Bewonersplatform blijven we met de gemeente in ieder geval continu in overleg om creatief om te gaan met het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad. Wordt vervolgd dus.