Buurtbijeenkomst binnenstad zuid-oost

Op vrijdagmiddag 9 december zijn wij met een aantal buurtbewoners bijeen gekomen om met de Gebiedsbeheerder van de gemeente en Handhaving over de buurt te praten.  Daarvoor waren we welkom in de Spieringstraat 113, bij Miranda en Raymond.

Er werden diverse onderwerpen besproken.

Openbare verlichting

De gemeente is bezig met het maken van een plan om de sterk verouderde bekabeling van de lantaarnpalen te vernieuwen. Die stroomkabels zijn namelijk eigendom en de verantwoordelijkheid van de gemeente Gouda. De centrale kast in de binnenstad voldoet niet meer aan de regels en het heeft de hoogste prioriteit om deze binnen 2 jaar te vernieuwen. Daarvoor zullen er nieuwe kabels gelegd moeten worden en gaan de straten weer open. Ondertussen is het mogelijk dat er veel storingen blijven die steeds lastiger te verhelpen zijn. Blijf storingen melden in de ‘Slim Melden’ app van de gemeente of bel 14 0182

 

Baggeren Motte en Zeugstraat

Dit zal het eerste kwartaal 2023 plaats gaan vinden door een gespecialiseerde aannemer die goed (beter) rekening houdt met de bijzonderheden van een oude binnenstad en haar bewoners.
Verdere communicatie hierover wordt in 2023 verwacht.

 

Peil verlaging waterstand in binnenstad

In 2023 zullen er werkzaamheden zijn om het peil in de gracht van de Turfmarkt en Zeugstraat te verlagen. Dus afscheidingen op de hoek van de Turfmark/Lage Gouwe en Zeugstraat/Tiendeweg of Jeruzalemstraat. Ook hierover zal er komend jaar meer informatie beschikbaar komen.

 

‘Slim Melden’ app

In deze app kun je makkelijk zaken melden bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de verantwoordelijke partij het gemelde probleem het binnen 10 dagen oppakt. Indien je je contact gegevens opgeeft bij de melding krijg je ook een melding wanneer het is opgelost.

Zorg ervoor dat je (indien mogelijk) een foto meestuurt en dat je duidelijk omschrijft wat je wilt melden. Hoe duidelijker, hoe sneller en beter het opgelost kan worden.

Gaat het om een gevaarlijke situatie? Dan bellen!  014 0182  (24/7 bereikbaar).
Je wordt dan direct geholpen.

 

Afval

Mensen zetten afval naast de containers. Dit kun je ook in de ‘Slim Melden’ app melden. Als je ziet dat dit telkens op een bepaald tijdstip gebeurt is het verstandig om dit erbij te vermelden zodat handhaving daarop kan acteren.

De flessencontainer op de hoek van de Noodgodstraat en Spieringstraat zou een betere plek moeten krijgen zodat je meer zicht krijgt op die hoek. Ook dit kan (met foto) gemeld worden via de Slim Melden app.

Bedrijven dienen zelf te zorgen voor ophalen van hun afval en het dus niet in de containers op straat te dumpen. Op dit moment zijn er problemen met het ophalen van bedrijfsafval en zijn de ondernemers bezig om dit te gaan verbeteren. Nadat er een aanscherping is aangebracht in het gemeentelijk beleid kan Handhaving gaan controleren dat bedrijven ook contracten hebben over afval verwerking. Dat zal in de loop van volgend jaar mogelijk worden.

 

Hard rijden in de Spieringstraat

De gemeente kan op basis van GPS zien wat de snelheid is en constateert dat er gemiddeld 23km/u gereden word. Er zijn een paar uitschieters naar 45 km/u en hoogste is 53 km/u. Indien bewoners merken dat er op vaste tijden te hard gereden worden en dat melden in de ‘Slim Melden’ app, kan men ook gerichter controleren en handhaven.
Dit advies is ook voor de melding dat er juist in de Lange Noodgodstraat te hard gereden wordt. Bewoners geven aan datum/tijd te gaan noteren en verzamelen zodat er actie op ondernomen kan worden.

 

Vrachtwagens klem op zuidpunt Spieringstraat

Bewoners hebben gezien dat vrachtwagens soms vanuit de Lange Noodgodstraat rechtsaf slaan de Spieringstraat in en er dan achter komen dat ze niet verder kunnen omdat ze de bocht naar de Vijverstraat niet kunnen maken (noch die naar de Hoefsteeg). Ze moeten dan achteruit terug naar de kruising met de Lange Noodgodstraat.  Vrachtwagens zouden gewaarschuwd moeten worden zodat ze niet meer in de fuik rijden.

 

Verkeerschaos Aloysiusschool

Er zijn 10-15 ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en dan in de Lange Noodgodstraat parkeren. Daarmee veroorzaken ze een ongewenste chaos, die verergerd wordt door 2 -3 ouders die persé ook terug willen via de Noodgodstraat en dan keren op het kruispunt met de Spieringstraat. Er zijn in het verleden al heel veel plannen en pogingen gedaan om dit beter te laten verlopen. De fietsparkeer ruimte in de Noodgodstraat wordt nu door de ouders als autoparkeerruimte gebruikt.
Aangezien laden/lossen toegestaan is kan Handhaving niet optreden op dit parkeergedrag.

De laatste stand van zaken is het voorstel om ouders via de Minderbroedersstraat – Spieringstraat – Lange Noodgodstraat te laten rijden voor het afzetten van hun kinderen. Die kunnen dan over de stoep veilig de school bereiken en de ouders dienen dan direct door te rijden.  De gemeente maakt dan een Kiss&Ride zone in de Noodgodstraat, MITS de school verkeersbrigadiers inzet die de kinderen uit de auto naar de school sturen en voorkomen dat ouders parkeren.
Ouders die met hun kind mee willen lopen dienen te parkeren langs de Haven of elders.

In het Wijkmobiliteitsplan Binnenstad, dat nog goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad, staat hierover:
Naast de aanpassingen in het voetgangersgebied, worden op korte termijn ook maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid rond de Aloysiusschool te verbeteren, zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Concrete maatregelen zijn het aanpassen van bebording, het plaatsen van een paaltje in de Walestraat en het inrichten van een Kiss & Ride-locatie in de Lange  Noodgodsstraat voor autoverkeer tijdens begin- en eindtijden van de school. De school stimuleert ouders te voet of met de fiets te komen en anders de gewenste aanrijdroute te gebruiken.

Het is afwachten wanneer dit gerealiseerd zal worden en of dit inderdaad zal helpen.

 

Overlast in Houtmanplantsoen

Sinds dit jaar is er een grote groep jongeren (12-16 jaar) die bijna dagelijks in het park rondhangen, tot laat in de avond. Politie en handhaving komt regelmatig langs.
De jongeren doen niets fout, maar blijven er wel tot laat in de avond.

Er zal binnenkort een bord met de APV regels geplaatst worden nabij de muziekkiosk zodat het voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn en dat het vanaf 22:00 stil moet zijn.

 

Laadpalen

Deze zijn NIET eigendom van de gemeente, maar van het bedrijf die ze exploiteert.  Er is een aantal jaar geleden door de gemeente vastgelegd waar er eventueel laadpalen mogen komen. Daarvoor is vergunning verleend. Het bedrijf zet alleen een paal neer als er minimaal 5 aanvragen uit de directe omgeving bij hen daarvoor zijn binnengekomen van mensen die hun auto willen opladen.

 

Er is veel informatie gedeeld en een aantal misverstanden uit de weg geruimd. Voor een ieder was deze bijeenkomst de moeite waard.