Bewonersbelangen negatief over peilscheiding Turfmarkt

Al een tijd geleden hebben de gemeente en het waterschap besloten tot een verlaging van het waterpeil in de binnenstad. Over dat besluit was al de nodige discussie. Nu is er een projectplan om het besluit uit te voeren. Dat plan gaat met name over de afsluiting van de Turfmarktgracht. Die is nodig om daar het waterpeil apart van de rest van de binnenstad te kunnen verlagen.

Volgens het projectplan komt er een gemaal waar de Turfmarkt uitkomt op de Lage Gouwe. Met dat gemaal wordt de Turfmarkt geheel afgesloten en zal zij dus ook niet meer bevaarbaar zijn.

Het Platform Binnenstad en haar randen heeft officieel gereageerd op dat projectplan, en Bewonersbelangen heeft zich bij die reactie aangesloten. Wij zijn het niet eens met het plan.
In de eerste plaats wordt de Turfmarkt er zacht gezegd niet leuker en mooier op als daar niet meer op gevaren kan worden.
Daarmee verandert het karakter van die mooie gracht als een monumentaal deel van de binnenstad. Er zijn ook economische argumenten.
En last but not least: het concrete ontwerp van dat gemaal is echt een lelijke aantasting van het stadsgezicht zoals dat nu bestaat.

Kortom, wat ons betreft gaat dat plan in deze vorm niet door.
Onze volledige reactie is hier te lezen.