Reactie college op Advies Klankbordgroep Weeshuiscomplex

Update: 3 oktober
College geeft gemeenteraad informatie hoe zij met advies klankbordgroep om wil gaan. 181002 memo gemeenteraad advies klankbordgroep weeshuis DEF

Woensdag 10 juli jl. heeft de klankbordgroep Weeshuiscomplex haar advies uitgebracht aan het college van b en w over de verschillende onderwerpen die spelen bij de herontwikkeling van het Weeshuiscomplex door White House Development. Het college maakt uiteindelijk de definitieve keuze over de verschillende behandelde onderwerpen.

2018-07-03 Advies Klankbordgroep Weeshuiscomplex Gouda

Eind december 2017 heeft de gemeente ons benaderd om vanuit het bewonersperspectief plaats te nemen in de klankbordgroep Weeshuiscomplex en daarnaast de communicatie richting geïnteresseerde bewoners te verzorgen. De afgelopen periode heeft de klankbordgroep zich in zes vergaderingen gebogen over de cultuurhistorische waarden van het project, het gebruik van de Jeruzalemkapel, de duurzaamheid, de mogelijke geluidsoverlast, de groene randen van het project en het parkeren van hotel- en restaurantgasten.

Met een bewonersavond, een parkeerenquête en een speciale nieuwsbrief hebben we de direct omwonenden steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Naast het Bewonersplatform waren de volgende partijen in de klankbordgroep vertegenwoordigd: Die Goude, Casimirschool, Firma van Drie, Platform Binnenstad en haar randen, museum Gouda, Sint Jan en de ondernemers van de binnenstad. En uiteraard de gemeente zelf en de ontwikkelaar White House Development.

Bijlage 2 advies klankbordgroep – afspraak_WHD_en_Museum_Gouda_kapel_schoolmeesterwoning
Bijlage 3 advies klankbordgroep – advies Peutz
Bijlage 4 advies klankbordgroep – schets woonhof
Bijlage 5 advies klankbordgroep – schets inrichting Vroesenplein

20180710 Persbericht Klankbordgroep Weeshuis

20180615 Uitwerking enquête parkeren weeshuis

20180226 update_bewoners_klankbordgroep-weeshuis 1
20180521 update_bewoners_klankbordgroep-Weeshuis 2
20180627 update_bewoners_klankbordgroep_Weeshuis3
20180710 update_bewoners_klankbordgroep_Weeshuis4