Nog net voor de kerst is het “Binnenstadnieuws” in alle brievenbussen van de binnenstad bezorgd.
De aanleiding hiervoor is de grote wijziging in het parkeerbeleid en de parkeer tarieven voor binnenstadbewoners. Deze zijn (ondanks ons aandringen) nog steeds niet door de gemeente gecommuniceerd. Noch is zeker dat álle binnenstad bewoners geïnformeerd zullen gaan worden.
Mensen met een parkeervergunning zullen nog bericht krijgen van “Parkeerservice”, maar wanneer is nog onbekend.

Wel is zeker dat de wijzigingen al per 1 maart (ingangsdatum van de vergunningsperiode) ingevoerd moeten zijn.

De belangrijkste onderwerpen in deze Binnenstadnieuws zijn:

  • Nieuw parkeerbeleid: wat wijzigt er allemaal.
  • Herinrichting Nieuwe Veerstal naar 30km.
  • Groot gemaal in de Turfmarkt.

Heb je de “Binnenstadnieuws” gemist?
Gebruik deze link om het “Binnenstadnieuws” te lezen.

Woon je in de binnenstad, maar heb je niets in je brievenbus gevonden?
Laat het ons weten via email:  info@binnenstadgouda.nl

Vandaag hebben wij als Bewonersbelangen Binnenstad Gouda de gemeenteraad laten weten dat wij bezwaar maken tegen de voorgenomen grote verghoging van parkeervergunningen voor binnenstadbewoners.

Een commissie van de gemeenteraad zal aanstaande woensdagavond, 17 januari, om 20:00 die verhoging bespreken in de Raadszaal van het Huis van de Stad.

Nadat onze eerdere inspanningen door het college zijn genegeerd wenden we ons nu tot de raadsleden die de tariefsverhoging moeten goedkeuren met de onderstaande bezwaren brief.


Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Gouda                   Datum 11 januari 2024
per e-mail: griffie@gouda.nl

Betreft:  Bezwaren tegen onrechtvaardige parkeertarieven en zorgen over nieuwe parkeerverordening.

 

Geachte raadsleden,

In de Parkeerbelastingverordening 2024 worden de nieuwe parkeer- en vergunning tarieven beschreven.

Uit eerdere stukken is gebleken dat de wijzigingen en opzichte van de verordening 2023 de volgende achtergrond hebben:

  1. Stimuleren van binnenstadbewoners om hun parkeervergunning om te zetten naar parkeren buiten de binnenstad door het tarief voor de terreinen flink lager te maken.
  2. Verminderen van geparkeerde auto’s in de binnenstad door maatregel 1 en door het instellen van een vergunningenplafond.
  3. De wijziging moet budgettair neutraal zijn, in totaal evenveel opbrengen.

Wij maken bezwaar tegen de uitwerking hiervan.

Tot nu gold in Gouda het gelijkheidsprincipe:  In elk vergunningen gebied was het tarief voor een (eerste) parkeervergunning gelijk: 150,- per jaar.

Nu zien wij dat dit principe verlaten wordt en de parkeervergunning voor binnenstadbewoners ineens 225,- per jaar wordt terwijl die voor de andere gebieden gelijk blijft.
Het lokkertje van een laag tarief op de parkeerterreinen blijkt hetzelfde tarief als nu te zijn: 150,-

Dit is een verhoging van 50% en met de komende verhoging van volgend jaar gaan binnenstadbewoners 2x zoveel betalen zonder dat daar een goede reden voor gegeven wordt!

Ook heeft de wethouder eerder in de commissievergadering mondeling beloofd dat wanneer in Korte Akkerenen Kort Haarlem gereguleerd parkeren wordt ingevoerd, de tarieven “een paar tientjes” zullen bedragen. Fijn voor hen, maar het vergroot de ongelijkheid.

Wij zien in de berekening van de naheffing belasting dat de kosten voor het gereguleerd parkeren volledig gedekt worden door de verwachtte naheffingen (boetes) en dat de opbrengsten van de vergunningen dus niet “nodig” zijn, maar extra.

Naar onze mening is er geen enkele reden waarom de tarieven voor binnenstadbewoners zoveel hoger moeten zijn dan voor andere Gouwenaars.
Toekomstige autobezitters in de binnenstad worden al benadeeld doordat zij alleen een vergunning kunnen krijgen als het plafond nog niet bereikt is, dus pas na jaren op een wachtlijst te hebben gestaan.
Een dermate grote tariefsverhoging is dubbelop en niet te verkopen.

Maak parkeren op de terreinen echt laag, bv. 50,- per jaar zodat het echt aantrekkelijk wordt en laat het tarief voor op straat parkeren evenredig groeien, bv. 160,-. Dat is eerlijk en zal veel meer mensen overhalen om op de terreinen te gaan staan.

 

Nieuwe Parkeerverordening.

Tenslotte maken wij ons ernstige zorgen over de verregaande bevoegdheid die in de nieuwe Parkeerverordening aan het college gegeven wordt.

Wij doelen dan met name op de bevoegdheid om het vergunningen plafond op nul te zetten.

Daarmee kunnen de vergunningen in feite worden afgeschaft zonder dat dit eerst in de raad besproken wordt en daarmee staat de raad buiten spel.
Wij vinden dit zeer zorgelijk en verwachten dat de raad dit niet zal accepteren.

 

Overigens zijn wij als Binnenstadsbewoners van mening dat het een fundamenteel onjuiste keuze is om het aantal parkeervergunningen voor bewoners van de Binnenstad te beperken, zonder dat er in redelijke nabijheid een goed alternatief geboden wordt.
Bewoners in de zuidwestelijke kant van de Binnenstad zullen hierdoor extra zwaar worden getroffen omdat de beschikbare alternatieven onacceptabel ver weg zijn. En door het (binnenkort) invoeren van betaald parkeren in de Korte Akkeren vervalt voor hen ook dit alternatief.

 

Namens het bestuur Bewonersbelangen Binnenstad Gouda,

Marie-Louise Pierson & Jan Schraven

Email: info@binnenstadgouda.nl

Website: www.binnenstadgouda.nl