Meer parkeer gelegenheid voor binnenstad bewoners

De Gemeente Gouda heeft het Bewonersplatform Binnenstad onlangs laten weten tot uitvoering van enkele concrete maatregelen over te gaan waardoor er iets meer parkeergelegenheid in de binnenstad komt.

  1. Opheffen in onbruik geraakte laad- en losplaatsen
  2. Aanduiding van tijden waarop een aantal laad- en losplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
  3. Aanduiding van tijden waarop een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
  4. Het opheffen van de artsenplaatsen

Alle maatregelen moeten dit voorjaar uitgevoerd zijn.

Het Bewonersplatform Binnenstad dringt er al een aantal jaren bij de gemeente op aan dat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

Zo zijn er diverse laad/los plekken niet meer nodig of zijn de tijden onnodig lang (soms zelfs 7×24 uur!). Buiten de laad/lostijden kunnen bewoners hun auto hier parkeren, zodat ze optimaal benut kunnen worden. Helaas voert de gemeente geen actief beleid om de noodzaak van de 31 laad/los plaatsen in de binnenstad te evalueren, noch om de tijden te limiteren.

Hetzelfde geld voor de 7 artsen bordjes in de binnenstad. Eenmaal geplaatst is er geen enkele controle op blijvende noodzaak. Ooit waren deze gereserveerde plekken bedoeld voor artsen die bij nacht en ontij acuut naar patiënten moesten rijden. Maar die tijd is met de HAP gelukkig voorbij.
Weetje: de artsenborden hebben geen wettelijke grondslag, dus mag iedereen ook nu al daar gewoon parkeren.

Tenslotte zijn er in de binnenstad 20 invalide parkleerplaatsen, bedoeld voor bezoekers aan de binnenstad. Aangezien er zelden mensen na 21:00 nog de binnenstad inrijden om op bezoek te gaan heeft het Bewonersplatform Binnenstad gepleit voor het beschikbaar stellen van deze plekken aan bewoners tot 09:00 in de ochtend. De Gemeente Gouda heeft ons laten weten deze wensen nu (deels) te zullen honoreren. Zo is er sprake van efficiënt benutten van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.