Denktank Verkeerscirculatieplan

Zoals je mogelijk nog weet, heeft het VCP al eerder in de gemeenteraad gelegen en is toen niet in stemming gebracht. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om participatieproces van het VCP te verbeteren. De afgelopen paar maanden hebben we als Bewonersplatform Binnenstad daarom deelgenomen aan de zogeheten Denktank. In deze Denktank zijn heel veel verschillende belangen vertegenwoordigd, denk aan alle wijkteams, de Fietsersbond, Rover, De Driestar, de sint Jan, Gouda Sterk aan de IJssel, Platform Binnenstad en haar randen. Ondernemers hebben een apart participatieproces gevolgd.

Op de speciale VCP-pagina vind je o.a. het rapport participatieproces Denktank. Daarin vind je al onze bijdragen en op welke punten we vanuit het bewonersbelang steeds de nadruk op hebben gelegd.

Inbreng VCP Bewonersplatform Binnenstad