De afgelopen maanden hebben we als bewonersplatform intensief contact gehad met de gemeente over de verschillende maatregelen rond Afval scheiden loont. Niet altijd naar tevredenheid moet we eerlijk zeggen. We hebben meerdere overleggen met de verantwoordelijk ambtenaar gevoerd en ook diverse brieven naar de wethouder gestuurd om onze zorgen te uiten en voorstellen te doen om zaken voor 1 januari op orde te krijgen.

2017  juni brief wethouder afval

2017 augustus verslag overleg afval

2017 november brief wethouder afval

2017 december verslag overleg afval

Ook in 2018 zullen we dit project en de inspanningen van de gemeente kritisch blijven volgen.

Op verschillende plekken gaat de gemeente in oktober aan de slag met werkzaamheden. Zo krijgen de vier platanen op de Markt extra aandacht en worden de Vogelenzang en het Paradijs herstraat.

Platanen op de Markt
De vier grote platanen op de Markt voelen zich momenteel niet zo lekker en dit vertaalt zich in een slechte groei. Om de groeiplaats van deze bomen te verbeteren, gaat gemeente Gouda de kasseienverharding rondom de boom weghalen (de 3 buitenste rijen blijven gehandhaafd als zitrand). Het zand in de boombak wordt weggezogen en vervangen door grond waar de bomen weer voeding uit kunnen halen. Rondom de stam komt een voethekje en de boomspiegel wordt ingepland. Over de plantkeuze en het onderhoud is de gemeente nog in overleg met de ondernemers van de binnenstad. Als eindresultaat verwacht de gemeente weer vier mooie, vitale bomen. De werkzaamheden staan gepland voor de week van 30 oktober.

Vogelenzang en Paradijs
Vanaf 2 oktober gaat aannemer Van Drie aan de slag met het herbestraten van de rijbaan, trottoir en parkeervakken van het Paradijs en de rijbaan van de Vogelenzang. Als eerste wordt de Vogelenzang aangepakt, daar het Paradijs. De directe bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Naar aanleiding van de brief die we eind juni naar de wethouder hebben gestuurd, hebben we met de verantwoordelijk ambtenaar gesproken over de verschillende aandachtspunten rond de afvalinzameling in de binnenstad Enkele highlights:.

  • Met het verzoek om ook kleinere zakken restafval te kunnen aanbieden voor (o.a.) ouderen is de gemeente aan de slag gegaan. In september zal daarover een besluit worden genomen.
  • De huidige groenafvalcontainers zullen in de loop van 2018 vervangen worden. Waarmee is nog niet bekend, maar dat zal niet hetzelfde model zijn als wat nu op de Raam en in de Nieuwehaven staat. Wij hebben geadviseerd om de ouderenbond in de keuze te betrekken. De huidige, betonnen, containers zijn zo hoog en de deksel is zo zwaar dat niet iedereen die kan gebruiken. Wij zijn van mening dat iedereen vanaf 1 januari zijn groenafval moet kunnen scheiden en hebben daarom verzocht om die containers toegankelijker te maken met goede opstapjes.
  • De nieuwe afvalzak die nog gebruikt mag worden in een klein gedeelte van de binnenstad, wordt geel.
  • Tenslotte: Gouda is al gestart met afscheiden: Er wordt nu al 7% minder restafval opgehaald.

En wil je het hele verslag lezen? Klik hier

Werkgroep Mooiere Binnenstad wil samen met bewoners een bijzondere ontmoetingsplek maken via een comfortabele ‘Regentensofa’ met een mooi mozaïekontwerp. De werkgroep wil het Regentesseplantsoen – als deel van het toekomstig Singelpark – mooier en bruikbaarder maken.
Doe je mee? Ook je financiële bijdrage is welkom!

Je vindt informatie over deze crowdfundingactie op Voor je Buurt.

De gemeente vervangt op dit moment de Collatiebrug aan de Jeruzalemstraat. Ook worden de aansluitende kademuren langs de Jeruzalemstraat en het Raoul Wallenbergplantsoen hersteld. Helaas lopen de werkzaamheden, door onvoorziene omstandigheden, uit. Op http://www.gouda.nl/…/Kades_sluizen_en_bruggen/Collatiebrug… vind je alle laatste informatie.

In juni hebben we een schouw gehouden in de omgeving van de Wilhelminastraat. Er zijn diverse acties opgezet.  Van nieuwe bordjes, weghalen van oude borden tot het voortdurende overleg rond de handhaving en oplossingen voor het groenonderhoud in dit gedeelte van de binnenstad. Bekijk de Update Schouw Omgeving Wilhelminastraat voor de laatste informatie.

Deze week hebben we als bewonersplatform een brief naar de verantwoordelijk wethouder en ambtenaar gestuurd met daarin een aantal onderwerpen waar we graag nog aandacht voor vragen, voordat ‘Afval scheiden loont’ begin 2018 wordt ingevoerd. We houden je de komende tijd op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Overlast van de onderverhuur aan de Wilhelminastraat en van de klanten van de coffeeshop (ondanks alle inspanningen van de uitbater), waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de schouw van begin juni. Met zo’n 15 betrokken bewoners hebben we samen met de gemeente en cyclus een rondje gelopen tussen het Paradijs en de Robaarstraat.

Naast o.a. overlast door hardrijdende auto’s en parkeerproblemen,  is er ook gekeken naar het groen in dit gedeelte van de binnenstad,  overlopende groencontainers en een eventuele herstrating. We houden de komende tijd een overzicht bij met alle onderwerpen, acties en actiehouders. In de achterste kolom staat de laatste stand van zaken.

In het najaar houden we weer een zogeheten schouw in een ander gedeelte van de binnenstad.

Veiligheid, groen, vuil, verkeer, onderhoud… Zijn er zaken in de buurt of in de straat die verbeterd kunnen worden? Op dinsdag 7 juni willen we met elkaar kijken waar het beter kan op deze onderwerpen. Op dit middag lopen we samen met bewoners, ondernemers, gemeente en cyclus, rond in een gedeelte van de binnenstad. We noemen dit een schouw. We lopen in het gedeelte tussen de Houtmansgracht en de Zeugstraat:

Loop je mee? We verzamelen op 7 juni om 15.00 uur bij de parkeerplaats op het Paradijs.

Kun je er niet bij zijn en je wilt graag verbeterpunten doorgeven? Stuur dan een mailtje naar info@binnenstadgouda.nl

De gemeente werkt aan een verbeterplan voor de Kattensingel, het Stationsplein en de Vredebest. Het Kleiwegplein wordt in deze plannen echter niet meegenomen. Naar aanleiding van een oproep van het wijkteam van Nieuwe Park hebben twee inwoners (Sjaak de Keijzer en Onno Trim) een idee ontwikkeld om het Kleiwegplein een echte poort naar de binnenstad te laten zijn.

Het idee is om vijf naar elkaar toegebogen lichtmasten te plaatse die in het midden van het plein met elkaar verbonden zijn. Doel van het ontwerp is een ruimtelijk object aan het plein toe te voegen, als vervanging van de bestaande openbare verlichting, en het plein meer allure te geven. Daarnaast is het van belang dat het plein wordt opgeschoond van overbodige straatobjecten. In deze trailer krijg je een impressie.

Uiteraard zijn Sjaak en Onno benieuwd wat de inwoners van de binnenstad van dit idee vinden. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar sjaja@hetnet.nl