Er komt een SocialSofa in het Regentesseplantsoen, de RegentenSofa. Een SocialSofa is een betonnen buurtbank, bekleed met mozaïekkunst. Er zijn er al tientallen gerealiseerd. De vorm is overal dezelfde, maar de bekleding met mozaïeksteentjes is uniek voor elke plek. De Goudse kunstenares Mieke de Haan heeft het ontwerp van de RegentenSofa gemaakt waar vrijwilligers/omwonenden in april mee aan de slag gaan. Dit gebeurt op GOUDasfalt. De sofa wordt in juni geplaatst.

Werkgroep Mooiere Binnenstad heeft de afgelopen jaar hard gewerkt om de benodigde gelden binnen te halen. Bijdragen van de GoudApot, RABOfonds Gouwestreek, Bewonersplatform Binnenstad, Fysiotherapie Gouda, De Groene Computershop, De Lichtfabriek, Coachtime en 10 particuliere giftgevers, maken het mogelijk dat de Regentensofa er gaat komen.

Twee weken geleden werden we wat overvallen door een artikel in het AD over nieuwe plannen van de gemeente rond de parkeertijden.

Naar aanleiding van dit artikel hebben we bij de gemeente gevraagd wat de plannen zijn. Dit antwoord kregen we:
“In Gouda is sprake van een grote differentiatie in gebieden, tijden en tarieven waar betaald parkeren van toepassing is. Het streven is hier meer eenduidigheid in aan te brengen en het langdurig bezoek aantrekkelijker te maken. In het najaar van 2018 zal de raad daartoe een voorstel ontvangen.
Er is dus geen sprake van wijzigingen of besluiten, alleen weergave van stand van zaken en voornemens tot onderzoek en voorstellen.”

De voorstellen zijn: “Daarbij kan gedacht worden aan het verlagen van het dagtarief op de parkeerterreinen en de Stationsgarage, het verhogen van de tarieven op straat en het verlengen van de betaald parkeertijden in sector 1 (binnenstad, momenteel tot 21 uur) en sector 2 (schil, momenteel tot 18 uur)”.

We hebben ondertussen een afspraak staan met de ambtenaar parkeerbeleid om met hem te praten over de invulling van de plannen en een eventuele draagvlakmeting onder bewoners.

Wordt vervolgd dus.

In 2018 komt Cyclus 6x per jaar het snoeiafval in de binnenstad ophalen, in plaats van de huidige 4x. Cyclus zal dit beter communiceren, is beloofd. Dit geldt ook voor de bladkorven die in het najaar op verschillende plaatsen neergezet worden. Op ons verzoek bekijkt de gemeente of de korven ook in het voorjaar geplaatst kunnen worden voor de bloesem.

De gemeente onderzoekt begin dit jaar in hoeverre er in de binnenstad behoefte is aan eigen rolcontainers voor tuinafval. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor bewoners met een grote tuin, maar alleen uitvoerbaar bij voldoende animo. Alle inwoners ontvangen hierover een brief van de gemeente.

De gemeente heeft nieuwe containers uitgekozen die de bestaande betonnen groencontainers vervangen. Cyclus heeft tot het einde van dit jaar om ze allemaal te vervangen. Wij hebben onze zorgen geuit over het feit dat niet alle bewoners de huidige groencontainers kunnen openen vanwege de zware deksel en de hoogte van de containers en dus (tot de vervanging) mogelijk hun afval niet kunnen scheiden. De nieuwe GFT containers werken jammer genoeg niet op een pasje, waardoor er ook restafval in deze containers terecht kan komen. De inhoud kan dan niet als GFT-afval verwerkt worden en gaat met het restafval mee.

De gemeente heeft aangegeven dat een aantal extra containers komt voor GFT afval zodat iedereen op korte afstand dit afval kwijt kan. Wij hebben daarnaast nog een 12-tal plaatsen aangegeven waar extra containers geplaatst zouden moeten worden, zoals in de Peperstraat en bij de nieuwbouw Vest/Verloren Kost.

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat de pilot-groencontainers op de Raam, Nieuwe Haven en het Regentesseplantsoen ook vervangen worden door de nieuwe containers. Deze pilot-GFTcontainers met pas hebben een kleine opening, waardoor bewoners hun tuinafval er niet in kwijt kunnen. Ons voorstel is om ze te verplaatsen naar locaties waar geen tuinen zijn, denk aan flats. De gemeente heeft hier nog niet op gereageerd. De pilot-groencontainers zijn trouwens binnenkort voor alle inwoners uit pilotgebied te openen met hun afvalpas.

Bij Huize Groeneweg vlakbij het Houtmansplantsoen staan twee pilot restafvalcontainers met kleinere openingen, speciaal voor 30 liter zakken.  Kosten voor het gebruik van deze restafvalcontainers bedragen € 0,75 per keer. Halverwege 2018 wordt deze pilot geëvalueerd.  Wil je ook toegang tot deze containers, stuur dan een e-mail naar afvalscheidenloont@gouda.nl.

