De herinrichting van het de ruimte achter de Waag is per 1 februari jl. van start gegaan. Het pleintje achter de Waag krijgt een facelift. De ruimte wordt groener en gezelliger volgens het plan van de gemeente waarvoor het Bewonersplatform zich samen met direct aanwonenden en ondernemers heeft ingezet. Die facelift is hard nodig want op dit moment is de ruimte achter de Waag een rommeltje waar veel fietsen worden gestald en de bloembakken als zitplek worden gebruikt.

De bedoeling is dat vóór 12 april 2022 (start Gouda750) vijf bomen worden geplant op het plein in plaats van de ene boom die er nu staat. Ook worden de contouren van het Zeugwater dat onder het plein loopt, zichtbaar gemaakt met een groenstrook. Het is een grote wens van alle betrokkenen om uiteindelijk de overkluizing van het Zeugwater open te breken en het samen met andere delen van de binnenstad weer doorvaarbaar te maken. Dat staat voor de langere termijn op de rol. Op korte termijn moeten de ingrepen flexibiliteit bieden in het gebruik van deze ruimte voor rust en recreatie maar ook voor evenementen. Door de vergroening wordt ook een bijdrage geleverd aan het verminderen van hittestress op arme zomerdagen.

Bekijk de gemeentelijke informatie over dit ontwerp voor alle details.