Wijkmobiliteitsplan Binnenstad in de gemeenteraad – Inspraak avond 20 maart

De gemeenteraad zal op 12 april onder andere beslissen over de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Daartoe werd er 20 maart een informatie sessie gehouden door de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeenteraad Gouda. Op die avond kon iedereen zijn/haar visie op deze plannen geven aan de raad.
De enorme opkomst van 19 insprekers (en veel toehoorders) liet duidelijk zien dat de plannen grote impact hebben op burgers en ondernemers. De gehele sessie is opnieuw te bekijken op de website van de gemeente.

Ook wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met name te hameren op het beschikbaar stellen van meer en betere alternatieve parkeergelegenheid voordat er overgegaan wordt tot het instellen van een vergunningen plafond en het opheffen van  parkeerplaatsen.

Hier volgt de tekst die wij hebben uitgesproken:

Ik sta hier namens “Bewonersbelangen Binnenstad Gouda”.

Wij hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten ter voorbereiding van het mobiliteitsplan binnenstad, waarbij onder leiding van GoudAppel gediscussieerd is over knelpunten en mogelijke oplossingen. GoudAppel heeft daarna, samen met de gemeente, dit mobiliteitsplan opgesteld. Dit is dus een plan van het college, niet van ons.

Er zijn er door diversen partijen 27 zienswijzen ingediend. Geen van de vele argumenten daarin hebben tot een aanpassing geleid. Zeer teleurstellend voor de indieners. Dit wekt geen vertrouwen in de inspraakprocedures. Het is nu aan de Raad om dat te herstellen.

Het plan bevat zeker positieve punten, maar gaat mank op een gebrek aan inzicht over de consequenties van bepaalde maatregelen.

Ons grootste bezwaar is hoe de vermindering van parkeerplekken gerealiseerd wordt:

  1. De drastische afbouw van het aantal autobezitters in de binnenstad een wensbeeld is en geen realistisch doel. Vorig jaar waren er alleen al 1.884 personenauto’s in het bezit van binnenstadbewoners. Waar blijven al die auto’s?
  2. Het aantal vergunningen zal juist toenemen omdat bewoners zullen gebruik maken van de mogelijkheid om een ondernemersvergunning aan te vragen, waar geen plafond op zit. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voldoende.
  3. Gespeculeerd wordt dat op de parkeerterreinen wel 300 extra bewoners kunnen parkeren, terwijl Klein Amerika op de zaterdagen nu al vol is. Er zal dus nauwelijks nog plaats voor bezoekers zijn.
  4. Gespeculeerd wordt ook dat binnenstadbewoners eerder op de terreinen in de noordoost hoek gaan staan dan in omliggende wijken. Wij voorzien dat daar de overlast juist toeneemt zolang aan de westkant geen extra parkeer-alternatief komt.
  5. De groei van Westergouwe is niet meegerekend: wie van daaruit met de auto naar de binnenstad komt moet straks over de “autoluwe” Fluwelensingel naar Klein Amerika. Dat torpedeert het VCP plan.
  6. Wat betreft parkeren op zondag: In de huidige seculiere en multiculturele samenleving is er geen enkele reden om de zondagochtend te vrijwaren van betaald parkeren. Toch weer uitzonderingen maken leidt tot onduidelijkheid en chaos op straat.
  7. De invoering van selectieve toegang tot de binnenstad is enorm duur en heeft geen enkel nut. GoudAppel adviseert hierover dan ook negatief. Dit desondanks doorzetten is gemeenschapsgeld over de balk smijten. Wij verwachten dat de Raad hier een stokje voor zal steken.

Wij maken ons dus ernstig zorgen: drastische afbouw zonder adequate alternatieven leidt tot leegloop van de binnenstad door gezinnen, maar ook van het kapitaalkrachtige deel van de bevolking. Het bewonersprofiel van de binnenstad zal niet meer zo divers zijn als nu. Het aantal bewoner-eigenaren zal drastisch dalen.
Gevolg: slecht onderhouden panden, vooral bewoond door jongeren, en geen spelende kinderen meer op straat.

Kortom, wij voorzien een weliswaar groene, maar verpauperende binnenstad zonder aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.

Wij roepen dan ook op: zorg éérst voor voldoende extra alternatieve parkeergelegenheid, met name aan de westkant van de binnenstad, vóórdat je begint met een plafond en aan het verminderen van parkeerplekken. “