Bewoners van het gebied waar vuilniszakken worden opgehaald, kunnen ook 30 liter vuilniszakken aanvragen. In onze overleggen met de gemeente, hebben we gevraagd of het ook mogelijk is voor bewoners buiten het huisvuilzakkengebied om 30 liter zakken aan te schaffen om deze dan wel op de juiste tijden en plekken aan te kunnen bieden. Hier hebben we nog geen antwoord op gekregen.

Als je gebruikt maakt van de restafvalcontainers, weet dan dat wat je vanaf nu (dit jaar) aan restafval aanbiedt, bepaalt wat je in 2019 moet betalen. In 2018 wordt namelijk bijgehouden hoe vaak je de restafvalcontainer opent. Het aantal openingen (x € 1,50) bepaalt het variabele bedrag aan afvalstoffenheffing dat je in 2019 moet betalen. Samen met het basisbedrag van € 209,- vormt dit je afvalstoffenheffing 2019.
Hiermee betaal je eigenlijk steeds ‘achteraf’. Want het bedrag dat je over 2020 moet betalen, wordt weer bepaald door hoe vaak je de restafvalcontainer in 2019 hebt geopend etc.

In die gedeelten van de binnenstad waar nog huisvuilzakken worden opgehaald, betaal je alleen het basisbedrag in 2019. Doordat je dan € 1,50 betaalt per speciale gele vuilniszak, betaal je in feite vooraf al extra voor je restafval.

De afgelopen maanden hebben we als bewonersplatform intensief contact gehad met de gemeente over de verschillende maatregelen rond Afval scheiden loont. Niet altijd naar tevredenheid moet we eerlijk zeggen. We hebben meerdere overleggen met de verantwoordelijk ambtenaar gevoerd en ook diverse brieven naar de wethouder gestuurd om onze zorgen te uiten en voorstellen te doen om zaken voor 1 januari op orde te krijgen.

2017  juni brief wethouder afval

2017 augustus verslag overleg afval

2017 november brief wethouder afval

2017 december verslag overleg afval

Ook in 2018 zullen we dit project en de inspanningen van de gemeente kritisch blijven volgen.

Op verschillende plekken gaat de gemeente in oktober aan de slag met werkzaamheden. Zo krijgen de vier platanen op de Markt extra aandacht en worden de Vogelenzang en het Paradijs herstraat.

Platanen op de Markt
De vier grote platanen op de Markt voelen zich momenteel niet zo lekker en dit vertaalt zich in een slechte groei. Om de groeiplaats van deze bomen te verbeteren, gaat gemeente Gouda de kasseienverharding rondom de boom weghalen (de 3 buitenste rijen blijven gehandhaafd als zitrand). Het zand in de boombak wordt weggezogen en vervangen door grond waar de bomen weer voeding uit kunnen halen. Rondom de stam komt een voethekje en de boomspiegel wordt ingepland. Over de plantkeuze en het onderhoud is de gemeente nog in overleg met de ondernemers van de binnenstad. Als eindresultaat verwacht de gemeente weer vier mooie, vitale bomen. De werkzaamheden staan gepland voor de week van 30 oktober.

Vogelenzang en Paradijs
Vanaf 2 oktober gaat aannemer Van Drie aan de slag met het herbestraten van de rijbaan, trottoir en parkeervakken van het Paradijs en de rijbaan van de Vogelenzang. Als eerste wordt de Vogelenzang aangepakt, daar het Paradijs. De directe bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Naar aanleiding van de brief die we eind juni naar de wethouder hebben gestuurd, hebben we met de verantwoordelijk ambtenaar gesproken over de verschillende aandachtspunten rond de afvalinzameling in de binnenstad Enkele highlights:.

  • Met het verzoek om ook kleinere zakken restafval te kunnen aanbieden voor (o.a.) ouderen is de gemeente aan de slag gegaan. In september zal daarover een besluit worden genomen.
  • De huidige groenafvalcontainers zullen in de loop van 2018 vervangen worden. Waarmee is nog niet bekend, maar dat zal niet hetzelfde model zijn als wat nu op de Raam en in de Nieuwehaven staat. Wij hebben geadviseerd om de ouderenbond in de keuze te betrekken. De huidige, betonnen, containers zijn zo hoog en de deksel is zo zwaar dat niet iedereen die kan gebruiken. Wij zijn van mening dat iedereen vanaf 1 januari zijn groenafval moet kunnen scheiden en hebben daarom verzocht om die containers toegankelijker te maken met goede opstapjes.
  • De nieuwe afvalzak die nog gebruikt mag worden in een klein gedeelte van de binnenstad, wordt geel.
  • Tenslotte: Gouda is al gestart met afscheiden: Er wordt nu al 7% minder restafval opgehaald.

En wil je het hele verslag lezen? Klik hier

Werkgroep Mooiere Binnenstad wil samen met bewoners een bijzondere ontmoetingsplek maken via een comfortabele ‘Regentensofa’ met een mooi mozaïekontwerp. De werkgroep wil het Regentesseplantsoen – als deel van het toekomstig Singelpark – mooier en bruikbaarder maken.
Doe je mee? Ook je financiële bijdrage is welkom!

Je vindt informatie over deze crowdfundingactie op Voor je Buurt.