Is er draagvlak voor het verdwijnen van parkeerplekken op de Houtmansgracht?

Is er draagvlak voor het verdwijnen van parkeerplekken op de Houtmansgracht?

Het Singelpark heeft mooie groenplannen voor de Houtmansgracht. Gemeente Gouda heeft helaas geen draagvlak gecreëerd/gevraagd voor de gevolgen van deze plannen, namelijk het verdwijnen van 15 parkeerplekken aan de Houtmansgracht. In een gebied waar de parkeerdruk al heel hoog is en waar andere plannen ook al 10 parkeerplekken doen verdwijnen. Vandaar dat we deze week een korte enquête hebben uitgedaan onder een bredere groep omwonenden hoe zij hier tegenaan kijken. Het gaat om zo’n 500 adressen aan de Conventstraat-Lem Dulstraat-Rozendaal-Paradijs-Wilhelminastraat-L.Tiendeweg-Geuzestraat-Groenweg-Jeruzalemstraat-gedeelte Spieringstraat.

We hebben 2 vragen gesteld:
1. Wat vindt u van de vergroening van de Houtmansgracht?
0 Goed idee, want …………………………………………………….
0 Geen goed idee, want ……………………………………………..
0 Ik heb geen mening
0 Anders, nl ………………………………………………………………

2. Wat vindt u van het weghalen van de 15 parkeerplekken?
0 Goed idee, want ……………………………………………………………
0 Geen goed idee, want …………………………………………………….
0 Ik heb geen mening
0 Anders, nl. ……………………………………………………………………

Zodra we de uitkomsten op een rij hebben gezet, koppelen we deze terug naar de gemeente en naar de omwonenden via deze website en onze socials.