Buurtbijeenkomst Agnietenstraat eo.

Op woensdagavond 20 september heeft Bewonersbelangen Binnenstad Gouda (BBG) een buurtbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de Agnietenstraat en omgeving. Daarbij waren de gebiedsbeheerder van de gemeente, handhaving en de wijkagent aanwezig. BBG organiseert buurtbijeenkomsten om bewoners de gelegenheid te geven met belangrijke instanties over de buurt te praten. Daarvoor waren we dit keer welkom in de Cheese Experience.

Een groot aantal verschillende onderwerpen werd door de aanwezige bewoners en door de gemeente, handhaving en wijkagent op tafel gelegd:

Slim melden app
In deze Slim Melden app kun je makkelijk zaken melden bij de gemeente. Die zorgen ervoor dat dit doorgestuurd wordt naar de oplospartijen, binnen en buiten de gemeente, en dat het binnen 10 dagen opgepakt wordt. Indien je je contact gegevens opgeeft bij de melding krijg je ook een melding wanneer het is opgelost. Zorg ervoor dat je (indien mogelijk) een foto meestuurt en dat je duidelijk omschrijft wat je wilt melden. Hoe duidelijker, hoe sneller en beter het opgelost kan worden.
Gaat het om een gevaarlijke situatie? Dan bellen! 014 0182 (24/7 bereikbaar).
Je wordt dan direct geholpen.

Afval
Vanuit de buurt wordt gevraagd of er ondergrondse containers voor restafval kunnen komen om afval eerder kwijt te kunnen dan alleen op maandagavond. Daarnaast zijn er klachten over papierafval achter de HEMA.
Vanuit gebiedsbeheer wordt aangegeven dat er momenteel geen plannen zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers, onder meer omdat daar geen ruimte voor is.
Wat betreft de papiercontainer bij de HEMA: die wordt maximaal geleegd (4x per week). Maar vaak wordt groot karton niet genoeg gevouwen/klein gemaakt en dan komt het naast de container terecht. De reiniger komt regelmatig langs om dat dan op te ruimen. Het gedrag van mensen is hier wel een lastig op te lossen probleem.

Verkeer
De buurtbewoners geven aan dat de lucht erg verontreinigd is, vooral op zaterdagen met files voor de Q-Park garage. Voor vragen of meldingen hier over kan contact worden opgenomen met de ODMH. U kunt bellen via 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van het team Geluid en Lucht.
Verder wordt gewezen op de gevaarlijke situatie voor brommers/fietsers/voetgangers op enkele plekken in de buurt, zoals bij het verlaten van het gebouw Blekerspoort en de kazernebrug. De verkeerskundige van de gemeente kijkt daarnaar.
In het wijkmobiliteitsplan staat dat dit binnen 5 jaar de situatie bij de Kazernebrug verbeterd zal worden.

Overlast
Regelmatig is er overlast van (vaak dronken) mannen. Het betreft regelmatig arbeidsmigranten die door het eind van hun arbeidscontract geen onderkomen hebben. Wijkagent heeft collega’s verzocht om meer te surveilleren. Het is niet mogelijk ze onder dwang het land te laten verlaten omdat het EU burgers zijn. De Gemeente heeft wel al bureau ingehuurd om contact met hen te zoeken en hen te helpen richting werk of terug naar hun land van herkomst.
Dit gebied heeft elk weekend extra aandacht van handhaving. Er zijn mensen bekeurd en weggestuurd. Sinds 1 april kan politie een 24 uurs gebiedsverbod geven aan mensen die overlast veroorzaken. Bij overtreding daarvan kan er een gebiedsverbod voor heel Gouda door burgemeester uitgegeven worden.
Politie en handhaving kennen de plekken waar thuislozen slapen. Als je ze ziet kun je dat melden.
Er is een enquête gehouden in de straat door politie over overlast van de parkeergarage. Toename aan overlast is wel gemerkt door politie.
Handhaving vraagt dringend om meldingen niet anoniem doen zodat men ook contact kan opnemen voor meer informatie of om door te geven wat er gedaan is.

Melden/melden/melden blijft het advies. Hoe meer er gemeld wordt hoe belangrijker het gezien wordt en hoe eerder er iets aan gedaan wordt.

Herinrichting Agnietenstraat
Voor de definitieve herinrichting kan beginnen moeten de kademuren worden vernieuwd Dat staat nu nog op de planning voor het eerste kwartaal van 2024 en duurt tot einde van het jaar. Dit zal trillings-arm gedaan worden.
De gemeente realiseert zich dat uitvoerige communicatie aan de bewoners van de buurt nodig zal zijn over het hoe en wat van de werkzaamheden. Daarvoor zal er zeker nog een informatie bijeenkomst met omwonenden plaatsvinden.

Geluidsoverlast van scooters en ander verkeer op Bleekersingel.
Kan de ODMH dat niet meten? Met voldoende meldingen zal de prioriteit hiervoor hoger worden.

Kazernestraat
Weinig overlast, wel mensen die in de hoekjes urineren die zich bevinden aan de achterkant van de kleiwegpanden, die er verder ook slecht onderhouden worden.
De grote wens is dat de steeg tussen Kleiweg en de Kazerne straat weer open gaat zodat je een doorloop hebt. De brandtrappen die zich daar nu bevinden zouden aangepast moeten worden omdat ze nu de steeg blokkeren . Geen vaste trappen meer tot aan de grond, maar “uittrekbare” trappen.

Versteende omgeving Q-Park
Het bovenste dek wordt weinig gebruikt. Kan daar bovenop niet een sedum dak gemaakt worden ter bestrijding van de hittestress?  Er zijn ook andere ideeën over vergroening van de garage.
De gemeente geeft aan dat hiervoor altijd de medewerking van de eigenaar van het gebouw nodig is en dat die soms moeilijk te krijgen is. Q-Park is alleen huurder van het gebouw, de eigenaar is een investeringsmaatschappij. De gemeente wil proberen dit aan te kaarten. Een bewoonster wil graag meedenken en meepraten wanneer de gemeente dit idee met de eigenaar gaat bespreken.

Peilverlaging waterstand in binnenstad
In 2024 zullen er werkzaamheden zijn om het waterpeil in de gracht van de Turfmarkt en Zeugstraat te kunnen gaan verlagen. Dat kan ook op andere plekken zijn dan de exacte locatie van de peilafscheidingen. Zo moet op een aantal plekken de riolering/waterafvoer worden verbreed. Ook hierover zal er komend jaar meer informatie beschikbaar komen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Gouda en voor het projectplan de website van het Waterschap Rijnland.

 

De bijeenkomst was voor een ieder zeer verhelderend en nuttig.